Home

Begivenheder i 1800 tallet

Historiske begivenheder fra 1800 og fremefter. Hvad betyder kultur? Hvad er dansk kultur? Målsætninger for forløbet. Tre bud på danskhed. Websiteoversigt. Historiske begivenheder fra 1800 og fremefter. 1801 Slaget på Reden Tidslinjen for Danmarks historie omfatter tidspunkter og begivenheder, der har tilknytning til det nuværende Danmarks område.. 12.000 f.Kr. Senglacial tid - Ældre stenalder med de første jægere 9.300 f.Kr. Isens afsmeltning er tilendebragt. Fastlandstid med Maglemosekulturens jægere og fiskere; 7.000 f.Kr. Atlantisk tid med Kongemosekultur og Ertebøllekultu Grundtvigianismen, der byggede på Grundtvigs tanker om dåb, nadver og trosbekendelse som de vigtigste elementer i kristendomsopfattelsen, udviklede sig ligeledes i sidste halvdel af 1800-t. til en bred folkelig bevægelse, som via friskoler og højskoler og ved dannelse af valg- og frimenigheder fik stor betydning for landbefolkningens kultur Se også 1800 (tal) Begivenheder. Grundtvig bliver student fra Århus Katedralskole. Napoleon Bonaparte besejrer Østrig ved Marengo i Norditalien; Der oprettes en optisk telegraf mellem København og Slesvig, med 23 signalstationer over Sjælland, Fyn og Al 1800. 1850. 1950. 1980. 2010. AARHUS UNIVERSITET Institut for Kultur og Samfund Afdeling for Historie og Klassiske Studier Jens Chr. Skous Vej 5 8000 Aarhus C danmarkshistorien@cas.au.dk. Følg os på Facebook. danmarkshistorie i tekst, lyd og billed

Tidslinjen nedenfor har nedslag fra Danmarks historie, og du kan selv arbejde videre i den, hvis din skole har abonnement på Skoletube. Så kan du kopiere den og fx selv tilføje begivenheder og billeder, som du finder interessante og betydningsfulde. Du finder den Tiki-toki-tidslinjen her Magasinet HISTORIE tager dig med på en hæsblæsende rejse til fortiden, hvor du nyde historiens største dramaer fra forreste række 1900-tallet, det 20. århundrede. Udviklingen i 1900-t. har ført til ændrede livsvilkår og til nye videnskabelige erkendelser og tilværelsestolkninger. I Den Store Danske Encyklopædi har ikke mindst mange af de lange faglige artikler dokumenteret dette udviklingsperspektiv

Historiske begivenheder fra 1800 og fremefter - Dansk kultur

 1. Perioden, der bliver kaldt Romantikken, havde sin blomstringstid i første halvdel af 1800-tallet. Den romantiske strømning udsprang i økonomisk og politisk forstand især fra England, mens den filosofisk og kunstnerisk særligt udsprang fra Tyskland
 2. dst de ødelæggende brande i 1728 og 1795 og virkningerne af englændernes bombardement i 1807. Fra at være en lille, overbefolket fæstningsby vokser byen i slutningen af 1800-tallet til brokvarterer som f.eks. Nørrebro og Vesterbro
 3. Den amerikanske borgerkrigen 1848-revolusjonene Pariskommunen 1814 i Norge 1800-tallet 1880-99 Juli-revolusjonen i Frankrike byttet ut den upopulære kongen med en ny (og ny grunnlov) for å styrke det konstitusjonelle monarkiet, mens Belgia løsrev seg fra Nederland året ette

Som sådan driver folkekirken ikke mission. Men i løbet af 1800-tallet opstod der en række missionsselskaber, bl.a. Dansk Missionselskab, som blev stifter i 1821 for i første omgang at støtte missionen i Grønland og en grønlandsk oversættelse af Det gamle Testamente. Man blev desuden opmærksom på en indsats for mission i Indien og Afrika 1800-tallet: Europæiske tilflyttere (nybyggere) strømmer til USA. Nye stater opstår og menneskene flytter længere og længere vestpå, og de indfødte (indianere) drives væk fra oprindelige territorier, og bliver bosat i lukkede reservater Romantikken er den herskende strømning i Europa i første del af 1800-tallet inden for både filosofi, litteratur og kunst. Som litteraturhistorisk periode i Danmark varer romantikken groft sagt fra 1800 til 1870, men har sin storhedstid fra 1802 til 1850

Tidslinje for Danmarks historie - Wikipedia, den frie encyklopæd

 1. af 1800-tallet. Derfor holder mange fast i det kendte. Elek-trisk lys kan virke lidt overvæl-dende, når man er vant til le-vende lys. Fotografi et, der var en helt ny måde at skildre ver-den og hverdagsliv på, er en skræmmende affære for fl ere
 2. erede med at DK gik statsbankerot og at Norge blev afstået til Kongen af Sverige
 3. Denne voldsomme vækst var Kolding dog ikke alene om. Samme tendens fandtes i mange andre danske provinskøbstæder. Kolding kan med andre fremstå ord som et eksemplarisk princip for den urbanisering, der for alvor begyndte i 1800-tallet og som præger det moderne Danmark den dag i dag

Danmark - historie (1814-1900) Gyldendal - Den Store Dansk

I slutningen af 1800-tallet lå dette princip bag ideen offentlig hjælp uden at miste borgerlige rettigheder. Men princippet ses også i lovene om sygeforsikringer (fra 1892), ulykkesforsikringer (fra 1898) og arbejdsløshedsforsikringer (fra 1907), hvor medlemmerne betalte et beløb hver måned, og staten også puttede penge i kassen Danmark i 1800-tallet Frihedsstøtten. mandag den 19. september 2011. En samling af vores arbejde om Danmark i 1800-tallet. På denne blog skal vi samle vores viden om Danmark i 1800-tallet. Indsendt af 2003b kl. 11.58 Ingen kommentarer Ligesom den første kvindebevægelse tilbage i 1800-tallet, så er den feministiske bevægelse også international i dag. Det så man med al tydelighed igennem det meste af 2017. Året startede med den verdensomspændende Women's March i protest mod præsident Donald Trump, hvor man med. I denne bog præsenteres derfor også relativt ukendte begivenheder, samtidig med at der gives nye perspektiver på de mere velkendte, (side 9). Det vil altid være svært at definere, hvilke begivenheder der falder inden for rammen af de 50 betydeligste i verdenshistorien. Et sådant udvalg vil altid være til diskussion

Historiske Tidslinier: Mærkedage - 1800-tallet. Neden for finder du en kronologisk oversigt over søværnets mærkedage (Hæders- og Mindedage) i 1800-tallet. Datoer markeret med fed skrift er egentlige mærkedage for søværnet.. Når en mærkedag yderligere er markeret med et indikerer det, at datoen samtidig er dansk flagdag (national eller militær) 1800-tallet på vrangen 6:8 (1864-80) Spørgsmålene er lavet af dansklærer Signe Staugaard fra Horsens Statsskole. De kan anvendes til introduktion af Det Moderne Gennembrud: 1. Hvad vil Brandes gerne være? (digter) 2. Hvad tror Brandes på? (fornuften og den frie tanke) 3. Hvornår er Brandes født? (1842) 4. Hvilken familie kommer han af Omkring midten af 1700-tallet var de dårlige tider efter Den Store Nordiske Krig blevet bedre igen. Godsejerne mente ikke, de fik nok ud af det økonomiske opsving, og regeringen syntes heller ikke, at de gode tider lagde nok i statskassen Naturalismen er en måde at se verden på, der havde særlig vind i sejlene i den sidste halvdel af 1800-tallet, men som har sat dybe spor i vores forhold til verden omkring os og til os selv. Naturalismens periode var fuld af skelsættende begivenheder, der rystede samtidens mennesker Perioden 1800-1850 i Danmark benævnes guldalderen på grund af sin store kulturelle rigdom. Det var tiden, hvor H.C. Andersen skrev sine verdensberømte eventyr. Weyse skrev musik til Ingemanns kendte morgen- og aftensange. Malere som Eckersberg og Lundbye så gennem deres malerier det danske landskab på en ny måde, og nationalfølelsen.

1800 - Wikipedia, den frie encyklopæd

 1. dre omfang. Rigere og gennemsnitlige bønder har spist kartofler tre gange om dagen. Til morgenmad fik man kartofler med svinefedt og om onsdagen og lørdagen med smør
 2. Velkommen til Historiefaget. Vælg det klassetrin, der passer til dig: 3.-6. klasse; 7.-9. klasse; Psst husk, at du også kan logge ind fra www.clio.me/d
 3. Denne forestilling om danskhed er nemlig en udløber af den nationalliberale bevægelse i 1800-tallet og indtrykket fra nederlaget i 1864. Den er dermed i et historisk perspektiv forholdsvis ny. Dens opkomst må søges i starten af 1800-tallet og dens konsolidering i årene efter 1864
 4. I 1800 tallet var fattighjælpen den eneste økonomiske hjælp fra staten. I 1800 tallet var fattighjælpen den eneste økonomiske hjælp fra staten. Menu. Teachers Schools Business Pricing More. About Blog Help Contact Log in Sign up To print the story please do so via the link in the story.
 5. Dansk historie i 1800 tallet mandag den 21. oktober 2013. Studieforberedende projekt 2013. I dette års projekt har vi som tema fokus på Danmarks historie fra 1800 til 1900. Til at skaffe os viden om perioden skal vi dels læse historiske fremstillinger af århundredets begivenheder, ligesom vi.

Vores historiske tidslinje giver overblik over de væsentligste tidsaldre og indsigt i de største begivenheder. FÅ HISTORIES NYHEDSBREV Ja tak, jeg vil gerne modtage HISTORIEs nyhedsbrev med spændende artikler samt markedsføring fra HISTORIE via e-mail. Jeg kan til enhver tid afmelde mig igen I 800-tallet blev Frankrigs kyster invaderet af plyndrende mænd fra Norden. Snart slog vikingerne sig ned som jordbesiddere, og ved hjælp af stærke alliancer og skarpe sværd satte deres efterkommere - normannerne - sig på magten i store dele af Europa I årets festivalbog skriver 55 forskere, museumsfolk og andre eksperter om de begivenheder, personer, ideer og opfindelser, der forandrede landet i 1800-tallet og skabte det Danmark, vi kender i dag 1800-tallet er perioden fra 1 januar 1800 indtil 31 december 1899 . Vigtig udvikling var industrialismens indføring i Den vestlige verden, liberale politiske reformer og slaveriets afskaffende. Sommetider taler man nu om det lange 1800-tal Bøger skrevet for børn i 1800-tallet er en liste med bøger, der kan lånes fra bibliotekerne i Aarhus. Hvis du vil se, hvad du har lånt, reservere bøger eller redigere din brugerprofil, skal du være logget ind. Hvis du ikke er oprettet som.

Rapport: 1800 tallet - Opgave i Historie. Opgave i Historie om en række begivenheder i 1800 tallet. Indhold Slaget på Rheden Københavns Bombardement Tabet af Norge Stænderforsamlingerne Revolutionen Treårskrigen Krigen i 1864 Industrialiseringen i Danmark. Krigens baggrund. Danmark bestod i midten af 1800-tallet af selve kongeriget Danmark samt hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg. I både Holsten og Lauenborg talte befolkningen tysk, og de var begge medlemmer af den løse sammenslutning af tyske stater: Det Tyske Forbund Begrebet romantikken er en betegnelse for en litteraturhistorisk periode, der strækker sig fra cirka 1800 til hen over midten af 1800-tallet. De litterære værker i denne periode har en række fællestræk

Fra 1660 til 1849 var der enevælde i Danmark. Kongen havde al magt. Men i 1800-tallet ulmede utilfredsheden blandt borgerne i Europa, og i 1849 fik Danmark sin første demokratiske grundlov. Se. Koloniseringen af Afrika, som for alvor tog fart i 1700- og 1800-tallet har bevirket, at godt halvdelen af befolkning i dag er kristne med lidt flere katolikker end protestanter. Endelig kom europæerne til Asien. Men religionerne her stod stærkt, så kun en tiendedel af Asiens befolkning kan regnes for kristne i dag. 10. Kirkerne møde I gennemsnit er Danmark nemlig nu mellem 1 og 1,5 grader varmere end i slutningen af 1800-tallet pga. af de menneskeskabte klimaforandringer. Det er derfor, at varmerekorden i 2018 kunne slå tidligere varmerekorder, forklarede en klimaforsker hos DMI. De høje temperaturer og den manglende regn var også kæmpe nedtur for landbruget I dette tema præsenteres en række leksikonartikler og kilder, der dækker væsentlige begivenheder, personer og organisationer i forbindelse med kampen for kvindelig valgret fra sidste halvdel af 1800-tallet frem til 1915

Tidslinje - danmarkshistorien

 1. Her er 50 højdepunkter i teknologiens historie og en beskrivelse af en række opfindelser, der alle har haft en banebrydende indflydelse på civilisationens udvikling
 2. Da kongen døde, kom pietismen i baggrunden, men betydningsfulde pietistiske miljøer eksisterede fortsat, og med Indre Mission fra midten af 1800-tallet, fik væsentlige sider af den igen bred folkelig tilslutning. Salmedigteren Brorson er knyttet til bevægelsen. Rokok
 3. Personer Adelige Arkitekter Embedsmænd Erhvervsfolk Frihedskæmpere Gejstlige Kongelige Kunstnere Læger / Helbredere Militærpersoner Politikere / Politisk aktive Skolefolk Videnskabsfolk Bebyggelser Bopladser Byer Geestrandsbebyggelser Kvarterer Købstæder Landsbyer Nedlagte landsbyer Stationsbyer Bygninger Apoteker Butikker Byporte Fabrikker Fattiggårde Forsamlingshuse Fredede bygninger.
 4. Oplysning og revolution 1700-1800 153 Vejen mod demokrati 1790-1920 169 Moderne tider 1850-1940 193 Europa i verden 1870-1914 205 To verdenskrige og en halvleg 1914-45 211 Den Kolde Krig 1945-89 233 Danmark i verden efter 1989 257 Register 268 Billedliste 27
 5. i 1800-tALLet 10 Tom Lauritsen, Dannebrog, Nebraska, USA 12 Tidstavle 13 Baggrund 18 Delemne 1: Hjemme skidt, ude bedre 23 Delemne 2: Den lange rejse De fleste begivenheder har efterladt sig spor, så man kan få en idé om, hvad der er foregået
 6. delige menneskers hverdag på et skånsk landbrug i midten af 1800-tallet
 7. 2014 er jubilæumsår for begge begivenheder, og med Danmark bliver Danmark bliver der sat et interessant fokus på dem. Med 101 korte artikler bliver 1800-tallets Danmark beskrevet: En tid, der både bød på store tab, men også store personligheder, der kom til at præge os fremover

historie.gyldendal.dk TIDSLINJE

(Omdirigeret fra 1700-tallet) Læs på et andet sprog Det 18. århundrede består af årene 1701 til 1800, det er ofte forvekslet med 1700-tallet som består af årene 1700 til 1799. 1700'erne: Begivenheder. Krige i 1700-tallet Ved revolutionen i 1917 blev det gamle russiske zarstyre væltet, og bolsjevikkerne kom til magten. Baggrunden for revolutionen skal findes i de dybe og fundamentale modsætninger, der prægede det russiske samfund i slutningen af 1800-tallet. Magten tilhørte en lille elite omkring zaren, mens hovedparten af den russiske befolkning var fattig og uden politisk indflydelse Møllergade 5, Svendborg Af museumsleder Johs. Olsen. Sv. Avis november 1924. Den gamle købmandsgård på hjørnet af Møllergade og Torvestræde, som i en årrække ejedes af købmand G.R. Berg er i tidens løb gennemgået mange forandringer. [Læs mere Bevaringsværdige Huse i Svendborg. 1975, s. 146 Når billedet af dansk guldalder i første halvdel af 1800-tallet træder frem på nethinden, er det ofte med nærmest poetiske forestillinger om datidens København. Gader befolket af kunstneriske og kulturelle fyrtårne som Kierkegaard, Grundtvig, Ingemann, H.C. Andersen, Thorvaldsen, H.C. Ørsted, Lundbye og Oehlenschläger Det 19. århundrede består af årene 1801 til 1900, det er ofte forvekslet med 1800-tallet som består af årene 1800 til 1899

Danmark bliver Danmark : krig, damp og genier i 1800-tallet : 1800-1900 (2014) 101 korte artikler om begivenheder og forhold i 1800-tallets Danmark. historie. 101 korte artikler om begivenheder og forhold i 1800-tallets Danmark. Detaljer om materialet Indgår i tema. Bibliotekernes e-bøger og. Slægtsforskningscafé Fredag, 7. marts 2014 (Hele dagen) - Lørdag, 15.... marts 2014 (Hele dagen) 0 kr. Kom godt i gang med din slægtsforskning Hvem var dine aner, og hvad mon de vidste om de mange kendte personer og spændende begivenheder i 1800 tallet?Slægtshistorisk Forening og Lokalarkiverne hjælper dig i gang med at finde din aner Oplysningstiden 1700-1800. I betyndelsen af 1700-tallet var den tyske indflydelse meget stærk. Man talte tysk ved hoffet, og der var tyske skoler og tysksprogede teatre. Derudover holdt man i en række større byer gudstjenester på tysk. Også kommandosproget i hæren var tysk. Dansk i faglige og skønlitterære værke

I Rigsarkivets digitale tidslinjer for ungdomsuddannelserne kan du gå på opdagelse i originale kilder, samle viden og selv være med til at skabe forståelse og sammenhænge i centrale historiske begivenheder. Tidslinjerne er en kronologisk opbygget samling af kilder, der belyser et centralt historisk emne fra flere forskellige vinkler Posts about 1800-tallet written by Nikoline. slags, der forandrede liv, åbnede øjne og definerede en hel tidsalder. Den gav ikke alene en stemme til historiske begivenheder ved at 1800-tallet 1900-tallet 2100 århundred amerikansk bogindkøb britisk børnelitteratur fantasy fiktion. Start studying Romantikken 1800-1870. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Nævn tre vigtige historiske begivenheder i perioden 1800-1870, Danmark går statsbankerot i 1813 Hvilke kriser prægede starten af 1800-tallet i DK? Økonomisk krise. Bøgerne indeholder en omhyggelig historisk gennemgang af pædagogfaget. De fortæller om udviklingen på børneområdet, helt fra hvordan de første institutioner dukker op i 1800-tallet til de brydninger, der sker på daginstitutionsområdet i dag. Besøg hjemmesiden om pædagogernes historie (Virker ikke med Internet Explorer 1800-tallet på vrangen Side 2 af 4 bundet sammen af en synlig og indsigtsfuld fortæller, der bevæger sig rundt i de miljøer, hvor historien udspillede sig. Hvert afsnit giver en kort og præcis, men selekteret gennemgang af 1800-tallets kulturhistorie i Danmark. Kulturbegrebet skal i denne sammenhæng forstå

Tidslinje Historienet

Hvad er de vigtigste begivenheder i Cherokee History? Cherokee indianerne er indianere, der oprindeligt beboede meste af, hvad er nu det sydøstlige USA. I dag, mere end 200.000 Cherokee indianerne bor i Cherokee Nation, en otte-amt retslig område i det nordøstlige Oklahoma. Som den næststørste stamme i 1800-tallets skyggesider Bogen fokuserer på 1800-tallet, som er det seneste århundrede, som intet nulevende menneske har den fjerneste erindring om. Alt, hvad vi ved om 1800-tallet, er noget, som er blevet os fortalt. Ofte handler det om højstemte oplysningstidsidealer og den bumlede men fremadskridende vej frem mod demokrati og lighed Danske forfattere i 1800-tallet Resource type Fotografi Genre Portræt og person Perso

1900-tallet Gyldendal - Den Store Dansk

Elverdybet er en hyggelig cafe med et bredt udvalg af hjemmelavet mad: smørrebrød, sandwich, lavastens grillede bøffer og burgere, lune retter, salater, selskabs og skovtursmenuer, kager, is, italiensk kaffe. Vi har noget for enhver smag og lyst til store som små Med sig bragte de beretninger om livet i Sydøstgrønland og om dramatiske begivenheder og forhold, der gjorde det vanskeligt fortsat at opretholde livet under trygge og sikre rammer. Gennem hele 1800-tallet havde folk fra Sydøstgrønland slået sig ned i Kap Farvelområdet

Romantikken faktalin

I den sammenhæng har vi fået til opgave at lave en hjemmeside med begivenheder fra København i 1800-tallet, som er temaet for vores tur. I uge 19, vil der løbende komme opdateringer fra vores tur, så følg godt med! - Alt i sidens indhold er lavet af Thea og Maria 8. Anden halvdel af 1800-tallet går under betegnelsen nationalromantikken. Det er en periode med store forandringer i Danmark, hvor én af de vigtige begivenheder er vedtagelsen af Grundloven i 1849. Året forinden var enevælden blevet ophævet, og en større del af befolkningen følte sig nu. Annie Get Your Gun er skrevet af Irving Berlin og bygger på en roman af samme navn, der faktisk tager udgangspunkt i virkelige begivenheder i slutningen af 1800 tallet. Spisning. Også i år er der mulighed for at nyde en eminent middag i skovtursteltet fra kl. 17.30 til kl. 19.30. menuen i år består af: Black angus; BBQ kølle af 1800-tallet og frem til slutningen af det 20. århundrede. Byggeteknik og materialer Periodens stilarter har kun i mindre omfang indvirket på den almindelig anvendte byggeteknik - det modsatte har oftere været tilfældet, og dermed faktisk dannet grundlag for ændringer i det arkitektoniske syn på bygningers udseende Fra 1700-tallet til i dag. Fundamentet for den moderne naturvidenskab blev skabt i 1600-tallet, men det var først i det følgende århundrede, at den blev en vigtig faktor i europæisk samfundsog kulturliv. Naturvidenskaben var en integreret del af oplysningsprojektet, og ikke mindst af denne grund oplevede den en bred folkelig opbakning

Københavns historie - fortalt med kort - kbharkiv

Danmark i 1800-tallet. Sebastian, Benny, Mikkel og Jonas. Print; Begivenheder. Slaget på reden 1801 - 1802. Napoleons krigene 1804 - 1815. Finlanskrigene 1808 - 1809. 30 års krigen 1848 - 1851. 3 års krigen 1848 - 1850. Treårskrigen 1848 - 1850. Personer Den 2. slesvigske krig var en krig mellem Danmark mod Østrig og Preussen.I midten af 1800 tallet bestod Danmark af selve kongeriget Danmark og hertugdømmerne Slesvig,Holsten og Lauenborg.I både Lauenborg og Holsten talte folket tysk og de var begge medlemmer af Det Tyske Forbund

Spændt sætter jeg mig til rette for at se DR2s fremstilling af 1800-tallet på vrangen. Det skal blive interessant at se en af mine yndlingsperioder i Danmarkshistorien udsat for en alternativ synsvinkel. Men hvor blev jeg dog skuffet! Endnu en bevidstløs kronologisk opremsning af begivenheder krydret med lid I Danmark har der været megen debat om DR's TV-serie 1864, omkring hvorvidt serien afspejlede de faktiske begivenheder og tanker i midten af 1800-tallet. Debatten har (blandt meget andet) gået på, om TV-serien skal opfattes som et kunstnerisk produkt eller som en objektiv beskrivelse af fortiden

Vores historikerteam Emma Rønberg og Jens-Ulrich Nielsen fortæller københavnerhistorier, og portrætterer helt almindelige mennesker og deres livsbetingelser i København i første halvdel af 1800 årene. 1800 tallet var en meget dramatisk periode i Danmarkshistorien, her får du knapt 20 års Danmarkshistorie i komprimeret form, som. Det bliver ikke kedeligt, når vi opsøger Københavns krinkelkrogede brostensbelagte gader. Skarnet flyder i metertykkelse, noget er dødt, andet er levende og stanken . den er uudholdelig, det er de arbejdsbetingelser en vægter havde i København i starten af 1800 tallet 1800-tallet. Udland 16. maj 2019. Norge i chok: Union med Danmark aldrig opløst 4.56/5 (25) Satyren et satirisk digitalt historiemedie, der med et ironisk glimt i øjet sætter aktuelle begivenheder, fænomener og trends ind i en historisk ramme og omvendt 1800-TALLET SLAGET PÅ FÆLLEDEN Før arbejdet med Udkig til 1800 tallet og evaluering Allerede ved starten af forløbet er det nødvendigt, at eleverne får indsigt i, hvilke trinmål og slutmål, der kan tilgodeses i arbejdet, da det er de valgte mål for arbejdet, der skal danne grundlag for evalueringen. Det vi

Tidslinje - 1800-tallet by Prof Nick on Prez

Alt dette er blot nogle af de mange begivenheder, der allerede nu er igangsat for at fortælle danskerne, at år 2019 er 800-året for fortællingen om den betydning, som Dannebrog havde for at skabe den gnist hos Valdemar Sejrs krigere, der gjorde, at de efterfølgende vandt slaget ved Lyndanisse i Estland den 15. juni 1219 Historiske Tidslinier: Mærkedage - 1900-tallet. Neden for finder du en kronologisk oversigt over søværnets mærkedage (Hæders- og Mindedage) i 1900-tallet. Datoer markeret med fed skrift er egentlige mærkedage for søværnet.. Når en mærkedag yderligere er markeret med et indikerer det, at datoen samtidig er dansk flagdag (national eller militær) 6 For 100 år siden fik mange mennesker for ensformig eller for lidt mad. Det gjaldt for børn og voksne i arbejder-familierne om at blive mætte - så billig

I 1800-tallet skete der afgørende ting med de danske købstæder. I stedet for små håndværk, hvor der kun var ansat et par håndværkssvende, opstod der industrier med mange ansatte arbejdere. Mange men-nesker flyttede fra land til by, og da der blev anlagt jernbaner, blev det nemmere at komme rundt i landet. Byerne voksede og fik moderne for 2. 1800-tallet. 3. Den historiske tid. 4. Bakkehuset. 5. Oehlenschläger. 6. Thorvaldsen. På de næste sider er der forslag til aktiviteter, der kan arkivere og aktualisere personer og begivenheder i starten af 1800-tallet. Denne Wix er ment som et idekatalog, der kan plukkes af

10 vigtige begivenheder i folkekirkens historie - Kristendom

forståelse for 1800-tallets hverdag og livsvilkår. Faglig forberedelse og opfølgning I forløbet er fokus på historiebrug og kildearbejde, hvor eleverne skal arbejde med at indleve sig i og reflektere over samt formidle forhold i fortiden. Eleverne arbejder med at anvende forskellige histor-iske genstande fra 1800-tallet som kilder til at opn Satyren er historieformidling, som du aldrig har set det før. Satyren er satirisk historieformidling, der med et ironisk glimt i øjet sætter aktuelle begivenheder, fænomener og trends ind i en historisk ramme og omvendt Romantikken var en reaktion på historiske begivenheder, der fandt sted i slutningen af 1700'tallet, som bla. den franske revolution. Han ventede med at dirigere og udgive sine værker til relativ sen alder. Omkring år 1800 begyndte hans hørelse at blive dårlig, og i de sidste ti år.

USA's historie - De vigtigste begivenheder og tidlinj

Romantikken i Danmark - studienet

// 1800-tallet - Kierkegaards København. History Tours fejrer 200-året for Søren Kierkegaards fødsel i 1813 med denne jubilæumsvandring. På vandringen hører deltagerne om den store filosofs liv og forfatterskab, om Guldalderens København og de store begivenheder, der indrammede. Først i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet oplevede byen igen en afgørende fysisk, økonomisk og social vækst. At Odense i dag er en havneby skyldes et af det sene 1700-tals store anlægsarbejder, udgravningen af Odense kanal og bassinhavn, som helt frem til i dag påvirker byen og dens udvikling. 1800-tallets Odens Skrevet af cand.mag. Christina Louise Sørensen, ansat ved Byarkivet Horsens I løbet af 1800-tallet ændrede Danmark sig med hastige skridt. Industrialiseringen begyndte for alvor at sætte ind, og Læs mere om De offentlige piger - prostitution i 1800-tallets Horsen Her finder du et eksempel på en Historieopgave fra HF om dansk identitet i tiden 1800-1864, som sætter fokus på begivenheder i perioden, der fik indflydelse på dansk identitetsforståelse. Opgaveformulering Jeg vil først redegøre for relevante begivenheder mellem 1800 og 1864 som har haft indflydelse på dansk identitet 2 Farfar Alfred Simonsen (nr. 326). Vendsyssel Hjørring amt I dette område (reservat) er min farfars rødder fra før 1600 og frem til slutningen af 1800 tallet blevet født, har levet og er døde Vores slægt stammer fra landsbyen Rubjerg i Vendsyssel (ligger 5 km nord for Løkken), vi er altså lidt vendelboere Aarhus Studenter-Sangere er et mandskor med rødder solidt plantet i den skandinaviske mandskortradition, der går tilbage til begyndelsen af 1800 tallet. TIDSPUNKTET FOR KONCERTEN FASTLÆGGES SENERE

populær: