Home

Læreruddannelsen aalborg adgangskrav

Lærer i folkeskolen UddannelsesGuide

  1. Læreruddannelsen varer fire år og kombinerer både faglige og pædagogiske vidensområder. At være folkeskolelærer er et afvekslende og udfordrende job, hvor du møder mange forskellige mennesker
  2. Læringsmål Den studerende kan gennemføre, vurdere og udvikle en pædagogisk praksis, der er kendetegnet ved synlig strukturering, indholdsmæssig klarhed og tydelig klasseledelse kan samarbejde og sparre med kolleger om fagdidaktik og klasseledelse kan håndtere og indgå i kvalificerede diskussioner om uddannelse, undervisning og læring i praksis på et begrundet og reflekteret grundlag.
  3. Hvis du ikke er blevet optaget på nogen af de uddannelser, du har søgt optagelse på, eller har fortrudt, at du ikke fik søgt inden 5. juli, kan du fra den 26. juli søge om optagelse på en af de ledige pladser
  4. I 2009 kunne alken.dk bl.a. skrive i 50-års-omtalen, under overskriften Målrettet udemenneske og holist, at Hanne er kompromisløs, i stadig udvikling og vil videre. Hun er selektiv med sin tid, og filmen skal være god, før hun slænger sig foran skærmen
  5. Adgangskrav for kvote 1. Du skal opfylde nedenstående adgangskrav: En gymnasial eksamen med et gennemsnit på 7,0 eller derover; Gennemsnitskravet på 7,0 er inklusiv evt. bonus for tidlig studiestart (gennemsnit x 1,08) og bonus for ekstra fag på A-niveau
  6. Læreruddannelsen skal styrke fagligheden og målrette uddannelsen til professionen, så den matcher folkeskolens behov. Optagelsessamtalen skal sikre motiverede lærerstuderende og give et fælles fundament for alle læreruddannelser i Danmark
  7. På læreruddannelsen i Aalborg og Hjørring har du mulighed for at skabe din egen lærerprofil. Du kan målrette din uddannelse mod undervisning af små eller store elever, og du kan specialisere dig inden for de fag, du helst vil undervise i. Uddannelsen kombinerer faglige og pædagogiske fag

Den pædagogiske diplomuddannelse - UCN act2lear

Det gælder alle de steder i landet, læreruddannelsen udbydes. Hvornår er der ansøgningsfrist i kvote 2? Alle med et gennemsnit under 7 - og de, der ikke er sikker på at få et gennemsnit på 7 eller derover - optages fremover via kvote 2. Ansøgningsfristen til kvote 2 er 15. marts 2019 ligesom på andre videregående uddannelser De adgangskravsfag, der er nævnt ovenfor, skal være bestået med min. 2,0 på 7-trins-skalaen (medmindre andet er angivet). Er du ansøger fra et nordisk land, opfylder du kravet om Dansk A ved at bestå Dansk, Svensk, Norsk eller Islandsk på tilsvarende niveau Der er adgangskrav til undervisningsfagene på læreruddannelsen. Derfor er det vigtigt, at du orienterer dig om adgangskravet til de undervisningsfag, du ønsker at læse, så du har forudsætningerne for at følge niveauet i undervisningen Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til læreruddannelsen, kan du søge om at blive særligt vurderet. Du bliver vurderet ud fra nedenstående kriterier. Hvis du bliver vurderet egnet til optagelse, vil du bliver indkaldt til en optagelsessamtale. Find ud af, hvordan du bliver kompetencevurderet på læreruddannelsen. Ansøgningsfriste

Såfremt læreruddannelsen får ledige pladser, kan du søge om optagelse fra den 26. juli. Har du gennemsnit under 7 vil du blive indkaldt til samtale. Læs mere om ledige pladser her. Adgangskrav til undervisningsfagene på læreruddannelsen. Der er adgangskrav til undervisningsfagene på læreruddannelsen I denne pjece Adgangskrav - adgangskrav i 2017 og varslede ændringer af adgangskrav for 2018 og 2019 finder du information om adgangskrav på de videregående uddannelse, der er tilknyttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT), dvs. de videregående uddannelser, du kan søge om optagelse på via Optagelse.dk Læreruddannelsen Aalborg, UCN, Aalborg, Denmark. 1.9K likes. Velkommen til Læreruddannelsen i Aalborgs side. Her kan du følge med i kommende begivenheder..

Ledige pladser UddannelsesGuide

Hos Aalborg City Gymnasium tilbyder vi en lang række fag på flere forskellige niveauer. Alle fagene er gennemsyret af meget høj faglighed, da vi vil være sikre på, at du består første gang, så du kan komme videre i dit uddannelsesforløb - du har nemlig kun et enkelt forsøg som GSK-elev pr. fag og niveau 12,3. Så højt er snittet på den uddannelse, der har det højeste adgangskrav blandt de 843 mulige uddannelser i Danmark. Og det er hverken Matema Så højt er snittet på den uddannelse, der. Indlæser du dine resultater via dataudveksling i ansøgningsportalen, skal du være opmærksom på, at tilmeldte fag ikke inkluderes. Er du tilmeldt fag med relevans for uddannelsens adgangskrav, skal du derfor selv uploade en udskrift af dine tilmeldinger. Dokumentation for evt. bestået eller tilmeldt supplering adgangskrav, der støt og roligt er blevet skærpet i takt med, at befolkningens al- − Læreruddannelsen i Aalborg, UCN − Læreruddannelsen i Aarhus, VIA UC − Læreruddannelsen Zahle, UCC − Læreruddannelsen på Frederiksberg, Metropo Specifikke adgangskrav. Du skal - ligesom ansøgere med dansk eksamen - opfylde de adgangskrav, der gælder for den specifikke uddannelse. Der er typisk krav om fag bestået på et vist niveau, om fag bestået med en vis minimumskarakter og om et vist karaktergennemsnit for den samlede eksamen

I Den Koordinerede Tilmeldings (KOT) 'Hovedtal' findes oplysning om antallet af årets ansøgere, antal ansøgninger, antal optagne og grænsekvotienter 4 Adgangskrav for optagelse 2014 I 2013 trådte ny bekendtgørelse om uddannelsens struktur og indhold i kraft. Intensionen med den nye uddannelse er bl.a. at styrke fagligheden. Aalborg Læreruddannelsen i Aalborg tæller godt 900 ordinære studerende, og ca. 200 studerende, som går på. 1 Milepæle i læreruddannelsen m.v. Af Signe Holm-Larsen Da læreruddannelsesloven nu erstattes af en bekendtgørelse under professionsbachelorloven, skal der her bringes en kortfattet oversigt over nogle hovedpunkter i læreruddannelsens historie. Når der netop her ved lovens ophævelse søges oplistet nogle styringspejlemærker for læreruddannelsen gennem de seneste 250 år, skyldes det. Hvordan søger jeg ind på den nye pædagoguddannelse? Vil du gerne være pædagog? Så skal du søge ind via optagelse.dk (Den Koordinerede Tilmelding). Ansøgningsfristen for kvote 2 er 15. marts 2015 kl

Folk i Alken : Alken ved Moss

Adgangskrav og optagelse - Læreruddannelsen på UC

Optagelse og adgangskrav, Medicin (lægeuddannelsen), Bachelo

populær: