Home

Destillation af råolie

Olieraffinaderi - Wikipedia, den frie encyklopæd

Behandlingsproces. Råolie kan generelt ikke anvendes direkte, men ved raffinering behandles råolien, således at der fremstilles adskillige produkter med forskellige fysiske og kemiske egenskaber Aktuel Naturvidenskab 6 2014 16 De syv basiskemikalier Fra de syv basiskemikalier methan, ethylen, propylen, C 4-olefi ner, benzen, toluen og xylener kan man fremstille stort set alle kemikalier i verden

Dansk Branchekode er en statistisk klassifikation af økonomiske aktiviteter og dens væsentligste funktion er at danne grundlag for branchekodning, af virksomheder efter disses hovedaktivitet, og for de branchefordelte statistikker Denne hovedgruppe omfatter produktion af råolie, indvinding af råolie af olieholdigt skifer og sand samt produktion af naturgas og flydende kulbrinter ved forgasning, likvifaktion og pyrolyse af kul på minestedet. Omfatter ikke: - Serviceydelser i forbindelse med olie- og gasfelter, som udføres på honorar- eller på kontraktbasis, jf

Dansk Branchekode DB07, v3

  1. afløbsrens Hvad er afløbsrens? Afløbsrens er betegnelsen for en basisk opløsning, som kan opløse propper i afløb. Disse propper består som oftest af forskellige fedtstoffer, som følger med spildevandet og størkner, når spildevandet afkøles
  2. estedet. Omfatter ikke: - Serviceydelser i forbindelse med olie- og gasfelter, som udføres på honorar- eller på kontraktbasis, jf
  3. Dansk Branchekode er en statistisk klassifikation af økonomiske aktiviteter og dens væsentligste funktion er at danne grundlag for branchekodning, af virksomheder efter disses hovedaktivitet, og for de branchefordelte statistikker
  4. www.dst.d

DNA - bionyt.d

populær: