Home

Symptomen herseninfarct

Wij willen de bezoekers van deze website uitleg geven over herseninfarcten, de gevolgen van een herseninfarct en ervaringen van mensen. Dit is een initiatief van Professionals in NAH, een organisatie die begeleiding biedt aan mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel Beroerte of CVA: symptomen, oorzaken en behandeling Beroerte symptomen zijn scheve mond, verwarde spraak en lamme arm. Herken de symptomen van een beroerte! Des te eerder de behandeling en revalidatie beginnen na een herseninfarct, des te groter de kans dat iemand herstelt van een herseninfarct Bij een herseninfarct kan binnen 4,5 uur na de eerste symptomen een bloedverdunnend medicijn worden toegediend dat het bloedstolsel oplost. Deze behandeling heet trombolyse. In sommige gevallen kan tot zes uur na de eerste symptomen ook een katheter via een bloedvat in de lies worden ingebracht om het stolsel te verwijderen

Symptomen van een herseninfarct

 1. Eerlijk gezegd doen de symptomen waarover je in eerste instantie schrijft sterk denken aan een vorm van beroerte (hersenbloeding, herseninfarct, TIA). De 3 vaakst voorkomende symptomen waarmee tegenwoordig landelijk wordt gewaarschuwd voor een mogelijke beroerte zijn namelijk: MOND, SPRAAK, AR
 2. nieuws Een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) betekent letterlijk een ongeluk in de bloedvaten van de hersenen. Er zijn twee vormen waarin een beroerte kan voorkomen: een herseninfarct waarbij een bloedklonter de toevoer van bloed en dus van zuurstof naar de hersenen blokkeert, en een.
 3. Hieronder bespreken we het verschil tussen een hersenbloeding, herseninfarct en TIA. Vervolgens wordt uitgelegd hoe je een beroerte gemakkelijk kunt herkennen Herseninfarct: symptomen & kenmerken. Een herseninfarct ontstaat wanneer de bloed- en zuurstoftoevoer naar de hersenen wordt belemmerd
 4. Snel een beroerte herkennen is evenwel dikwijls problematisch. Vooral als de symptomen niet in alle hevigheid toeslaan, wordt het verband met deze aandoening niet onmiddellijk gelegd. Heel wat mensen denken dat ze iets verkeerd gegeten of gedronken hebben of associëren het rare gevoel in de mond met een allergie
 5. Het verschil tussen een herseninfarct en een hersenbloeding is dat een herseninfarct ontstaat door een bloedpropje in een bloedvat in de hersenen en dat een hersenbloeding ontstaat door een bloeding in of rond de hersenen. Aan de symptomen bij deze aandoeningen is vaak niet te zien om welke van de.
 6. Hersenbloeding, herseninfarct, hersentrombose... de term beroerte is een verzamelnaam voor aandoeningen die de bloedvatvoorziening van een deel van de hersenen treffen, in de volksmond ook wel een 'attaque' genoemd. Deze levensbedreigende situatie moet direct behandeld worden
 7. Een scheve mond, verwarde spraak of een lamme arm. Dat zijn de 3 signalen die het meest voorkomen bij een beroerte. Bel direct 112 als je iemand ziet met een of meerdere van deze signalen

Een herseninfarct ontstaat plotseling en kan veel gevolgen hebben. Lees alles over onderzoek, behandeling en leven na een herseninfarct Symptomen < 4,5 uur ontstaan: spoedconsult neuroloog Evaluatie contra-indicaties trombolyse (CT-scan maken + laboratoriumonderzoek) Indien geen contra-indicatie voor trombolyse bij herseninfarct (zie Beleid hieronder) -> ZO SNEL MOGELIJK trombolyse

Symptomen van een herseninfarct. De symptomen van een herseninfarct, beroerte, TIA of CVA zijn vaak te zien aan een scheve mond, lamme arm of verwarde spraak. Bij een herseninfarct is een bloedvat in de hersenen gedurende langere tijd afgesloten door een bloedstolsel Deze symptomen van een TIA verdwijnen meestal weer snel en de persoon zal geen blijvend letsel over houden. Toch is een TIA wel degelijk gevaarlijk, omdat er soms een hersenbloeding of een herseninfarct op volgt en die heeft veel ernstigere consequenties dan een TIA. 24 UURS CRITERIU Symptomen herseninfarct. Een herseninfarct zal zich plotseling aandienen en dus meestal niet vooraf worden gegaan door bijvoorbeeld één of meerdere waarschuwingssignalen. In sommige gevallen kan een TIA een voorbode zijn van een herseninfarct maar dit geldt zeker niet in alle gevallen

Beroerte of CVA: symptomen, oorzaken en behandeling Mens en

Beroertes komen vaak voor, maar toch herkennen veel mensen de symptomen niet. Er bestaat nochtans een eenvoudige en snelle manier om dit te ontdekken. Een snelle behandeling heeft gunstige gevolgen voor het slachtoffer: zijn overlevingskansen stijgen en de kans op restletsels neemt af Herseninfarct. Bij een herseninfarct is een bloedvat in de hersenen gedurende langere tijd afgesloten. Een deel van de hersenen krijgt te weinig zuurstof en er ontstaan uitvalsverschijnselen. De meest voorkomende uitvalsverschijnselen zijn: verlamming van arm en/of been, scheve mond en spraakproblemen (afasie)

https://www.vanhemertprodukties.nl/beroerte.htm Deze voorlichtingsfilm Een beroerte..houdt je bezig (64 min.) bestaat uit drie verhalen van mensen die door.. Symptomen herseninfarct. Afhankelijk van de plaats in de hersenen waar het infarct optreedt kunnen verschillende 'uitvalsverschijnselen' optreden. Met uitvalsverschijnselen wordt bedoeld dat bepaalde functies van de hersenen - die door dat deel van de hersenen worden verzorgd - zullen uitvallen Behandeling van een acuut herseninfarct is van cruciaal belang om invaliditeit te voorkomen. Het LUMC is een van de centra die hierin is gespecialiseerd, met name de behandeling op de Interventie.

Een beroerte of herseninfarct is de verzamelnaam voor aandoeningen veroorzaakt door een gestoorde bloedvoorziening in de hersenen. Hierdoor ontstaat een zuurstoftekort en sterft een stukje hersenweefsel af Vaak duren deze symptomen korter dan 20 minuten en verdwijnen ze binnen een dag weer. In dat geval is er sprake geweest van een TIA, een voorbijgaande beroerte dus. Een TIA kan echter een belangrijke voorbode zijn van een hersenbloeding of herseninfarct (de 'echte' beroerte). De FAST-tes Een herseninfarct ontstaat doordat een bloedvat naar je hersenen plotseling afgesloten wordt, waardoor je hersenen te weinig bloed krijgen. De meest voorkomende symptomen zijn verwarde spraak, een scheve mond en verlamming van je arm of been Behandeling van een herseninfarct. Nadat geconstateerd is dat er een herseninfarct is, volgt een kortere of langere ziekenhuisopname. Daarna volgt een revalidatieperiode in een van de revalidatiecentra die Nederland rijk is. Revalideren is hard werken. Geconfronteerd worden met je mogelijkheden en onmogelijkheden is niet altijd makkelijk

Beroerte - Hersenstichtin

Symptomen bij een herseninfarct. Een beroerte of herseninfarct is soms te herkennen aan bepaalde voortekenen. Deze zijn het gevolg van een tijdelijk zuurstoftekort in de hersenen, dat later weer herstelt: Transient Ischaemic Attack Bij een TIA zijn er geen blijvende gevolgen. Het kan wel een voorbode zijn voor een herseninfarct met blijvende hersenschade. Neem een TIA daarom altijd serieus. Bel bij verschijnselen direct 112. De signalen van een TIA, herseninfarct en hersenbloeding zijn gelijk. De 3 belangrijkste signalen zijn: een scheve mond, verwarde spraak en een. Bij een CVA krijgt een deel van de hersenen opeens te weinig of geen zuurstof. Een beroerte wordt ook wel 'stroke' genoemd. Globaal zijn er twee vormen van een CVA (beroerte) te onderscheiden: een herseninfarct en een hersenbloeding. Herseninfarct Meestal gaat het bij een CVA om een herseninfarct, dit is bij 80% van de patiënten het geval In tachtig procent van de gevallen is er bij een beroerte sprake van een herseninfarct. Bij twintig procent van de mensen gaat het om een hersenbloeding. Het risico op overlijden is tweemaal zo hoog bij een hersenbloeding als bij een herseninfarct; elk jaar komen zo'n 9000 mensen te overlijden aan een beroerte Bij een TIA zijn de symptomen per definitie van tijdelijke aard. Bij celschade spreekt men van een herseninfarct op beroerte. De verlammingsverschijnselen zijn dan blijvend (hoewel verbetering van de symptomen na verloop van tijd mogelijk is). Oorzaak Een herseninfarct wordt meestal veroorzaakt door een bloedklonter of door aderverkalking

6 verschijnselen & symptomen van een hersenbloeding - Gezondr

 1. uten verlamd is geweest en daarna weer normaal functioneert. Elke
 2. Behandeling Acuut herseninfarct Een deel van de patiënten met een herseninfarct komt in aanmerking voor een acute behandeling om het bloedstolsel dat het herseninfarct heeft veroorzaakt op te lossen (intraveneuze trombolyse) en/of te verwijderen (intra-arteriële behandeling). lees mee
 3. Op latere leeftijd stapelen eiwitten zich soms op in de wand van een bloedvat, waardoor het makkelijker bloedt (amyloïd angiopathie). Ook bloedvatafwijkingen (malformaties of aneurysmata) zijn een mogelijke oorzaak van een hersenbloeding. De symptomen van een hersenbloeding en een herseninfarct zijn ongeveer dezelfde
 4. Dit kan een hartinfarct of herseninfarct veroorzaken. Ieder uur krijgen 11 mensen trombose. Trombose is een van de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland. 1 op de 4 mensen overlijdt aan de directe of indirecte gevolgen van veneuze of arteriële trombose. Hieronder vindt u meer informatie over de symptomen, oorzaken, en de behandeling van.
 5. Bij een herseninfarct kan er binnen de eerste 3 uur vaak een sterk stolsel oplossend middel toegediend worden (trombolyse), waarmee de klachten kunnen verdwijnen. Gevolgen. De symptomen die ontstaan na een herseninfarct of hersenbloeding zijn wisselend wat betreft aard, ernst en de locatie van het hersenletsel. Een aantal voorbeelden op een rij
 6. Veel mensen met een hoge bloeddruk hebben niet het gevoel dat er iets mis is, maar een hoge bloeddruk is de grootste risicofactor voor zowel een herseninfarct als hersenbloeding. Hoge bloeddruk kan de kleine bloedvaten beschadigen in de hersenen, waardoor ze te smal zijn, scheuren of lekken

Kent u de symptomen van een beroerte of CVA? gezondheid

Symptomen die op een herseninfarct wijzen, vereisen onmiddellijk medisch ingrijpen. Soms kan dit de beschadiging terugdringen of verdere beschadiging voorkomen. Wanneer iemand die een CVA heeft doorgemaakt in het ziekenhuis aankomt, worden eerst de ademhaling, hartfrequentie, bloeddruk en lichaamstemperatuur genormaliseerd De symptomen van een herseninfarct en een TIA lijken sterk op elkaar. Een belangrijk verschil is echter dat de symptomen van een TIA na ongeveer een half uur weer zullen zijn verdwenen. Als er sprake is van een herseninfarct dan zullen de klachten echter blijven bestaan en is er met spoed medische hulp noodzakelijk Herseninfarct In 80% van de gevallen van de beroertes gaat het om een herseninfarct. Dit ontstaat als een bloedstolsel een slagader in het hoofd afsluit, waardoor een deel van de hersenen geen bloed en dus geen zuurstof meer krijgt. Dit deel van de hersenen sterft daardoor af In 80% van de gevallen is een herseninfarct de oorzaak van een beroerte. Wanneer de symptomen die lijken op een beroerte binnen 1 dag (24 uur) weer verdwijnen wordt gesproken over een Transient Ischemic Accident (TIA). De risicofactoren voor het ontwikkelen van een beroerte zijn: Roken; Hypertensie (hoge bloeddruk) Overgewich

Beroerte, herseninfarct & hersenbloeding herkennen - Gezondr

 1. Wat herseninfarct . de cerebrale circulatie wordt een hartaanval of een ischemische cerebrale beroerte. Met een scherpe versmalling of overlapping van het vat, stopt de bloedstroom naar een afzonderlijke locatie. De voeding is gebroken, de dood van hersenweefsel begint. Als de aanval een dag wordt uitgesteld, wordt aangenomen dat dit een enorme.
 2. Symptomen in de acute fase De symptomen van een herseninfarct treden plots op. Soms wordt iemand wakker met uitvalsymptomen. Welke uitvalsymptomen optreden, hangt af van de grootte en de plaats van de beschadiging. Een herseninfarct kan optreden in de hersenen, de hersenstam of de kleine hersenen
 3. Hersenbloeding symptomen, oorzaak en kenmerken van een hersenbloeding. CVA en beroerte zijn verzamelnamen voor een hersenbloeding, een herseninfarct en een TIA

Vrouwen vertonen vaker atypische symptomen van een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident), zo blijkt. Een nieuwe studie toont namelijk verschillen aan wat betreft de vertoonde symptomen tussen mannen en vrouwen bij een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) In België krijgt elke 53 seconden iemand een beroerte (ook herseninfarct, hersenbloeding of CVA). Door snel de symptomen te herkennen, kunnen blijvende gevolgen beperkt blijven

Beroerte: symptomen C

Verder na een beroerte (herseninfarct) en om de kans op trombose te verminderen, bijvoorbeeld bij de hartritmestoornis atriumfibrilleren en bij verminderde bloeddoorstroming in de benen. Artsen schrijven het soms voor bij stabiele angina pectoris en een lichte beroerte (TIA), als u acetylsalicylzuur in lage dosering niet kunt gebruiken omdat u. De symptomen van een beroerte of TIA zijn kortweg: mond-spraak-arm. Niet alle symptomen zijn altijd aanwezig. Symptomen zijn afhankelijk van waar en de grootte van het deel van de hersenen dat door het infarct of de bloeding geen zuurstof krijgt

Bij een herseninfarct ontstaat er meestal een halfzijdige verlamming (hemiplegie). Er treedt dan een slappe verlamming op van één helft van het lichaam: een arm, een been en de helft van het gelaat. Je mond gaat dan scheef staan, je kunt moeilijk praten en je hebt stoornissen van het zicht Pagina 1 van circa resultaten voor lichte herseninfarct symptomen - 0.189 sec Pagina 1 van circa resultaten voor herseninfarct symptomen vrouw - 0.160 sec Bij een TIA (Transient Ischaemic Attack) is er sprake van een tijdelijk verminderde bloedtoevoer in de slagaderen van de hersenen. De symptomen duren meestal korter dan 30 minuten, maar kunnen officieel 24 uur duren. Omdat de symptomen kort aanhouden, wordt een TIA ook wel gezien als een lichte beroerte Hersenbloeding gevolgen - De gevolgen van een hersenbloeding (CVA, beroerte) zijn afhankelijk van de plaats in de hersenen waar de hersenbloeding heeft plaatsgevonden

Herseninfarct (Beroerte) - Aandoeningen Gezondheidsplein

Beroerte.info is een website voor patiënten over de beroerte, waaronder de hersenbloeding, het herseninfarct en de voorbijgaande beroerte, de TIA Symptomen en diagnose. Aneurysma's die subarachnoïdale bloedingen veroorzaken, veroorzaken doorgaans geen symptomen voor ze scheuren. Soms drukt een aneurysma echter op een zenuw of lekken er voor de scheuring kleine hoeveelheden bloed uit waardoor waarschuwingssignalen als hoofdpijn, gezichtspijn, dubbelzien of andere problemen met het.

Lees hier alles over het hersenstaminfarct. Wat is het? Wat is de oorzaak? Welke klachten geeft het? Hoe wordt de diagnose gesteld? Wat is de behandeling Beroerte is een verzamelnaam voor TIA, herseninfarct en hersenbloeding. Wat zijn de signalen van een beroerte en is het te voorkomen? Beroerte. Bij een beroerte krijgt een deel van de hersenen plotseling gaan zuurstof meer. Dat kan veroorzaakt worden door een herseninfarct, ofwel een afsluiting van een vat Hij zal eerst een lichamelijk onderzoek uitvoeren. Vervolgens neemt hij een CT-scan en MRI om de oorzaak van het herseninfarct te achterhalen. Bij beide procedures moet je honden worden verdoofd. Behandeling De behandeling hangt af van de onderliggende oorzaak van het herseninfarct. Als de behandeling slaagt, worden nieuwe beroertes vermeden

Een herseninfarct, in de volksmond ook wel beroerte genoemd, ontstaat door een blokkade van een bloedvat in de hersenen. Een deel van de hersenen wordt afgesneden van zuurstof en voedingsstoffen en gaat daardoor minder functioneren of sterft af CVA's kunnen worden ingedeeld in twee categorieën: herseninfarct en hersenbloeding. Een herseninfarct, of ischemische beroerte, ontstaat wanneer de bloedtoevoer aan het brein wordt onderbroken. Een hersenbloeding, of hemorragische beroerte, kan ontstaan doordat een bloedvat scheurt of door een malformatie En hoe meer cellen er afsterven, hoe groter de hersenbeschadiging. Als de symptomen binnen 24 uur verdwenen zijn dan is er sprake van een TIA, een voorbijgaand infarct. Doe de beroerterisico-check In 92% van de gevallen wordt de CVA, of beroerte, veroorzaakt door een herseninfarct. Een hersenbloeding is bij 8% de aanleiding

Beroerte (CVA) UZ Leuve

Symptomen: hevige hoofdpijn, bewustzijnsverlies, fotofobie, koorts, nekstijfheid, neurologische uitval, meningeale prikkelin Herseninfarct en hersenbloeding A. CT-scan van een herseninfarct. Door een afsluiting van een slagader valt een deel van de hersenen uit door gebrek aan zuurstofrijk bloed. Het bloedarme gedeelte tekent zich donkergrijs af. B. CT-scan van een hersenbloeding. Door een scheur in de slagaderwand is bloed in het hersenweefsel terecht gekomen

Herken de signalen van een beroerte Hartstichtin

zichzelf of bij een andere persoon de bovenvermelde symptomen ziet opduiken. Zonder tijdig ingrijpen kan een beroerte (hersenbloeding of trombose) een dodelijke afloop kennen. Nogal wat mensen weigeren te geloven dat ze een beroerte (hersenbloeding of trombose) hebben. Ze zullen daarom alle hulp weigeren. Die weigering kan dodelijke gevolgen. In het ziekenhuis zal vervolgens de behandelend arts een diagnose stellen op grond van uitvalsverschijnselen bij het lichamelijk onderzoek. Omdat de symptomen van een hersenbloeding en een herseninfarct (verstopping van een bloedvat) sterk overeenkomen, zal vaak ook een CT-of MRI-scan van het hoofd worden gemaakt. Hiermee kan bepaald worden. De klachten bij een herseninfarct ontstaan vrijwel altijd plotseling en hangen af van het deel van de hersenen dat in de problemen komt. Zit het infarct bijvoorbeeld links in de hersenen, dan kan het zo zijn dat de rechter gezichtshelft, arm en/of been verlamd raakt Bij een herseninfarct of hersenbloeding blijven de verschijnselen meestal langer bestaan. Het verschil tussen een herseninfarct en een hersenbloeding is niet van buiten te zien. Daarvoor zijn onderzoeken in het ziekenhuis nodig: U krijgt een CT-scan. Daarop is te zien of u een hersenbloeding heeft gehad Advies over herkenning symptomen TIA, herseninfarct of hersenbloeding voor de bevolking. Breng de symptomen en het belang van meteen 112 bellen bij TIA, herseninfarct of hersenbloeding onder de aandacht van de Nederlandse bevolking

Tot 3 jaar na een beroerte (CVA) kan er hevige zenuwpijn ontstaan. Circa 10% van de CVA-patiënten krijgt te maken met continue brandende en stekende pijn De huiskamer tolde door mijn hoofd, voortekenen herseninfarct bij vrouwen. De klassieke symptomen van een beroerte, hij spuugt het ook vaak uit, zijn hieronder opgesomd, samen met ca? Nieuwe studie toont verschillen aan wat betreft de vertoonde symptomen tussen mannen en vrouwen bij een beroerte of CVA Cerebrovasculair Accident Oorzaken, symptomen en behandeling van een CVA (beroerte) Bij een CVA, ook wel een beroerte genoemd, is de bloedtoevoer naar de hersenen afgesloten, bijvoorbeeld door een herseninfarct of een hersenbloeding Herseninfarct. Het herseninfarct komt het meeste voor. Vanwege een afsluiting van een slagader door een bloedstolsel ter plaatse (trombose) of een bloedstolsel dat een hersenslagader verstopt dat van een ander plek bv het hart komt (embolie), krijgt een deel van de hersenen te weinig bloed waardoor het hersenweefsel beschadigd

De behandeling van een beroerte in de acute fase is afhankelijk van de oorzaak. Bij een herseninfarct krijgt u mogelijk een trombolyse of trombectomie. Direct na opname op de neuro care unit schakelt uw behandelend neuroloog verschillende therapeuten in om u te begeleiden tijdens de revalidatie: de fysiotherapeut, ergotherapeut, en logopedist Symptomen van een beroerte zijn vaak verlamming (in het gezicht of elders in het lichaam), warrig spreken en denken, verstoring of verlies van gezichtsvermogen, verdoofd gevoel in armen, benen of gezicht, tintelingen, ernstige hoofdpijn of duizeligheid en evenwichtsstoornissen. Een beroerte kan ook gepaard gaan met bewusteloosheid De gevolgen van niet aangeboren hersenletsel door een herseninfarct, cva, hersenbloeding, ziekte of ongeluk op het leven van de getroffene zijn erg verschillend. Hoewel er overeenkomsten zijn, ervaart niet iedereen deze op dezelfde manier. Zo zijn de gevolgen van een cva links heel anders dan de gevolgen van een cva rechts. Dit maakt het.

Bij een herseninfarct is een bloedvat verstopt geraakt, en wordt de zuurstoftoevoer afgekneld. Daardoor sterven delen van de hersenen af. Als de afsluiting van een slagader verschijnselen veroorzaakt die slechts enkele minuten of uren duren, spreken we van een tia (transient ischaemic attack). De twee belangrijkste oorzaken van een. Behandeling hypertensie • Behandeling bloeddruk indien hoger dan 185 mm Hg systolisch of 110 mm Hg diastolisch 1. Start: Labetalol 0,25 tot 0,50 mg/kg i.v. eenmalig in 1 minuut InleidingNHG Samenvattingskaart. De NHG-Standaard Beroerte geeft richtlijnen voor de diagnostiek en het beleid bij patiënten met neurologische uitvalsverschijnselen die plotseling ontstaan zijn en het gevolg zijn van cerebrale ischemie (transient ischaemic attack (TIA) of herseninfarct) of van een spontane intracerebrale bloeding

Een TIA (Transient Ischemic Attack) is een tijdelijke hersenbloeding of herseninfarct. Uiteindelijk lost de bloedprop zich bij een TIA weer op. Bij een CVA is dat niet het geval. De verschijnselen die horen bij een TIA zijn dus tijdelijk van aard, meestal tussen de 20 minuten en 24 uur Symptomen hersenbloeding kat Een hersenbloeding treedt vlaak plotseling op. De kat krijgt plots of binnen enkele minuten problemen. De verschijnselen zijn afhankelijk van de plek in de hersenen waar de bloeding optreedt. Bijvoorbeeld: Afwijkend gedrag. Scheve kopstand. Dronkenmansgang. Moeilijk wekbaar, coma, overlijden. Diagnose hersenbloeding ka Lacunair herseninfarct — oorzaken, symptomen, diagnose en behandeling. Lacunair herseninfarct — een ischemische beroerte, die een klein gebied van de cerebrale weefsels, die dan gevormd de lacune. Laesies van de streek kan een meervoudig karakter. Het klinisch beeld bestaat uit verschillende focale symptomen, minder dan ernstige mate De symptomen worden erger naarmate de bloeding zich uitbreidt. Misselijkheid, braken, epileptische aanvallen en bewustzijnsverlies komen vaak voor en kunnen binnen enkele seconden tot minuten optreden. De arts kan een intracerebrale bloeding vaak vaststellen aan de hand van de symptomen en de resultaten van lichamelijk onderzoek

Een beroerte is eigenlijk een verzamelnaam voor verschillende aandoeningen denk aan: TIA, herseninfarct of een hersenbloeding. Als je geen arts bent dan zijn de symptomen van een beroerte lastig te onderscheiden. In zo'n situatie is het altijd verstandig om de arts te waarschuwen Symptomen. Symptomen zijn afhankelijk van het deel van de hersenen dat beïnvloed wordt. Patronen van neurologische tekorten duiden vaak op de getroffen arterie, maar correlatie is vaak onjuist. Tekorten kunnen maximaal worden binnen enkele minuten na het begin, kenmerkend/meestal bij een embolische beroerte afasie na een cva, beroerte of herseninfarct beschrijving van symptomen en behandelin

populær: