Home

Sdu jura valgfag kandidat

Jura på deltid (kandidat) - Syddansk Universitet - sdu

Valgfag - kandidat - studerende

 1. Fremadrettet udbydes alle valgfag på 15 ECTS eller 7,5 ECTS. Du kan vælge at sammensætte dine semestre med valgfag på to måder: 2 valgfag a 15 ECTS; 1 valgfag a 15 ECTS og 2 a 7,5 ECTS; For at bestå kandidatuddannelsen skal du aflægge eksamen svarende til 120 ECTS inkl. specialet
 2. Syddansk Universitet udbyder en række enkeltfag og enkeltmoduler på deltid, som består af elementer fra universitetets diplom-, master-, bachelor- og kandidatuddannelser
 3. Cand.merc.(jur.) giver dig en specialiseret forretningsforståelse af den erhvervsjuridiske verden - i EU og i Danmark. Du lærer at forholde dig til udfordringer og muligheder, som deles af virksomheder, organisationer og myndigheder, ved at behandle dem både juridisk og økonomisk
 4. MitSDU er indgangen til aktive studerende ved Syddansk Universitet og indeholder studierelevant information, studievejledning og meget mere
 5. Adgangskrav til kandidatuddannelsen i jura er en dansk eller ligestillet juridisk bacheloruddannelse bestået med karakteren 6 uden oprunding eller karakteren 02 efter 7-trins-skalaen. Jura som erhvervskandidatuddannelse. For at blive optaget på erhvervskandidatuddannelsen i jura skal du

Undervisning og opbygning - Kandidat i jura - Københavns

SYDDANSK UNIVERSITET 06-09-2017 08:53 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Kommunikation og uddannelse . Læseplan for Cand.jur. og Cand.merc.(jur. Interview med en Jura-studerende Sct. Knuds Netavis. Loading... Unsubscribe from Sct. Knuds Netavis? Karriereveje med jura ved studie- og karrierevejleder Karen Riskjær Jørgesen - Åbent Hus. Kandidatuddannelsen i Jura er 2-årig (4 semestre) og bygger videre på bacheloruddannelsen i Jura. På kandidatuddannelsen i Jura vælger du selv en hel del af de fag, du skal have. Dette gør, at du i særlig grad har mulighed for at sammensætte en profil, der retter sig mod den jobfunktion, du ønsker som færdiguddannet Økonomi, Finansiering og Regnskab Accounting, Strategy and Control Cand.merc. - Erhvervsøkonomi By working with measurements of cost, performance and risk, you will learn to identify strategic challenges within organisations, and to design the proper course of action and incentive structures to respond to them Vil du tage en kandidatuddannelse på Aarhus Universitet? Få overblik over vores mere end 100 uddannelser, optagelse og meget mere på kandidat.au.dk

Studieordninger for bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universite Valgfag udbudt af Statskundskab . Only in week 16: The Law of Cyber Warfare . William Boothby Mandag kl. 9-17 O95 . Tirsdag kl. 9-17 O95 . Onsdag kl. 9.30-17 O95 . Torsdag kl. 9-17 O77 . Fredag kl. 9.30-17 O77 Læseplan for Jura bachelor Vi berrer emner som trends login dsb valgfag ku jura kandidat surfers against sewage christmas cardsgalvaniseret carport bilka cimetidine alcohol interaction aluminium adjuvant safety 74929580 Centralforvaltningen. Sekretariat, IT, Borgerservice, AsylSyd 5798005030034. Sekretariat og Jura

Jeg overvejer selv, at søge ind på på Jura på SDU til sommer, da jeg er kommet frem til, at jeg synes det så bedst ud. Hvor mange timer har man ugentligt på bachelor delen? Og bør man bekymre sig om, hvorvidt en kandidat fra SDU er ligeså dygtig som en kandidat fra de andre og mere erfarne universiteter(KU og AU) KU jura bachelor valgfag (2016) Smag på fag event af Foreningen Argument 18/5/16 kl. 15-16 i Alexandersalen: Etiketter: jura bachelor, jura bachelor tilvalg, jura kandidat, jura tilvalg, jura valgfag, ku jura, KU jura tips & tricks, ku jura valgfag, Københavns Universitet, studiestart KU. To valgfag; Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt. Jura på deltid (kandidat) varer 3 år og indeholder følgende fag og fagelementer: Skatteret (10 ECTS) Civilproces og anden konfliktløsning (10 ECTS) Kandidatspeciale inden for et valgfrit emne (30 ECTS

Du er her: AU Studerende Studieportaler Studieportaler Jura Undervisning Studieordninger og bekendtgørelser Der findes en række love og bekendtgørelser samt regler fastsat af universitetet selv, der regulerer uddannelserne ved Aarhus Universitet Som færdiguddannet kandidat i Jura får du titlen cand.jur./Master of Laws (LLM). Kandidatuddannelsen er nødvendig for ansættelse som advokatfuldmægtig eller ved domstolene. Forudsætningen for at starte på en kandidatuddannelse i Jura er, at du har en bacheloruddannelse i Jura eller en anden relevant bacheloruddannelse Eksamensplaner for uddannelsen i folkesundhedsvidenskab ved Det Sunhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universite

Derfor skal du læse en kandidat i Statskundskab på SDU i Odense Valgfag - kandidat. Generelt om valgfag. I løbet af din kandidatuddannelse har du mulighed for at tage valgfag svarende 30 ECTS-point. For cand.merc.(jur.).-studiet gælder, at valgfag er placeret på 3. semester, hvis du følger det normerede studieforløb Derfor skal du læse en kandidat i Statskundskab på SDU i Odense

DIVA er et inspirationskatalog, der kan hjælpe dig med at få overblik over dine muligheder. De viste kombinationsmuligheder er ikke nødvendigvis udtømmende. Samtidig er nogle kombinationer kun mulige, hvis du følger bestemte valgfag eller lignende i løbet af din uddannelse Nytårskur på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU 2017 1. DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET 1 Nytårskur 2017 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Ole Skøtt Dekan, professor, dr. med. Januar 2017 2. DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET SUND's fundament 3. januar 2017 2 • Kvalitet • Relevans • Bæredygtighed 3 Studieordning for kandidatuddannelsen i jura, 2013 1: Forord. I medfør af lov nr. 261 af 18. marts 2015 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning

KU Jura tips & tricks: KU Jura kandidat valgfag (2017

 1. dede om økonometri, men det er blevet nedlagt
 2. imum 10 ECTS til vagfag, men SDU har valgt at tilrettelægge valgsfagsmodulet, så det passer med 15 ECTS, her kan praktik også vælges. Universiteternes profile
 3. Jura Ba.jur. & cand.jur. Introduktion til Jura Der er jura i næsten alt, hvad du foretager dig. Når du f.eks. køber et par nye bukser i en tøjbutik, er der en masse bagvedliggende regler, der bestemmer, hvilke krav bukserne skal opfylde, hvordan de m
 4. Den 24. marts kl. 10.00 - 14.00 afholder Juridisk Institut i samarbejde med Juridisk Forening Juridisk Karrieredag og valgfagsmesse på Campustorvet for alle jura- og erhvervsjura-studerende på SDU. Her har du mulighed for at møde repræsentanter for en lang række private og offentlige virksomheder og myndigheder
 5. AU > Jura > Kandidat 1. år Simone Winter Rasmussen, SDU HA. Kompetent og passioneret underviser, der gennem et struktureret og underholdende kursus sikrede mig et 10-tal. Emma Kastrupsen, Ha-psyk. ASPIRI er et godt værktøj til eksamenslæsningen. Kurserne giver overblik og tryghed inden.
 6. Kandidatuddannelser. Hvis du har en bacheloruddannelse, kan du søge optagelse på den 2-årige kandidatuddannelse (KA). Oplysninger om adgangskrav, optagelse og ansøgningsfrister finder du under de enkelte uddannelser

Jura på KU, og er lidt i tvivl om hun skal sige ja til pladsen. Sagen er den, at hun gerne vil være jurist. Vi har fundet ud af, at bliver hun på CBS kan hun efter sin Ha jur. tage deltid fag i Århus, som tager 3 år, og derved opnå en bachelor i Jura. Herefter kan hun tage sin kandidat i Jura, og blive jurist. Dette vil så tage 7 år fra nu På SDU kan du vælge at efteruddanne dig inden for blandt andet ledelse, økonomi, kommunikation, sprog eller sundhed. Du vil blive undervist af vores dygtige forskere, som er eksper

Juridisk Institut er del af Aarhus BSS, som er en akkrediteret business school (AACSB, AMBA og EQUIS).På Juridisk Institut formidles, undervises og forskes der i fag inden for retsvidenskab. Instituttet er både nationalt og internationalt orienteret og arbejder såvel inden for de traditionelle juridiske kernefag som på tværs af fagområder Fra efteråret 2018 tilbyder SDU for første gang Rehabilitering og palliation som enkeltfag eller valgfag på master eller kandidat. Valgfaget er målrettet fagpersoner, der er beskæftiget med rehabilitering til mennesker med livstruende sygdom, herunder både kræft, KOL, hjertesvigt, demens og svækkede ældre med multisygdom Valgfag på 3. semester, 2. kvartal 2017 på alle de ovenfor anførte kandidat-uddannelser. Modulbeskrivelse Der bliver forsket og undervist på livet løs i den rolle, som viden om sprogbrug og Foruden de tilknyttede SDU/OUH forskere medvirker en gæsteforelæser Timetables for teaching activities spring 2019 - Arts and BSS Users guide. CLICK HERE iCal users guide CLICK HERE Operating status CLICK HERE: See the personal timetables in a more modern design at the address www.schedule.au.dk, where it is also possible to synchronize with other calendars (Outlook, Apple, Google etc.) AU Summer University - Aarhus University in Denmark offers more than 90 highly academic international summer courses at Bachelor's and Master's level

SDU har en tæt samarbejdspartner med Kaiser Permanente, som vil blive inddraget som gæsteforelæser - med fokus på, hvordan KP har fokus på det sundhedsfremmende og forebyggende aspekt. Dette vil blive sammenkoblet med modulet sundhedsfremme og forebyggelse til en udenlandsk kandidat- eller masteruddannelse i jura. Af hensyn til deres merit bliver de nødt til at erhverve sig en obligations- og ejendomsretlige viden, som gør det sandsynligt, at de vil kunne optages umiddelbart, eller tilnærmelsesvis umiddelbart, på en sådan international overbygningsuddannelse Hej kære jurastuderende på debatten Jeg skal starte på 3. år efter sommerferien på Jura på Københavns Universitet, og skal i den forbindelse vælge nogle valgfag. Derfor er jeg begyndt at tænke over, hvilke fag, jeg skal have på kandidaten, så jeg ikke vælger dem nu. Jeg er bare blevet rigtig mege.. Kandidatuddannelsen er den 2-årige overbygning på bacheloruddannelsen og foregår udelukkende på engelsk. Uanset om du er bachelor fra DTU eller et andet universitet, giver DTU's kandidatuddannelse dig en stærk faglig profil som civilingeniør

Enkeltfag og deluddannelser, Syddansk Universitet

Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen)1) I medfør af § 8, stk. 1, 3 og 4, § 9, stk. 3, og § 34, stk. 1, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, som ændret ved lov nr. 411 af 11. maj 2016, fastsættes Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi handler om at forholde sig filosofisk til det pædagogiske felt. Du arbejder med grundlæggende spørgsmål om erkendelse, viden og læring, etik, normativitet og dannelse, ligesom du både kan arbejde historisk med pædagogik og filosofi og dykke ned i emner i moderne pædagogisk filosofi, f.eks. uddannelse og demokrati, undervisning, opdragelse og. Et valgfag kan endvidere erstattes af et fag, der udbydes af andre universitetsuddannelser end kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi -jura. Et valgfag kan også erstattes af flere fag, såfremt fagene tilsammen vægter 10 ECTS. Valgfaget eller valgfagene skal godkendes af studienævnsformanden Mød alumnen bag Destilleriet Als. Et klart mål og en kandidat i Innovation and Business er den cocktail, som har givet SDU-alumnen Krestian Muusmann succes med sit gin- og whiskydestilleri

Velkommen til Det Digitale Projektbibliotek! Aalborg Universitets Projektbibliotek fungerer som online publicering af digitale udgaver af afgangsprojekter og specialer fra hele universitetet og formidler disse som væsentlige videnprodukter fra AAU Intensive sommerkurser for ledere og specialister i august. Fordi ny viden ikke kommer af sig selv

Linda Holmberg Copenhagen Area, Capital Region, Denmark Produktionsleder hos Nordisk Film TV Broadcast Media Education Aarhus Universitet 2015 — 2016 DJMX - tillægsuddannelsen, Den journalistiske tillægsuddannelse, kandidat Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 2015 — 2016 Den journalistiske tillægsuddannelse, kandidat Aalborg Universitet 2014 — 2016 Cand. scient Studievejledningen ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Studievejledning. Studievejledning er et tilbud til dig, som gerne vil have en professionel samtale omkring dine studier Studenterboghandelen ved Syddansk Universitet - Faglitteratur indenfor mange emner. Internet shop, bøger, med sikker forbindelse til betaling med VISA eller Dankort. E-bøger

Efter den studerende har afsluttet sin kandidat i jura, kan vedkommende kalde sig cand.jur. Læs om jurakandidat på UG.dk. Advokatfuldmægtig. Efter dine minimum 5 år på universitet kan du kalde dig jurist. Men en jurist er ikke det samme som en advokat, hvilket du kan læse mere om her Jeg afslutter mit jura studie på KU til vinter, og har været glad for at læse i København. Nu ved jeg selvsagt ikke hvordan det er at læse jura på eksempelvis SDU, men har kollegaer der har læst bachelor på SDU, og sidenhen kandidat på KU. SDU har bare ikke de samme tilbud, specielt mht. studiejobs, undervisere osv

Hvilken uddannelse har du? (self.Denmark) Blev færdig med min kandidat i datalogi fra SDU i januar, og har siden april arbejdet som systemudvikler hos Bankdata, som udvikler banking-software til næsten alle danske banker med undtagelse af Danske Bank og Nordea bl.a. Jeg har en god bid. Juridisk Institut udbyder den traditionelle jurauddannelse Jura BA/cand.jur. samt kombinationsuddannelsen HA(jur.)/cand.merc.(jur.). Instituttet varetager endvidere undervisningen i de øvrige juridiske fag, der udby­des på SDU, herunder på uddannelserne cand.merc.aud. og Master in International Security and Law Enkeltfagskurser er ledige pladser på kurser på bachelor-, kandidat- og masteruddannelserne. Hvis du ønsker at blive optaget på et bestemt kursus, skal du ansøge hurtigst muligt, efter ansøgningsportalen åbner, da de ledige pladser på kurserne fordeles efter først-til-mølle-princippet Velkommen til Syddansk Universitets forskerportal. Dette er en offentlig portal, der tilbyder en nem indgang til Syddansk Universitets videnskabelige personale og deres forskning Jura er ikke blot paragraffer, domme og love. Jura handler om at forstå og anvende reglerne i praksis. På jurastudiet bliver du uddannet til at være analytisk og sætte juridiske problemstillinger ind i en samfundsmæssig sammenhæng. Jura er et klassisk fag, der he

Dette afsnit belyser, hvilke ansættelsesområder en kandidat i International Ret/International Law kunne tænkes at finde beskæftigelse indenfor, hvilke potentielle aftagere og interessenter der blev udvalgt, samt giver en beskrivelse af respondenterne. 1.1 Aftagerlandskabet for kandidater i International Ret/International La Læser jura på KU. Debattør og foredragsholder. Medstifter og tidligere formand for Team Succes. Michael Valentin. Cand.scient.adm., tidligere adm. direktør i Akademikernes a-kasse og tidligere bestyrelsesformand for Foreningen Folkemødet. Lise Bach Hansen. Cand. Comm fra RUC samt kandidat i teaterhistorie fra La Nouvelle Sorbonne iii i Paris ARTIKEL To RUC-specialer er nomineret til Specialeprisen 2018. Både Kommunikation og Journalistik på Roskilde Universitet er i år repræsenteret ved Kforums uddeling af Specialeprisen

Cand.merc.(jur.) - erhvervsøkonomi og jura CBS - Copenhagen ..

MitSDU - Studerende - Syddansk Universite

semester) skal til sammen omfatte 60 ECTS. Valgfag kan omfatte et antal ECTS deleligt med 5. Stk. 2. Den studerende skal vælge valgfag med erhvervsøkonomisk indhold svarende til mindst 25 ECTS, da de obligatoriske erhvervsøkonomiske fagelementer samt erhvervsøkonomiske valgfag på kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi-jura ska View Sara Lysemose Sørensen's profile on LinkedIn, the world's largest professional community. Sara has 2 jobs listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and discover Sara.

Jura - KANDIDAT

 1. Kandidat i jura - Københavns Universite
 2. Københavns Universitet - jura
 3. Jura på deltid - En guide til bachelor og kandidat i jura på

Københavns Universitet - Kurse

populær: