Home

Deskriptiv statistik geogebra

Beregning af hyppighed, frekvens og kumuleret frekvens med grupperede data. Tegning af sumkurve og boksplot og aflæsning af kvartilsæt. GeoGebra L4 - Deskriptiv statistik med grupperede data. Discover Resources. Matematik 2016; Du forsvandt bare uden at bolde mig sammen med hende sexomor; Kapitel 1 - Øvelse 5.1; vinklernes navne; Opg 4 Sådan kan GeoGebra bruges til at udregne hyppighed, frekvens, kumuleret frekvens og tegne trappediagram og boksplot

GeoGebra L4 - Deskriptiv statistik med grupperede dat

  1. GeoGebra - Deskriptiv Statistik med ugrupperede data. I videoen forklares det, hvordan GeoGebra kan bruges til at udregne hyppighed, frekvens og kumuleret frekvens. Desuden tegnes et trappediagram hvorudfra kvartilsættet aflæses og der tegnes et boksplot
  2. Deskriptiv statistik L9-Kumuleret frekvens for ugrupperede data I dette kapitel skal vi arbejde med deskriptiv statistik. Vi skal arbejde med svel ugrupperede og grupperede data, og alle eksempler vil vre baseret p Chi-i-anden-fordelingen inkl. Repetition af deskriptiv statistik. Rapport: Chi-i-anden-fordelingen. Af deskriptiv statistik Indhold
  3. Lidt deskriptiv statistik, da det er det, der arbejdes med lige nu. Man kan lynhurtigt lave et histogram og beregne middelværdi af grupperede data med GeoGebra. Histogram. Vi får brug for Algebra, Tegneblok og Regnearksvinduerne. De to første er åbne pr. default
  4. Deskriptiv statistik er en del af kernepensum, men man har fra starten skulle være en smule kreativ med sine IT-værktøjer, hvis man fx ville lave et boksplot. Tidligere var Jens Runges tilføjelsesprogram til Excel populært, og senest har Nspire vist nok kunne klare en del. Balancen i undervisningen er, at eleverne skal lære, hvordan man.
  5. 1 Statistik i GeoGebra Peter Harremoës 13. maj 2015 Jeg vil her beskrive hvordan man kan lave forskellige statistiske analyser ved hjælp af GeoGebra De statistiske analyser svarer til pensum Matematik A på HHX. Det er lettest at eksportere via skærmbillede (screen shots, PrtSc). Hvordan figurer i GeoGebra kan exporteres uden tab af figurenes kvalitet, er beskrevet i et separat dokument
  6. Nogle emner fra deskriptiv statistik Side 4 2011 Karsten Juul Hvis vi deler ved 10 er der bl.a. f•lgende muligheder: 1. De 7% fordeles mellem f•rste og andet interval s vi t‡ller dem med so

1 Statistik (deskriptiv) Ikke-grupperede data For at behandle ikke-grupperede data i TI, skal data tastes ind i en liste. Dette kan gøres ved brug af List, hvis ikon er nr. 5 fra venstre på værktøjsbjælken - må ikke forveksles med naboen til venstre, som hedder Table Gennemsnit (GeoGebra) Beregning af gennemsnit for grupperede data. Gå til indhold Deskriptiv statistik med grupperede data (GeoGebra) Beregninger af frekvens, kumuleret frekvens, trappediagram, middelværdi, kvartilsæt og boksplot i Geogrbra

Menu Matematik B / Statistik / Middelværdi, Varians og Spredning. Regn opgaver Vis alle 2 opgaver. Middelværdi og spredning Talmængde Når man finder middelværdien af et datasæt, svarer det til at finde gennemsnittet at tallene. Man skriver det oftest som et x med en streg ove Menu Matematik B / Statistik / Ugrupperede vs. Grupperede. Der findes overordnet set to slags observationer: ugrupperede og grupperede. I dette afsnit ser vi på, hvad forskellene er på dem. I de senere afsnit vil vi dele op og se på dem hver for sig, når det er nødvendigt Som jeg har skrevet om i et meget populært indlæg helt tilbage i 2012, så er WordMats statistik-ark den hurtigste måde at løse opgaver inden for deskriptiv statistik. Jeg ved, at man kan lave det samme med fx Nspire og GeoGebra (og manuelt med Excel), men jeg har ikke set noget, der er lige så. En video om at lave en trappegraf (et summeret histogram) og en sumkurve. I videoen kaldes trappegrafen et trappediagram, det er en fejl. Et trappediagram kan kun laves over enkeltobservationer (ugrupperede observationer)

Deskriptiv statistik og Normalfordelingen. Titel 6. Parabler og andre kurver Titel 7. Differentialregning Titel 8. Integralregning Titel 9 Sandsynlighed og statistik Titel 10. Klassisk geometri og beviser Titel 11 Repetition og eksamenstræning Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 1 Tal og regning. Deskriptiv statistiks hovedrolle er at omdanne talmateriale til få karakteristiske tal eller illustrationer med henblik på at skabe oversigt og mening. Information går tabt i deskriptiv statistik. Hvilken information går typisk tabt og hvilken information indfanges, når man anvender centrale deskriptorer GeoGebra L4 - Deskriptiv statistik med grupperede data (Video Medicinsk Og Professionel 2019). Afsnit Spørgsmål På Medicin: Psykiatri. Om Sundhed. Spørgsmål - Svar. Føler sig stresset? lægemidlet kan ligge i at hjælpe andre

Et boksplot eller kassediagram anvendes indenfor beskrivende statistik (deskriptiv statistik) som en metode til at illustrere median, kvartiler samt eventuelt maksimum og minimum i et sæt numeriske værdier.. Kassens øvre og nedre grænse viser øvre og nedre kvartil, og kassen indeholder således halvdelen af de observerede værdier 2 Deskriptiv statistik 2.1 Ikke-grupperede observationssæt Du kan indtaste data i en liste, en vektor, en matrix eller indlæse data fra en ekstern fil (fx i Excel format). Her er data i en liste (listen behøver ikke at være sorteret): Du kan tegne et boksplot direkte på baggrund af de rå data, hvor du tillige vil få kvartilsættet oplyst GeoGebra L4 - Deskriptiv statistik med grupperede data (Video Medicinsk Og Professionel 2019). Afsnit Spørgsmål På Medicin: Psykiatri. Om Sundhed. Spørgsmål - Svar. Føler sig stresset? lægemidlet kan ligge i at hjælpe andre Side 1 af 8 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2019 Institution Campus Vejle Uddannelse Hf Fag og niveau Matematik C Lærer(e) Søren á Rógvu Hold Y18 Undervisningen har primært været baseret på i-bogen plus C hf (Læreplan 2017), den centralt stilled Titel 8 Sandsynlighed og Statistik . Side 2 af 9 Titel 1 Grundlæggende basismatematik CAS arbejdsform med Systime og Geogebra til bestemmelse af rødder, ekstremumspunkter og monotoniforhold . Side 8 af 9 Deskriptiv Statistik Kapitel 7: Sandsynlighedsregning og Kombinatorik.

GeoGebra Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, gruppe- og pararbejde. Titel 2: Di睨 erentialregning Indhold Repetition af deskriptiv statistik fra mat C. Hypotesetest ud fra binomial- og normalfordelingen. Væsentligst (:noleft:) (:noheader:) (:notitle:) !!!Velkommen til rummet for matematikholdet [=9maB121s=] (B-niveau 1/2-års) (:table border=1 width=25% cellpadding=10 align=right.

Fokus på de skriftlige eksamensopgaver (beregninger i GeoGebra) og på beviser. Repetition af deskriptiv statistik og introduktion sandsynlighedsfordelinger.. Mathematik im Übergang Schule / Hochschule und im ersten Studienjahr. Download. Mathematik im Übergang Schule / Hochschule und im ersten Studienjah Statistik a) Deskriptiv statistik på enkelte og grupperede observationer, herunder tabeller, di agrammer, grafer, gennemsnit, indekstal og boksplot Kursisten skal dels kunne aflæse informationer fortrinsvis fra autentisk statistisk materiale, dels kunne bearbejde og beskrive indhentede informationer ved hjælp af deskriptorer, di agrammer og.

Inden for deskriptiv statistik har der været arbejdet med: Fortolkning af boxplot Inden for differential- og integralregning har der været arbejdet med: Sammenhæng mellem grafer for funktioner og grafer for deres afledede funktioner Sammenligning af Nspire og Geogebra til introduktion til differentialregning Forløbene har fokus på: Addition Additionsmetoder Spejlingssymmetri Positionssystemet med regning med store tal Byg og tegn Areal. Har du bog, har du web! Ved køb af et klassesæt af Elevbog/Web gives der elevadgang til webressourcerne på matematrix.dk. Websitet indeholder: Arbejdsark GeoGebra-filer og -film Excelfiler Faglige film Lydfiler

GeoGebra L1 - Deskriptiv Statistik med ugrupperede dat

Korrelation anger inom statistiken styrkan och riktningen av ett samband mellan två eller flera variabler.Korrelationen anges ofta med en korrelationskoefficient.En metod för att bestämma korrelationen mellan två variabler är bivariat analys.. Korrelationskoefficienten har ett värde mellan 1 och -1, där 0 anger inget samband, 1 anger maximalt positivt samband och -1 anger maximalt. Spil på KomogVind.dk, som er Danmarks største spilleportal med gratis og sjove online spil. Vind rigtige præmier ganske gratis. Tilmeld dig gratis idag

Lisbeths matematik - CAS - sites

I denne opgave er det meningen at man skal arbejde med at bestemme konstanterne, a og b, i de mest tre velkendte funktioner. Der generes nye opgaver hvergang man klikker op ny opgave, og ved at vælge hvilken en af de tre funktioner man vil, øver man sig i at bestemme hhv a og b, hvorefter de indtastes i inputfeltet Dynamisk brug af deskriptiv og bekræftende statistik; Matematikprogrammer og beviser; Herudover vil fagkonsulenten i matematik, Bodil Bruun, deltage i en del af kurset. På kurset anvendes programmerne TI-Nspire CAS, Geogebra og Maple, således at den enkelte kursist kan arbejde med det program, som bruges på egen skole Udforsk opslagstavlen tegnesolen tilhørende vibeke borg på Pinterest. | Se flere idéer til Tegnelære, Tegn og Kunstlektioner Die explorative Statistik befasst sich mit dem Auffinden von Strukturen, Fragestellungen und Hypothesen, während die induktive Statistik Methoden bereit stellt, um statistische Schlüsse mittels stochastischer Modelle ziehen zu können.fi So verstehen Ludwig Fahrmeir, Rita Künstler, Iris Pigeot und Gerhard Tutz in ihrem Lehrbuch —Statistik

Deskriptiv Statistik Ugrupperede - busylower

Deskriptiv statistikk Deskriptiv statistikk er systematisk organsiering og presentasjon av tallmateriale. Omfatter middeltallet, standardavvik, standardfeilen til middeltallet, konfidensintervallet til middeltallet, skjevhet, kurtosis, median, maksimums- og minimumsverdi og intervall Guenter Maresch currently works at the Department of Mathematics-, Geometry-, and ICT-Education (School of Education), University of Salzburg. Guenter does research in Geometry Education, Spatial. där \(f(x)\) är normalfördelningens täthetsfunktion. Normalfördelning i GeoGebra. Med verktyget Sannolikhetskalkylator, kan du beräkna sannolikheten mellan valfria gränser för en mängd fördelningsfunktioner.Verktyget finns i den meny som hör till kalkylbladet

Från och med GeoGebra 4.0 kan man göra en statistisk envariabelanalys och på så vis bland annat få fram medelvärde och standardavvikelsen. GeoGebras verktyg kan användas på en kolumn av data eller på flera kolumner av grupperade data i ett kalkylblad. Den kan däremot inte användas på en frekvenstabell direkt nicht mehr rein deskriptiv. Dies wird deutlich, Statistik aufzufassen bedeutet gerade zu unterstellen, Lineare Algebra auf Basis des GeoGebra-Plugins für die Test-Aktivität in Moodle. Agenda Informationer Skalaer Deskriptiv statistik Dagens øvelser. Offentliggjort afAugust Bonde Redigeret for ca. et år siden. Indlejring. Download præsentationen Læreruddannelsen i Århus Nordic Geogebra Network Copenhagen 21 September 2013 Man unterscheidet in der Statistik zwischen der absolute und der relativen Häufigkeit. Dabei ergibt sich die Häufigkeit aus der Urliste. In der Urliste, oder auch Beobachtungsreihe genannt, sind sämtliche beobachteten Merkmalswerte aufgelistet Projekt Analyse von Projekten im Rahmen des IMST-Fonds im Bereich der Mathematik Endberich

Ämnet för min uppsats har valts inom ramen för denna tradition och det fortlöpande forsknings- och utvecklingsarbete som bedrivs. Den empiriska basen består av data från en pilotstudie rörande datorbaserade prov i engelsk läsförståelse som preliminärrapporterades i deskriptiv form till Skolverket i maj 2009 (Lindqvist, 2009) 3 ABSTRACT Aim: The overall aim of this thesis is to explore School health nursing through school nurses descriptions of schoolchildren s health and to analyse factors influencing the recording of schoolchildren s health in the School Health Record (SHR). An additional aim is to evaluate family nursing interventions as a tool for the school nurses in the School Health Service (SHS)

Histogram og middelværdi af grupperede data med GeoGebra

Histogram er en vanlig måte å organisere og presentere data i forbindelse med deskriptiv statistikk.Et histogram er ikke et statistisk mål, men en måte å stille opp statistiske data for å gjøre opplysningene mer oversiktlige Grundforløbet Ligninger Deskriptiv statistik Funktioner Geometri I grundforløbet har alle elever på Gefion de samme emner: Ligninger Deskriptiv statistik Funktioner Geometr sportmat.dk Min kollega tippede mig for nylig om at Henrik Søgaard Hansen fra Sct Knuds Gymnasium har lavet nogle gode noter om procent- og rentesregning hvor også indeksta Um festzustellen, wie viele Beobachtungen unterhalb einer bestimmten Merkmalsausprägung liegen, werden die absoluten bzw. relativen Häufigkeiten bis zum gesuchten Beobachtungswert aufsummiert. Es ergeben sich die Häufigkeitsverteilungen H sowie die empirische Verteilungsfunktion F

Deskriptiv statistik med WordMat/Excel - SportMa

Statistik i GeoGebra - PDF - docplayer

populær: