Home

Gange med brøker

Lær at plusse, minusse, gange og dividere med brøker. How Good Are Your Eyes (Eye test)? Solve this in 15s - Find the odd one out This feature is not available right now. Please try again later

Brøker plus, minus, gange og dividere - YouTub

Lær at regne med brøker gennem eksempler, forklaringer og prøv vores regnemaskine, som også viser mellemregninger.2Ludo med gange, plus, minus, brøker, division og længdemål Jeg gik lige amok i ludo spil til min egen matematikundervisning, da både jeg og mine kollegaer har haft glæde af et gange ludo.2Derfor er der nu et Ludospil både til gange, plus, dividere, minus, brøker. Pernille Pind holder efteruddannelseskurser for matematiklærere og beskæftiger sig bredt med elever i matematikvanskeligheder. Forlaget Pind og Bjerre udgiver pædagogisk litteratur med fokus på matematik

brøk gange en brøk - YouTub

Brøker. En brøk er et udtryk på formen {$\displaystyle \frac{a}{b}$}, hvor a og b er tal eller matematiske udtryk og den vandrette streg betyder divideret med. Vi siger altså a divideret med b eller nogen gange bare a over b Regning med brøker, blandede tal, og hele tal. Lommeregner vise resultater på brøk- og decimalform. Addition, subtraktion, multiplikation og division af brøker Regnemaskine til at addere, subtrahere, multiplicere og dividere brøker online Der er to måder, du kan dividere en brøk med et helt tal på: 1) gang brøkens nævner med det hele tal, eller 2) divider brøkens tæller med det hele tal. Her gennemgår vi hver af de to måder

- Hvert resultat med brøker bliver automatisk reduceret til den korteste form for at gøre det nemmere for dig. - Det kunne ikke være nemmere at lægge sammen, trække fra, gange og dividere med brøker. Lad Brøk regnemaskine plus forvandle din telefon eller tablet til din trofaste følgesvend i hverdagen Masser af ideer til lege, øvelser, opgaver o. lign. hvor eleverne er aktive med deres krop, samtidig med at der trænes, øves, repeteres og indlæres matemati Gange med brøker. Did you know? Vimeo gives control freaks the power to tweak every aspect of their embedded videos: colors, buttons, end screens, and more 1 Plus brøker med tæller 1. 2 Minus brøker med tæller 1. 3 Plus brøker. 4 Minus brøker. Find fællesnævner. Hvad er det mindste tal som begge nævnere går op i? Slutter med en lille animation. Trinvis vejledning Dette er det vi kaller likeverdige brøker, men hvordan finner vi ut om to brøker er likeverdige? Det er to måter å finne ut det på. 1. Vi kan utvide brøken ved å gange både teller og nevner med samme tall. Vi kan utvide 1 / 4 ved å gange teller og nevner med tre

© Sysform.dk 7 Forlænge brøker 1) Forlæng brøken med 3: 2) Forlæng brøken med 3: 1 1 • 3 3 7 2 = 2 • 3 = 6 Regning med brøker Lommeregner til at foretage beregninger med brøker, blandede tal, hele tal og decimaltal. Brøkregning. Addition, subtraktion, multiplikation og division. Potenser med heltallige eksponenter, negative eksponenter. Kombinerer flere operatorer. Beregninger med parenteser, herunder indlejrede parenteser. Viser både udtryk og. For at dividere et tal med en brøk, skal man gange med den omvendte brøk. Lad os se her, hvorledes. \(5:\frac{2}{3}=\frac{5\cdot3}{2}=\frac{15}{2}\) I matematik kommer man ofte i situationer, hvor man skal dividere 2 brøker med hinanden. Man dividerer 2 brøker med hinanden ved at gange med den omvendte brøk Ved at dividere med c i tller og nvner, hvilket ikke ndrer brkens vrdi: a b a: c b: c; Man forlnger en brk med et tal c ved at gange med c i tller 26 Apr 2013-4 minAt gange med blandede tal Om. Sal introducerer multiplikation af blandede tal. Created S gik der nsten en uge, inden jeg havnede herinde igen , Ved at gange tæller og nævner med det samme tal, To brøker trækkes fra hinanden på samme som lægges sammen. Man skal finde en fællesnævner og derefter kan tællerne trækkes fra hinanden., Hvad er en ægte brøk, Man dividere to brøker, ved at gange med den omvendte brøk

Regneregler for brøker (7

Ludo med gange, plus, minus, brøker, division og længdemål

Man gange to brøker med hinanden ved at gange tællerne for sig og nævnerne for sig Eksempel: 3/5 1/3 = 3/15 . Gang de to brøker med hinanden uden at forkorte 2/5 1/5 =. Man skal kunne forkorte og forlænge brøker i hovedet eller på papir ved siden af, når man skal finde resultatet. Når du har indtastet svaret, vises svaret som figur. Du kan også klikke på explain og få vist hvordan (fællesnævner). Programmet hjælper ikke og viser ikke med at finde fællesnævner Nu trænger Peter til at regne med brøker. Og Peter vil til Egypten, for der har man regnet med brøker i mange år. Ude i lufthavnen læser Peter en avisoverskrift: \(\mathbf{\cfrac{13}{8}}\) af alle danskere har svært ved brøkregning! Det må vi gøre noget ved, tænker han

To brøker divideres ved at vende den brøk, der divideres med. Dernæst ganger du med den nye brøk. Det kaldes at gange med den omvendte brøk. Denne brøk kan omskrives til 2 5/8. I ovenstående opstilling kan du se, at brøken 2/7 vendes om. Den skrives altså som 7/2 og herefter anvendes der gange funktion i stedet for division 2 Lær at gange og dividere brøker med hinanden... | Multiplikation. Research and publish the best content. Get Started for FREE Sign up with Facebook Sign up with Twitter I don't have a Facebook or a Twitter account. Already have an account: Login. Try Business. 3 gange 1 er 3, plus 1 fra menten, det er 4. Så er man færdig med at gange med 3. På næste linie startes med at skrive 0 yderst til højre, og derefter begynder man at gange. 2 gange 6 er 12. 2 skrives på pladsen til venstre for 0'et. De ti føres som mente over 4 tallet. 2 gange 4 er 8, plus 1 fra menten, det er 9. 2 gange 1 er 2 Hvis du skal gange to brøker med hverandre, ganger du teller med teller og nevner med nevner. Eksempel 1. Regn ut. 1 3 ⋅ 2 5 =. Hvis du derimot multipliserer en brøk med et helt tall, gjør du først heltallet om til en brøk, det vil si nevneren blir 1

Gange brøker - regneregler

 1. At forlænge brøker At gange tæller og nævner med det samme tal kaldes at forlænge brøken Ex. med giver forlænget. 3 OBS Man må ikke kalde det at gange brøken, når man forlænger!! 4 Opgave Forlæng brøkerne med Hvis man forlænger en brøk, er værdien stadig den samme. 0, ( prøv.
 2. Regning med brøker - gange og division. Man ganger et tal og en brøk ved at gange tælleren med tallet og dividere med nævneren. Fetch Doc. Www.skajaa.net Og til sidst skal man gange og dividere, før man lægger til eller trækker fra. Potensregneregler
 3. To brøker ganges med hinanden ved at gange tæller med tæller og nævner med nævner. En brøk divideres med et tal ved at gange nævneren med tallet. Et tal eller en brøk divideres med en brøk ved at gange tallet/brøken med den omvendte brøk

I dette forløb skal du undersøge og beskrive forskellige forhold og sammenhænge mellem brøker, decimaltal og procenter. Du skal anvende og udvikle forskellige metoder til at regne med brøker og procenter. Derudover skal du regne med procenter i forskellige hverdagssammenhænge, og lære at løse problemer via procentregning Matlet.dk er en online matematikbog, hvor du kan finde brugbar information om matematik på gymnasieniveau med eksempler, Excel-ark mv. samt stille matematikrelaterede spørgsmål. Alt vores indhold er skrevet af gymnasielærere og andre akademikere, hvilket sikrer et højt fagligt niveau Opgaver med beregning af areal Kryds og Tværs: Kryds og tværs opgaver 1.-2. klasse: Kryds og tværs opgaver 3.-4. klasse Pizza-regning: Introduktion og træning af brøkregning Pizza-regning 2: Omregning af brøker matematikbogen.dk: Som startside: Tilføj foretrukn Oversigt Over Undervisningen I Matematik - 1y 07/08 Oversigt over regneregler for potenser: Regneregler for potenser 1) Gange parenteser ud Forkorte og forlænge brøker saml alle x ' erne på den ene side af lighedstegnet og alle tallene på den anden. 4) divider på begge sider af lighedstegnet med det tal ,der står foran x

Regning med brøker - gange og division.. Forholdstal..... Opsamlingsopgaver..... Lavet af Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus. Redigeret af Hans Pihl, KVUC. Matematik på Åbent VUC Opgaver Lektion 4 Side 12 Hvad er brøker 1: Til højre er en lagkage og to stykker. Brøker med samme nævnere. Hvis to brøker har samme nævner, kan man nøjes med at trække tællerene fra hinanden og beholde nævneren. Eksempel: Dette kan også vises således: Brøker med forskellige nævnere. Hvis to brøker har forskellige nævnere, må brøkerne først forkortes eller forlænges, så de har samme nævner. Eksempel

Noder, brøker og rytmer; Brøker; Lav selv musik! Billedkunst - digital billedbehandling; Division; Gange med 10'ere; Decimaltal; Blandede pusleopgaver; Areal af geometriske figurer; Natur/Teknik; Negative tal; Vinkler; Minus; Billedkunst - fold og klip; Gange med praktikanter; Billedkunst - med computer; Brøker med praktikanter; Procent. Matematikportalen til udskolingen er et læremiddel med forløb og opgaver, der er udarbejdet ud fra Fælles Mål. Prøv 30 dage gratis. Regn med brøker. 6. Sammenhæng mellem brøk, procent og decimaltal. 7. Fra brøk til decimaltal til procent Gange med brøk. Division med brøk. Gange. Dansk. Lær klokken. Tælle. Regn op til 10. Regn op til 20. Brøker. Matematik. Geografi. Tastetræning. Engelsk. Førskole. Mere. Spil. Naturfag. Forår. Matematik-ræs op til 100 (multiplayer) Lær at regne op til 100 med Slangen: Matematik-dart: Top Model - Op til 100: Regn og. Gyldendals matematikportal til mellemtrinnet er et online læremiddel med forløb og opgaver, der opfylder kravene fra Fælles Mål. Log ind Brøker og procent. Koordinatsystem og funktioner. Statistik og sandsynlighed Plus, minus, gange eller division 1. Plus, minus, gange eller.

Viden om - Hvordan regner man med brøker

En gennemgang af, hvordan man ganger et helt tal med en brøk. Du lærer at gange hele tal med brøker. Du bør kende til at forkorte brøker. Denne udgave en en | Multiplikatio Find brøker med samme navn (+ forlænge). Tryk på et spørgsmålstegn og du får vist en figur af en brøk. Find en brøk med samme størrelse nedenfor. Hvis du gætter rigtigt, skal du finde ud af hvad brøken er forlænget med. Lidt svær med brøk brøk ved at gange med den omvendte k : b a a b k 7 2 3: 2 7 3 = 2 21 Brøk divideret med brøk Man dividerer med en brøk ved at gange med den omvendte: b a d c b c a d : 7 2 5 3 21 10 7 3 2 5 Forkorte en brøk Tæller og nævner divideres med samme tal b a b k a k / / 7 2 21/3 6/3 21 6 Forlænge en brøk Tæller og nævner ganges. Gange to brøker. Man ganger to brøker med hinanden ved at gange tæller med tæller og nævner med nævner. Fx: Dividere en brøk med et tal. Man dividerer en brøk med et tal ved at gange med tallet i nævneren. Fx: Dividere en brøk med en brøk. Man dividerer en brøk med en anden brøk ved at gange den første brøk med den omvendte af. Når vi skal lave den til decimaltal, så kan vi starte med at lave det nedereste tal(5) til hundrede, ved at gange det med 20. Men når man ganger på den ene side, skal man også gøre det på den anden side. Så vi skal også gange 4 med tyve. Nu ser brøken sådan her ud: 80/100

Multiplikation og division med brøker (Matematik C, Tal og

 1. us: for at pluse og
 2. Hvis du har svært ved at finde en fælles nævner, kan du gange de to nævnere med hinanden. Resultatet kan bruges som fælles nævner (3 · 4 = 12) Brøkerne forlænges ved at gange med det samme tal i både tæller og nævner. Den første brøk ganges med 4 og den anden brøk ganges med 3. Herefter har du to brøker med samme nævner
 3. ustal, æbler, bananer. Ganske enkelt alle ting, og man gør det, ligesom at plusse, hele tiden. Når man laver det i skolen gør man det ofte bare på en lommeregner som nemt og hurtigt regner det ud for en. Det kan alle jo.
 4. dste brøk fremkommer et par gange, for ellers kan de aldrig befri nogen). Lav antal svarende til antal elever i klassen; Overtrækstrøje til fangeren; Øvelse: Eleverne får hver en seddel med en brøk, og læreren udpeger en fanger. Fangeren skal ikke have en seddel
 5. Division, brøker og decimaler: Brøker med Tom og Jerry Sæt brøker i den rigtige rækkefølge. Træn brøker med Ariel Hvilken brøk er størst? Monstrene skal dele Øv dig på at dividere. Brøker med Pip og Sylvester Hvilke brøker har samme værdi? Reparer jernbanen Regn med decimaler og sæt de manglende skinner rigtigt sammen inden.
 6. Brøker - division med brøker; Gange to brøker med hinanden. Hvilken brøk er størst; Visualisering af en brøk; Brøker. Author: Matematikbanken. Topic: Fractions. Brøker. Brøker - læg 2 brøker sammen. Brøker - træk en brøk fra en anden brøk

Brøker - regneregler

Gang 1/3 med 24 - Brøker og brøkregneregler - MatematikFesso

 1. Skriv et svar til: Gange med brøker. Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind. Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger
 2. Denne gratis matematikk kalkulator lar deg legge til, trekke fra, multiplisere og dividere brøker. Du kan bruke vanlige brøker (som 1/2) og blandede fraksjoner (som to 4/5). Den beste matematiske verktøy for skole og høyskole! Hvis du er student, vil det hjelper deg til å lære aritmetikk og beregninger med brøk tall
 3. gange med brøker. Du ganger med brøker ved at gange tæller med tæller. Og nævner med nævner. fks. 1*1 2 4 Indsendt af Unknown kl. 08.58 Ingen kommentarer: Send med mail Blog om dette! Del via Twitter Del via Facebook Del på Pinterest
 4. En brk med et helt tal 37 Nr man udvider mngden af hele tal Z med brkerne, hedder den nye. Forlnge betyder, at man ganger tller og nvner med samme hele tal Her ser vi p hvordan man kan omskrive brken til et heltal og en brk hvis. Man finder det hele tal ved at se, hvor mange gange nvneren gr op i tlleren En brk er et rationalt tal. For brker.
 5. Man ganger et helt tal med en brk ved at gange med tallet i tlleren og lade Hvis du ganger et helt tal med en brk, for eksempel 8 29, ganger du bare tallet med. Nu har du lrt at gange med brker, s nu er det bare at ve dig, god 9. Okt 2008 Brker-multiplikation. Gang de to brker med hinanden og reducer resultatet til blandet tal
 6. REGN MED BRØKER Gange med brøker (multiplikation) II. Regn med brøk og procent Regn med brøker Navigation; Når man skal lægge brøker sammen eller trække dem fra hinanden, så er det vigtigt, brøker de har den samme nævner. Man siger, at de skal have fællesnævner
 7. Gange mellem to brøker. Gange to brøker med hinanden Træk i skyderen for at sætte tæller og nævne

Gange brøker - tili

Gange med brøker. Gange og dividere decimaltal . Gange og dividere decimaltal med 10 og 100. Om brøk som division. Om brøker med samme værdi. Om brøker og brøkdele. Om brøker på tallinjen. Om plus og minus med brøker med forskellige nævnere Vi begynder bagfra med at gange 7 enere med 3 enere. 7 x 3 er 21. 1 sættes under 3 tallet. Tierne - altså 2 - sættes over 6 tallet. Du er nu nået til kommaet, sæt kommaet foran 1. Vi forsætter med at gange 7 med 6. Det er 42. Vi har i forvejen 2 i mente, som skal lægges til 42. Det er 44. 8 ganges med 6 RETTELSE. Metoden at gange tæller med tæller og nævner med nævner er korrekt, men svaret er forkert på grund af regnestykket af tælleren.I stedet for bør der stå. Desuden anbefales det ikke at bruge metoden i dette tilfælde, men hellere omskrive og forkorte hele produktet således a

Brøker - Gange Pind og Bjerr

Nyheder & artikler. rydning af hus Kig i vores store nyheds sektion. Vi har ialt lille hvid fugl med sorte vinger 19 nyheder i vores nyheds arkiv. Læs om nye firmaer og nyheder fra fastfoodbranchen. Vores nyheder opdateres dagligt For den anden brøk: for at nævneren 3 skal gå op i fællesnævneren 12, ganger (forlænges) du med 4. Første brøk forlænger vi derfor med 3, og anden brøk med 4. Du forlænger en brøk ved at gange tæller (tallet over brøkstregen) med tallet der skal forlænges med. Brøkens nævner erstatter du med fællesnævneren (12) At gange med brøker. Undersøg hvordan man ganger brøker og prøv selv. Placer tallene. Placer brøker og decimaltal de rigtige steder på tallinjen. At gange brøker. Regn disse gangestykker med brøker. Skolefesten. Gang hele tal med brøker. Sæt i rækkefølge Gange med brøker Division med brøker Brøk gange brøk Brøk divideret med brøk Brøkregning grundlæggende Brøkregning oversigtsform. Brøker, decimaltal og procent. Brøk til decimaltal. Decimaltal til brøk Procentregning Procent af Geometri. Omkreds og areal af firkant

GratisSkole.dk: Brøker - multiplikatio

Lav det hele tal om til uægte brøk, og gang derefter tæller med tæller og nævner med nævner. Dvs., at det hele tal ganges med tælleren. To brøker multipliceres med hinanden (Her skal man ikke besvære sig med at finde fællesnævner) Formålet med vores projekt er at give eleverne en anderledes indgangsvinkel til at arbejde med brøker på. Vi vil gøre det på en alternativ måde, sådan at vi fanger både se, røre, høre og gøre børnene. Det kan bruges som en del af et introduktions projekt eller til at arbejde med simple brøker Kulturhusene i Danmark består af lokale kulturhuse, aktivitetshuse, medborgerhuse o.l. Et fællestræk for husene er, at de skaber rammerne for og igangsætter kulturelle og fritidsmæssige aktiviteter

Gange med brøker uds niveau 1 - sysform

 1. Gange Hvis man skal gange brøker, skal man gange både tæller og tæller og nævner og nævner. Dividere Hvis man skal dividere en brøk med en anden, skal man gange med den omvendte, det vil sige at man dividere tæller med nævner. Man kan bytte om på tælleren og nævneren i den ene brøk så skal man gange tæller og nævner
 2. 9 Regning med brøker - gange og division Man ganger et tal og en brøk ved at gange tælleren med tallet og dividere med nævneren. (eller - rækkefølgen er ligegyldig) 6 - Det kan både betyde af hele (til højre) - Og betyde portioner på (her under) Tegningerne viser, at begge dele giver 6
 3. En brøk som fx \(\frac{2}{5}\) er et forhold mellem to hele tal tælleren (2) og nævneren (5).. BRØK →\(\frac{a←tæller}{b←nævner}\) En brøk kan betragtes som en division, der endnu ikke er udført.Udfører man divisionen, får man enten et endeligt decimaltal eller et periodisk decimaltal.Se også rationale tal
 4. Eleverne introduceres for brøker. Der er taget udgangspunkt i, hvor vi ser brøker i hverdagen, fx i forbindelse med opskrifter, og hvordan vi kan beskrive vores omgivelser med brøker, fx når vi taler om halvdelen af en pizza. Herefter arbejder eleverne med at bruge brøker til at beskrive en del af en figur eller en del af et antal
 5. Minus med brøker Ønskes dette ændret, kontakt da Skoletube. Lægge sammen med fællesnævner Lægge sammen uden fællesnævner Trække fra uden fællesnævner Gange brøker sammen Gange brøk med tal Division af brøker
 6. Elevene skal fordele 25 brøker TILFELDIG utover et bingoskjema. Jeg pleier å først spille med én rad. Når én elev har fått bingo med én rad, spiller vi med én rad en eller to runder til. for det er ikke noe gøy hvis plutselig 10 elever får bingo på en gang
 7. Online lommeregner - regne med brøker: lægge brøker sammen, trække brøker fra hinanden, gange og dividere brøker. Regnemaskine. Produkter. Brøkregning Regnemaskine til at addere, subtrahere, multiplicerer og dividere 2 og 3 brøker

Ligninger og Brøker. Denne side behandler løsning ligninger med brøker i. Den første del handler om ligninger, hvor der er brøker foran x'et, mens den anden del handler om brøker, hvor x står i nævneren BRØKER (Regning med brøker (Find det hele, Find brøkdel af, Forlænge og: BRØKER (Regning med brøker, Omregning af brøker, Størrelse (Tallinje, Tæller, nævner og brøkstreg, Æbleøvelsen, Ægte/uægte), Brøker og brøkdele, Opstillingen

Eksempler på arbejde med brøker i indskolingen. Indskoling: Gange. Her kan du finde forskellige forslag til aktiviteter og arbejdsark bl.a. til automatisering af multiplikation. Mellemtrin: Brøker. Her ligger arbejsark og spil, der kan anvendes når eleverne træner sammenhæng mellem brøker. Brøkregning med regler og eksempler, 7., 8. og 9. klasse 5 Division af en brøk med en brøk Man dividerer to brøker med hinanden ved at gange med den omvendte brøk, det vil sige at man laver sit division stykke om til et multiplikations stykke. b c a d c d b a d c b a ⋅ ⋅: = ⋅= Eksempel : = 5 3: 4 En gennemgang af, hvordan man kan gange et helt tal med en brøk. Du lærer om Du lærer at gange hele tal med brøker. D For at eleven skal opdage reglerne addition og subtraktion for brøker, vil jeg bruge nemme forhold som fx ½, 1/4 eller 1/10. Da eleven oftest vil have en erfaringsreference med tal som halve og kvarte eller 25 øre, og da vi bruger 10-talsystemet

Hej med jer. Nu vil jeg vise jer hvordan man kan dividere med tallene: 10, 100, 1000 på en nem måde. Vi starter med at dividere med 10. Her er et regnestykke: 4538 : 10 Hvis man skal gøre det på en rigtig nem måde, kan vi gøre en rigtig smart ting. Vi skal nemlig bare flytte kommaet! Men hov! Der er jo intet komma....hvad gør man så Gange med kommatal? Tweet. Pin It. Hvis dette er dit første besøg på siden så husk at tjekke FAQ ved at klikke på linket. Du skal oprette en bruger før du kan skrive på siden: klik på Opret bruger linket for at fortsætte

Hvordan ganger man brøker - Findhvordan

3 Å legge sammen brøker B - 16 3.1 Brøker med samme nevner B - 17 3.2 Hvis nevnerne ikke er like. B - 21 5.1 Gange et helt tall med en brøk B - 40 5.2 Gange en brøk med en brøk B - 42 5.3 Gange en brøk med et blandet tall B - 44 5.4 Gange et blandet tall med et blandet tall B. Brøker (gange og division) Du har nu set en introduktion til, hvordan man regner med brøker. I denne omgang handler det om gange og division. I denne øvelse, som du naturligvis skal prøve rigtig mange gange, får du 15 opgaver pr. gang. Du kan altså alt i alt få 15 point a/b x c/d udregnes ved at gange tæller med tæller og nævner med nævner. Sådan ganger man altid brøker. Kender du tallene på brøken, som f.eks. kan være 3/4 x 1/7 ville princippet have været det samme, som du ser på illustrationen. Du skal gange tæller med tæller og nævner med nævner

Brøker læringsspil Digipuzzle

Da jeg var færdig med PhD´en så var vi fem mennesker, der fik 400 millioner kroner, et lokale på 12 m2 og et stempel fra Undervisningsministeriet. Så skulle vi bare have et nyt universitet op og køre på seks måneder. Det kalder jeg mit første start-up. Det blev til IT-Universitetet Man ganger en brøk med et helt tal, ved at gange tælleren med tallet og beholde nævneren x Man ganger 2 brøker med hinanden, ved at gange tæller med tæller og nævner med nævner. : Man dividerer en brøk med et helt tal, ved at dividere tælleren med tallet Brøker i hverdagen Mængder i væsker Pizza Jens, Peter, Niels og Karen køber fredag en familiepizza, som de vil dele. Pizzaen skal deles efter, hvor meget de hver betaler. Den samlede pris er 100 kr. Jens betaler 25 kr. Peter betaler 20 kr. Niels betaler 30 kr. Karen betaler 2 Addition (med fællesnævner) + = + Subtraktion (med fællesnævner) − = − Gange en brøk med et tal ∙ = ∙ Dividere en brøk med et tal : = ∙ Gange to brøker ∙ = ∙ ∙ Potensregneregler Regneregel Multiplikation af to potenser med samme grundtal ∙ = + Division af to potenser med samme grundtal = brøker tal geometri tid økonomi og statestik > algebra og fuktioner matematik handen: arbejdstegning arbejdteninger ses altid fra oven fra siden og fra bunden. Powered by Create your own unique website with customizable templates. Get Started.

Brøk - Wikipedia, den frie encyklopæd

brøker tal geometri tid økonomi og statestik > algebra og fuktioner matematik handen: rigtige og forkerte brøker Powered by Create your own unique website with customizable templates. Get Started.

populær: