Home

Spørgsmål til tilfredshedsundersøgelse

12 spørgsmål der kan forbedre din kundeservice - firmafon

8 tips til at håndtere sure kunder. 6. Er det nemt for kunderne selv at finde svar på deres spørgsmål på jeres hjemmeside? Kunden vil ofte hellere selv finde en løsning end kontakte jer. Så sørg for at det er nemt at finde de informationer, som man skal bruge, på jeres hjemmeside. Få inspiration her: Hjælp dine kunder til at hjælpe. We've all taken them. We've all abandoned them. The poorly written, unclear, too-specific or too-general customer satisfaction surveys.We opened the survey in good faith, ready to provide our wisdom to the organization who seemed to care about our opinion, only to find leading questions geared toward receiving only glowing reviews

Customer Service Survey and Feedback SurveyMonke

Undersøg kundetilfredshed og medarbejdertilfredshed samt trivse

Når tidsfristen for besvarelse af din tilfredshedsundersøgelse er nået, analyserer vi de indkomne svar og laver en rapport. Rapporten giver dig et overblik over besvarelserne samt anbefalinger til, hvad du kan gøre for at forbedre tilfredsheden og dermed indtjeningen Hos Hasselriis Begravelse er det vigtigt, at alle får en god behandling og føler sig tilfredse. Derfor har vi udarbejde en tilfredshedsundersøgelse, og vi vil høre dig, om du vil svare på nedenstående spørgsmål De kan bruges til festen, eller hvis man vil lave en sjov quiz med spørgsmål til børnene i skolen. Her på siden finder du masser af sjove og alsidige spørgsmål med tilhørende svar. Der er spørgsmål i alle mulige kategorier, og der vil være historiske spørgsmål, spørgsmål om kendte, spørgsmål om sport osv Det perfekte online spørgeskemaværktøj til studerende og undervisere. Hvad enten du er studerende eller underviser, der i forbindelse med en større opgave eller som del af undervisningen ønsker at gennemføre online undersøgelser, så er Online Undersøgelse den helt rigtige tjeneste for dig Derfor har vi samlet de mest almindelige spørgsmål til jobsamtalen her. Inden samtalen kan du gennemgå og gennemtænke mulige svar igennem - og enten sige dem højt til dig selv eller lave et rollespil med en ven, så du ikke hakker dig igennem dine svar, når du sidder til samtalen

[løst] Spørgeskema eksempel - Eksperten - Computerworl

 1. Tilfredshedsundersøgelse 2017 medarbejdere. Tilfredshedsundersøgelse november 2017 blandt Olivia Danmarks medarbejdere Allerførst vil vi gerne sige mange tak til alle jer, der har deltaget i tilfredshedsundersøgelsen. Jeres besvarelser og især de mange uddybende kommentarer giver os god mulighed for at prioritere vores indsats fremadrettet og dermed gøre Ol
 2. Uddybninger til lukkede spørgsmål benyttes kun, hvor det er allermest nødvendigt. Rækkefølgen af spørgsmål er logisk og der er et godt flow i spørgeskemaet
 3. Olivia Danmark gennemfører jævnligt en tilfredshedsmåling blandt alle vores brugere og medarbejdere. Dette for at sikre, at vi hele tiden ved på hvilke områder, vi gør det godt, men endnu vigtigere, hvor vi kan blive endnu bedre
 4. Alle respondenternes svar vises i realtid. Du kan både se de individuelle svar og analysere på aggregerede rapporter. Alle svar vises automatisk i form af grafik (diagrammer) og kvantitative data. Derudover er det muligt at filtrere resultaterne efter dato, svar (krydstabulering), hvor mange spørgsmål deltageren har besvaret, og meget mere
 5. SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte . Læs mer
 6. Tilfredshedsundersøgelse. Hos os er det vigtigt, at alle får en god behandling, føler sig tilfredse, og at vi er med til at gøre en forskel som bedemænd. Derfor laver vi en tilfredshedsundersøgelse, og vi vil høre dig, om du vil svare på nedenstående spørgsmål. På forhånd mange tak for din hjælp

Du er meget velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål til vores behandlinger m.v. eller blot ønsker yderligere information. Enten ved at ringe på tlf: +45 54 85 08 56, eller skrive en mail igennem vores formular. Du er selvfølgelig også velkommen til kigge forbi klinikken i vores åbningstider 1 Tilfredshedsundersøgelse i Sund og glad (Fysisk Træningsteam) Indsamling af datamateriale, der indgår i tilfredshedsundersøgelse, blev påbegyndt den 27. Jan På nuværende tidspunkt har 35 borgere (97,2 %), der har afsluttet et forløb efter den 27 Umiddelbart er det et fint spørgsmål, men hvad vil du egentlig bruge svarene til? Hvis kunden svarer Nej, er du ikke blevet ret meget klogere, og det er vanskeligt for dig at agere. Hvis du i stedet beder kunden forholde sig til udsagnet: Ventetiden ved opkald til teknisk support er under 3 minutter, får du et anderledes brugbart.

Til sidst præsenterer grupperne deres planche/tilfredshedsundersøgelse sammen med deres 3 spørgsmål. Tips og gode idéer. Brug gerne illustrationer/tegninger på jeres planche for at supplere det skrevne ord. Det er vigtigt at gemme planchen til senere brug de enkelte spørgsmål fra spørgeskemaet. I forlængelse af de strategiske anbefalinger får I her anbefalinger til, hvil-ke konkrete spørgsmål I med fordel kan arbejde med. Kapitlet svarer f.eks. på: Hvordan medlemmerne vurderer de enkelte spørgsmål. Hvilke spørgsmål I bør fokusere på. Om I opfylder medlem Samme dag fremsendte vi 3 opfølgende spørgsmål til Bjarne Winge og til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Københavns Borgerrepræsentation inkl. Borgmester Anna Mee Allerslev. Den 17. august 2017 modtog vi Bjarne Winges svar på vores opfølgende spørgsmål. Ingen af politikerne i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget inkl

9 spørgsmål du skal stille til jobsamtalen. Hvis du drømmer om at lande ønskejobbet, er du nødsaget til at gøre et godt indtryk til samtalen. Og i arbejdet mod det er der en række spørgsmål til jobsamtalen, som bliver essentielle Accepten til modtagelse af tilfredshedsundersøgelsen kan til en hvert tid fravælges på Min konto på aakb.dk. Har du tilmeldt dig deltagelse i tilfredshedsundersøgelse og fremadrettet ikke er interesseret i at modtage en invitation igen, kan du altid framelde dig via Min konto på aakb.dk. Log ind på aakb.dk og gå ind på Min konto Tilfredshedsundersøgelse for bygge- og miljøsager Aalborg Kommune måler løbende på virksomhedernes tilfredshed med sagsbehandlingen i bygge- og miljøafgørelser samt miljøtilsyn. Der måles konkret på alle afsluttede sager ved henvendelse til ansøger pr. mail

Tilfredshedsundersøgelse - CEM Survey App til iPa

Tilfredshedsundersøgelse - SERO

Vi er her for dig, og vi går langt for at opfylde dine ønsker til den unikke afsked. Vi vil gerne vide, hvordan din oplevelse har været med os. Derfor sætter vi stor pris, hvis du vil bruge et par minutter på at udfylde spørgeskemaet på denne side. Det hjælper os til at blive bedre Udover tilfredshedsspørgsmålene stilles i alle tre spørgeskemaer et åbent spørgsmål: Hvad har størst betydning for dig og dit barns liv på institutionen?, og her kan forældrene skrive ris, ros og forslag til forbedringer. Endelig stilles en række baggrundsspørgsmål om forældrene og deres barn Socialtilsyn Øst bruger aktivt vores eksterne samarbejdspartnere til at kvalitetsudvikle tilsynsopgaven og samarbejdet med tilbud og plejefamilier. Vi udsender derfor i denne uge en tilfredshedsundersøgelse til de tilbud og plejefamilier, der har modtaget tilsyn i 201

Snart - måske - ville hun stille mig spørgsmål af en type jeg selv har udsat tusindvis af danskere for i kraft af mit virke som telefoninterviewer! YES! Vi var knap nået til Hvedstrup før hun havde vendt sig mod mig Vil du anbefale os til andre? Ja Nej. Evt. afdødes navn. Evt. navn for vedkommende, der har udfyldt. Må bedemanden kontakte dig? Det kan være at der er noget du ønsker uddybet (ved ja, udfyld også kontaktfeltet, så vil vi kontakte dig snarest Lad dine oplevelser og erfaringer komme andre patienter til gode. Som patient har du en unik viden om, hvordan det er at være patient. Du ved fx, hvad der er vigtigt for dig som patient, og du kan besvare spørgsmål om, hvad du synes, der fungerer godt, og hvad du ønsker, der kunne laves om Se spørgeskemaerne til 'Arbejdsmiljø og helbred i Danmark', som blev sendt til mindst 50.000 beskæftigede lønmodtagere i Danmark i 2012, 2014, 2016 og 2018. Spørgeskemaerne Skemaerne er udviklet af forskere og analytikere på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og tager udgangspunkt i forskningsbaserede spørgsmål og metoder En afklaring af ovenstående kan være med til at sikre, at man i samtalen får talt om det, der er vigtigst. Feedback til leder og medarbejder under MUS Som en del af MUS lægges op til, at leder og medarbejder giver hinanden feedback på bl.a. opgaveløsning og samarbejde i året, der gik. For at sikre at feedback'en kan bruges konstruktivt

Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerundersøgelser i sundhedsvæsenet 9 brugerundersøgelse kan afdække årsager til eventuelt manglende kvalitet og bruges som udgangspunkt for at iværksætte aktiviteter, der kan forbedre den patientoplevede kvalitet (se endvidere kapitel 8 om anvendelse af brugerundersøgelser) resultater, indenfor en margin på +/- 3,5%, er repræsentative i forhold til det resultatet, man havde fået, hvis alle forældre havde deltaget i undersøgelsen. I grundskolen er svarprocenten 52,4, mens den for gymnasiet er 25,1. Sådan læses rapporten Rapporten indeholder de spørgsmål forældrene er blevet bedt om at besvare, samt en sammen Med det formål at vurdere tilfredsheden af maden leveret af Det Danske Madhus' til Leve Bo Miljø, er der blevet udarbejdet et online spørgeskema, der er blevet sendt ud blandt de forskellige institutioner. Denne form for spørgeskema er en nem måde for respondenten, at besvare spørgsmål med både enkle og mere detaljerede besvarelser Se de 20 spørgsmål du får til jobsamtalen Fortæl os om en succes du har haft på et tidligere job - det må gerne være noget, som du er stolt af er blevet gennemført. Det er blot ét af de 20 mest sandsynlige spørgsmål, som du kan blive stillet til et jobinterview. Colourbox Svar klart.

testpersoner til at give feedback på spørgeskemaet, inden man distribuerer det til sin målgruppe. Nedenfor er en række konkrete råd til, hvad man kan gøre for at forbedre sine spørgsmålsformuleringer: Gode råd til formuleringen af spørgsmål Minimer respondentens mulighed for fortolknin stillede spørgsmål altid to væsensforskellige emneområder i fokus. Hovedparten af de stillede spørgsmål sigter normalt på at afklare, hvad svarpersonerne ved om - og hvilken holdning de har til - det særlige emne­ og problemfelt, som undersøgelsen er designet til at afdække. Nogle af spørgsmålene har imidlertid en anden funktion

tilfredshedsundersøgelse hos mine kunder - Amino

Spørgsmålene omhandler medarbejdernes tid til det enkelte barn og SFO's evne til at skabe trivsel. Det er positivt er der er sket en forbedring, men differencen på de to områder indikerer dog at de områder fortsat kræver opmærksomhed. Spørgsmål 5, som omhandler aktiviteterne i SFO, er det eneste spørgsmål hvor differencen er forværret Hej, hvad har du brug for hjælp til? Spørgsmål inden du har booket en rejse Spørgsmål om din bookin Tilliden til branchen er steget en lille smule, men er stadig på et lavt niveau. Danskerne har trods dette en markant højere tillid til forsikringsbranchen end til bankbranchen. Selvom tilliden til forsikringsbranchen er på et lavt niveau, har forsikringskunderne markant mere tillid til deres eget forsikringsselskab end til branchen generelt A,B,C og D er spørgsmål som er ydre organisatoriske eller systemiske oplysninger, og de andre spørgsmål (fra 1-8) drejer sig om barnets udvikling fra MiniPAS vurderingen til nu. Dette giver en række problemer da der for nogle børn så er gået 2 år og at en del (N=9) er enten flyttet, går i skole eller placeret i andet tilbud

Samtykke - Tilfredshedsundersøgelse - eniig

 1. Det er din praktiserende læge der tager stilling til, om der er indikation for at henvise til en børnelæge. Hvis din praktiserende læge ønsker at dit barn bliver vurderet af en børnelæge, vil de sende en elektronisk henvisning til klinikken. Herefter kontakter du/I klinikkens sekretær telefonisk (50468444) mhp aftale
 2. Tilfredshedsundersøgelse; Lolland Spildevand A/S. Tilslutning til fjernvarme; Ofte stillede spørgsmål; Hvis strømmen går
 3. dre tilfredse med åbningstiderne samt indretningen af pladsen. - Kommentarerne viser, at kunderne mener pladsen er for lille og det skaber problemer, når der er mange biler. Derudover vil kunderne gerne have længere åbningstider, især i weekenden
 4. 4. Specifikke spørgsmål under fokusområderne (Ledelse og organisering af uddannelsen, Undervisning, Socialt miljø, Fysisk miljø, Udstyr & materialer og Praktik) 5. Egen indsats, Image/Uddannelsens relevans og brugbarhed og Eksamener & prøver 6. UM's IT-indikator (er kun med hvis institutionen har valgt disse spørgsmål) og evt
 5. Indholdet af de enkelte rapporter er tilpasset til den sammenhæng, de skal anvendes i af målgruppen (f.eks. HR, linjeledere etc.), så de er lette at forstå og anvende i det efterfølgende opfølgningsarbejde. Hvis du er interesseret i at vide mere om konceptet og hvad I kan få ud af at anvende det, så kontakte os på tlf. 70 258 852
 6. Hvis I overvejer at udarbejde egne lokale spørgsmål til spørgeskemaerne, er der flere forskellige aspekter, der er væsentlige at inddrage i overvejelserne. Først gives her nogle overvejelser vedrørende anvendelsen af lokale spørgsmål, og derefter gives mere konkrete anvisninger i forhold til, hvordan lokale spørgsmål kan udformes

4. Specifikke spørgsmål under fokusområderne (Ledelse og organisering af uddannelsen, Undervisning, Socialt miljø, Fysisk miljø, Udstyr & materialer og Praktik) 5. Egen indsats , Image/Uddannelsens relevans og brugbarhed og Eksamener & prøver 6. UM's IT-indikator (er kun med hvis institutionen har valgt disse spørgsmål) 7 I begyndelsen af 2017 lavede vi en tilfredshedsundersøgelse blandt vores borgere. Med tilfredshedsundersøgelsen ønskede vi, at få et mere indgående kendskab til borgernes mening om Handicapformidlingens serviceniveau Til hvert af disse hovedtemaer er der knyttet en række spørgsmål, der samlet set giver et indtryk af det pågældende hovedtema. I forhold til dagplejeundersøgelsen, fokuseres der på to grupper, som her betegnes: Dagplejen og Flerbørnsdagplejen. I dagplejen passes børnene i dagplejerens eget hjem og i flerbørnsdagpleje

Socialtilsyn Hovedstaden udførte i januar 2017 en tilfredshedsundersøgelse af vores samarbejdspartneres oplevelse med socialtilsynets tilsynsvirksomhed 2016.Vi sendte tilfredshedsundersøgelsen i tilpasset form til - Kommunerne- Private botilbud- Plejefamilier (mulighed for anonym besvarelse)I undersøgelsen spurgte vi bl.a. ind til deres oplevelse af tilsynsbesøget, dialogen med tilsynet. Vi får masser af nye kunder hver uge, hvad skulle vi bruge et serviceeftersyn af patienternes oplevelser til? Et serviceeftersyn er ikke designet til blot at skaffe klinikken nye eller flere patienter. Eftersynet er så bredspekteret og fleksibelt, at det kan afdække nøjagtigt det, som klinikledelsen ønsker at vide mere om Tilfredshedsundersøgelse Følgende spørgsmål handler om din generelle tilfredshed. der gik fra du rettede henvendelse til Aalborg Kommune og til du fik din. Spørgeskemaet er sendt til ud via madchaufførerne til alle kunder hos Det Danske Madhus i Frederikssund Kommune. 114 personer har modtaget spørgeskemaet, og ud af dem har 42 besvaret spørgeskemaet helt eller delvist, hvilket giver en samlet svarprocent på 37. Der er dog ikke det samme antal besvarelser til hvert spørgsmål

Undersøgelsen er baseret på 10 spørgsmål, som beboerne kan give mellem 1 og 4 point, hvor 1 er meget utilfreds, og 4 er meget tilfreds. Vi laver en tilfredshedsundersøgelse, hver gang vi har afsluttet vores arbejde på en bestemt vej. Vi opdaterer løbende, når vi har gennemført en ny undersøgelse. Du kan se resultaterne her afdragsfrit lån til udgifter til tilslutning til kollektive anlæg, hvor der er tilslutningspligt, og til betaling af udgifterne til ændring af kloaksystemet på egen grund jfr. §1 stk 2 i Lov om lån til betaling af ejendomsskatter. • Lånet ydes mod sikkerhed i ejendommen, jf. lovens § 4, - der må derfor ikke være lån Spørgeskemaets sidste spørgsmål er et åbent spørgsmål, hvor respondenterne fik mulighed for at komme med deres forslag til forbedringer af maden. Dette spørgsmål er taget med i undersøgelsen for at opfange eventelle vigtige formål i relation til maden der ikke dækkes af undersøgelsens øvrige spørgsmål Figuren til højre viser fordelingen af studerende på ovenstående spørgsmål. Det er kun de studerende der har svaret Ja, der har fået spørgsmålet længst til højre stillet. Ja 96% Nej 4% 67 66 58 [0] 64 [+1] 0 20 40 60 80 100 20. De vejledende fællesarrangementer i løbet af ud-dannelsen, har været brugbare Vurderin Med situationsrelevante spørgsmål kan du sikre, at arbejdsgiveren svarer ja til alle disse indre spørgsmål. De følgende 15 spørgsmål til din næste chef kan alle hjælpe dig med at vise, at du kan hjælpe virksomheden. Pointen er, at ethvert spørgsmål til jobsamtalen fra din side er en åbning til et samtalerum, hvor du i.

Idet vi stiller spørgsmål til et andet menneske, så beder vi dem tage stilling, og vi forventer et svar. I denne artikel får du en introduktion til spørgsmålsguruen, Karl Tomms spørgsmålstyper - vi ser nemlig på hvordan spørgsmål og svar udvikler os som mennesker. Spørgsmål, hvorfor egentlig det Tilfredshedsundersøgelse I løbet af efteråret 2013 og foråret 2014 fik vi foretaget en tilfredshedsundersøgelse hos vores patienter. Undersøgelsen blev foretaget af det uafhængige analysefirma Zeptor. Både de fysiske forhold (venteværelse, behandlingsrum m.m.) og modtagelsen i venteværelset samt selve tandbehandlingen blev vurderet Tilfredshedsundersøgelse af skoler og SFO'er i Rødovre Kommune Vejledning til forældre Hvornår skal du besvare spørgeskemaet? Du kan besvare spørgeskemaet på Forældreintra fra d. 10. - 23. marts 2014, begge dage inklusiv. Hvordan gør du? Du skal gå ind på Forældreintra. Her vil du via et link og kode få adgang til spørgeskemaet. I undersøgelsen indgik en kvantitativ vurdering af samarbejdet med Kammeradvokaten. De forskellige spørgsmål blev vurderet på en skala fra 1 til 5, hvor 1 repræsenterer et meget utilfredsstillende niveau, 3 et acceptabelt niveau og 5 et særdeles tilfredsstillende niveau spørgeskemaet og indsende din besvarelse til PLS RAMBØLL i den ved-lagte svarkuvert senest fredag den 28. september 2001. Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte undertegnede på telefon 3397 8200 eller e-mail thomas.verner.jensen@pls-ramboll.com. Med venlig hilsen Finanstilsynet - Tilfredshedsundersøgelse

Sidst i 2012 udsendte vi en survey for at finde ud af, hvor tilfredse I egentlig er med vores indsats. Vi stillede en række spørgsmål, lige fra berigelsen i vores kommunikation på de forskellige digitale kanaler vi benytter til hvilke emner, I mener, vi burde fokusere mere på Her finder du en liste med oftest stillede spørgsmål. Få svar på dine spørgsmål til danmark Erhvervs tandforsikring her. danmark Erhverv er en tandforsikring til virksomheder, pensionsselskaber og faglige organisationer, der vil gøre noget godt for ansatte, kunder og medlemmer i form af tilskud til tandlægeregningen -HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2015 Side 10 af 14 Figur 5. Fordelingen af besvarelserne for spørgsmål 1 i IOI-HA-spørgeskemaet er vist i procent for andet halvår af 2014 (2014-2) og første halvår af 2015 (2015-1). Det ses, at der i de to perioder er en lille andel af de høreapparatbrugere, der har besvare

IOI-HA-spørgeskemaet indeholder syv spørgsmål. Hvert spørgsmål har fem svarmulig-heder, som tildeles karaktererne 1 til 5. Svarene er opbygget sådan, at jo større udbytte man har af sit høreapparat, jo højere karakter gives. Det er karaktererne 1-5 for de syv spørgsmål, som ligger til grund for beregningerne af de efterfølgende. Der sendes et skema til køber og et andet til sælger. Der udsendes ikke spørgeskemaer til købere og sælgere af grunde samt projektsalg. Spørgeskema til køber Skemaet til køber indeholder seks spørgsmål om fremvisningen, informationen til køber, salgsproces og naturligvis også overordnet tilfredshed og anbefalelsestilbøjelighed En ny spørgeskemaundersøgelse er nemlig sat i sø, hvor medlemmerne stilles spørgsmål, der skal belyse deres syn på medlemskabet af avlsforbundet. Når undersøgelsen er færdig, vil der blive trukket lod om nogle flasker vin blandt de deltagende respondenter. Læs mere om undersøgelse og se spørgeskemæt via linket til højre 643 kiropraktor patienter fik efter afslutningen af deres behandlingsforløb tilsendt en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse med 40 spørgsmål. Svarprocenten var 73,6 % (n=473). Spørgeskemaet indeholdte primært lukkede spørgsmål, hvor respondenterne skulle svare på en 4-punkts eller 5-punks-skala

Disse 36 spørgsmål kan få to fremmede til at blive forelskede

Jeg kan til enhver tid tilbagetrække mit samtykke ved at kontakte Eniig Energi A/S og Eniig Energi Naturgas A/S på 7015 1670 eller på mail energi@eniig.dk Vi bestræber os altid på at yde den bedste service. Derfor vil vi i nogle tilfælde ringe op for at høre, hvad vi kan gøre bedre Deltagerne repræsenterer et bredt udsnit af de nordjyske borgere og svarer til alders- og geografifordelingen af den samlede patientgruppe, der transporteres med ambulance. Undersøgelsen består af en række spørgsmål omkring kontakten med AMK-vagtcentralen, forholdene i ambulancen og overlevering til hospitalet Hos Body SDS ønsker vi altid at blive bedre. Derfor laver vi løbende kundetilfredshedsundersøgelser. På denne side kan du se, hvad vores kunder siger forældre blev inviteret til at deltage gennem brev til hjemmet, Besvarelsen foregik via et spørgeskema på Internettet, som der var adgang til fra skolens hjemmeside. I de enkelte spørgsmål blev forældrene bedt om at tilkendegive deres mening om forskellige emner på en skala fra 1 til 4, hvor 1 var den ringeste karakter og 4 den bedste

Tilfredshedsundersøgelse? Sådan arbejder vi - DanAnalys

Tilfredshedsundersøgelse for skolerne. Filtrer på spørgsmål: Hvilken skole går dit barn på? [ Ikast Nordre forhold til dit barns behov. Pct Over 13.000 har svaret på tilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i Vejle Kommunes skoler og dagtilbud, og den viser stor tilfredshed. I skolen er det 79% af forældrene, som enten er meget tilfredse eller tilfredse, mens tallet i Dagtilbud er på hele 92%

Din sag skal være godkendt før vi kan behandle fakturering for dig, det er derfor vigtigt du kontakter din forsikring hurtigt. Når en sag er godkendt, modtager vi dokumentation fra forsikringsselskabet, enten via mail eller post, som du har modtaget. Vi sender regninger direkte til forsikringsselskabet vi elektronisk EAN Vi bruger smileys som redskab til at lade kunderne vurdere tilfredsheden med den samtale, de lige har haft med os. Når kaldet er slut, bliver en SMS sendt afsted til kunden (på hovednummeret). Her kan kunden give enten en god eller dårlig smiley, alt efter deres tilfredshed med opkaldet og om de fik de svar, de søgte 16 spørgsmål om korsettets effekt på daglige funktioner og pleje. Hvert spørgsmål besvares med muligt score fra 1 til 4. 1: dårlig effekt, 4: Excellent effekt. Et skema besvaret af forældre. Et skema besvaret af terapeuterne i institutionerne. Materiale. 20 børn fra 4-12 å

Brugerinput til slut Hvis denne mulighed er valgt, vises et tekstfelt til slut sammen med slutteksten. I slutteksten kan brugeren anmodes om at indtaste sine kontaktoplysninger, hvis der eksempelvis udloddes en præmie, som tak for den brugte tid på spørgsmålene. Feltet kan også bruges til yderligere feedback, eller noget helt tredje Dette afsnit omhandler en tilfredshedsundersøgelse, som er lavet hos Sundby-Hvorups beboe-re. Som led i denne undersøgelse er der udarbejdet et spørgeskema specifikt til afdelingen. Det omfatter en række spørgsmål, herunder bl.a. om tilfredsheden med nærområdet omkring byg-ningerne, boligområdet samt boligen

Hasselsriis Begravelse - Tilfredshedsundersøgelse

At sponsere en tilfredshedsundersøgelse for en nøglekunde giver selvfølgelig også leverandøren mange fordele. Leverandøren kan, som en del af aftalen, vælge at inkludere nogle spørgsmål til slutbrugere af deres produkter. Man kan fx. afdække, hvor godt disse produkter lever op til Ofte stillede spørgsmål; Tilfredshedsundersøgelse i dagpasningen fandt du ikke det, du kom efter, eller har du en ide, til hvordan hjemmesiden kan blive. Har du lyst til at vinde et gavekort på 1.000,- ? Udfyld vores tilfredshedsundersøgelse og deltag i lodtrækningen. Vi trækker nye vindere hver måned Undersøgelsen dækker de elever, der gik her i årene 2006-2016. Spørgeskemaet blev sendt ud til hver enkelt elev, så de kunne besvare det over nettet. Vi sendte det ud til 190 elever, og fik 54 besvarelser tilbage. Spørgeskemaet var anonymt og bestod af 13 spørgsmål. I PDF filerne nedenunder kan du finde analysen af besvarelserne

Sjov Quiz med spørgsmål - Masser af quiz spørgsmål til fest

Det ville være en stor hjælp for os, hvis du vil bruge 3 minutter af din tid til at besvare følgende 6 spørgsmål. Dine svar vil naturligvis blive behandlet fortroligt og ikke deles med tredjemand. Tak for din støtte, og vi ønsker dig alt det bedst for din have • Der gives tilskud til børn i alderen 26 uger til fire år. • Tilskuddet udgør 4.505 kr. per barn, når barnet er mellem 26 uger og 2 år og 10 måneder. Fra barnet er 2 år og 10 måneder til barnet er 4 år, udgør tilskuddet 3.242 kr. • Den forældre, der ansøger om tilskud, kan ikke samtidig have arbejdsindtægt eller modtag Tilbud skal sendes som en samlet pdf-fil til Udviklingskonsulent Trine Bargsteen på trine.bargsteen@svendborg.dk Eventuelle spørgsmål skal sendes skriftligt og vil blive besvaret skriftligt med kopi til alle inviterede kandidater •Til sidst præsenterer grupperne deres planche/tilfredshedsundersøgelse sammen med deres 3 spørgsmål. skrevne ord.

Socialtilsyn Midt Tilfredshedsundersøgelse 2017 18. december 2017 Side 6 af 22 4.3 Udviklingspunkter fra Socialtilsyn Midt medvirker til at forbedre kvaliteten til gavn for borgerne Tabellen illustrerer, at 59% af respondenterne er meget enig/enige i, at udviklingspunkterne medvirker til at forbedre kvaliteten til gavn for borgerne tilfredshedsundersøgelse,deønskedeat'få'udført'påderestræffesteder,'oghvilkenrollejeg evt.kunne'få'i'forbindelse'med'denneundersøgelse.Deresønskevar,atjeg påtræffestederne skulleintervieweborgerne'omårsagerne'til'deres'fremmøde'og'derudover'bede'de

Eksempler på spørgeskemaer - onlineundersoegelse

Vi har lavet en tilfredshedsundersøgelse som vi håber du vil svare på. Hvis du uddyber dine svar med tekst bliver vi meget glade, for på den måde kan vi meget nemmere forbedre os. Ligeledes må du meget gerne skrive din e-mail til sidst så vi kan kontakte dig med uddybende spørgsmål hvis det skulle blive nødvendigt Man kan hurtigt komme til at føle, at man er fanget i en labyrint, når man skal forberede sig på en jobsamtale. Løsningen kan være at forberede dig grundigt på de spørgsmål, som ofte dukker op. Her kommer 5 af de spørgsmål, du ofte bliver stillet til jobsamtalen Kære partner, Vi er (som altid) i fuld gang med at forbedre Microsofts partnerprogram. Og i den sammenhæng vil vi rigtig gerne høre din mening. Microsoft udsender 1-2 gange om året et spørgeskema via mail til udvalgte kunder og partnere I forbindelse med udvalgsbehandlingen af lovforslaget kan medlemmerne stille skriftlige spørgsmål til ministeren vedrørende lovforslaget. Spørgsmålene kan angå forståelsen af en bestemmelse, bestemmelsens nærmere begrundelse, dens forhold til andre regler i loven eller i andre love, spørgsmål om, hvordan bestemmelsen agtes praktiseret eller bestemmelsens økonomiske eller andre. Med udgangspunkt i disse spørgsmål udarbejder forvaltningen et notat til udvalget. Sagens forløb 26-03-2019 Social- og Beskæftigelsesudvalget Forvaltningen orienterede udvalget om resultaterne af en tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende tilknyttet døgntilbud og familiepleje i Familier, Børn og Unge, som.

De mest almindelige spørgsmål til jobsamtalen Jobinde

Derfor er det vigtigt at lytte til kundernes behov og blive klogere på, hvordan de oplever os som pengeinstitut. Vi ønsker derfor at bruge dette nye værktøj aktivt til at forbedre vores indsats over for bankens kunder, så vi opnår en endnu højere score. For yderligere information eller kommentarer er pressen velkommen til at kontakte Og sandheden er, at der er rimeligt langt til en topkarakter til privatfirmaet Simply Cooking, som lejer sig ind i RUC's kantine. I hvert fald ifølge den seneste tilfredshedsundersøgelse fra 2018. Den viser nemlig, at 64 pct. ikke ville anbefale RUCs kantine til venner og bekendte Landsdækkende undersøgelse af Patientoplevelser - kvalitet eller tilfredshed Master afhandling Jens G. Hillingsø Side 6 revurderes den initiale plan (act), hvis tiltagene har virket, gøres de til standarder På side 14 studser vi en del over det første spørgsmål omkring frokostmåltid. Hvad er formålet med at spørge, om der tilbydes frokostmåltid i børnehaven? Det er et faktuelt spørgsmål fremfor et holdningsspørgsmål. Kunne man evt spørge ind til, hvad forældrene synes om selve frokostmåltidet, og p Når man besvarer et spørgsmål på Likert-skalaen, uddyber man graden af enighed i et givent udsagn eller en anden form for subjektiv eller objektiv vurdering af emnet. Som oftest anvendes en fem-points-skala, men visse sociologer anbefaler at man i stedet bruger en skala med syv eller ni trin

Resultat tilfredshedsundersøgelse Dato: marts 2019 Hvor har du hørt om klinikken? På internettet På Facebook 4% Gennem venner/familier/kollegaer 62% I avisen 8% Andet 26% Oplevede du ventetid i telefonen? Ja, i høj grad Kun i mindre grad 10% Nej, slet ikke 90% Hvis der var onlinebooking, ville du så benytte dette? Ja 50% Nej 25% Ved ikke 25 Tilfredshedsundersøgelse - Menu - — Menu — Forside Ved dødsfald - Hjælp og rådgivning - Økonomi - Priseksempler Sortiment - Kister - Urner - Kistepynt og blomster Stenhuggeri - Stenhuggeri - Gravsten - Specialopgaver - Personale Om os - Historie - Medarbejdere Min sidste vilje Kontakt Udtalelser Tilfredshedsundersøgelse

Det vil væe fint om de macther med flere af dem. Nævn hvad der skal til for du trives. Vær tro mod dig selv , men ydmyg ift. hvilke egentlige krav du stiller. Balancer. Forbered dig på nedenstående spørgsmål, så du ved hvad du vil svare hvis du får spørgsmålet til samtalen. 101 spørgsmål til jobsamtalen. Hvad fik dig til at søge. Demokraternes Jens B. Frederiksen vil blandt andet gerne vide, hvad de nye departementchefer får i løn, i et § 36 spørgsmål. Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, D, har stillet nogle spørgsmål til Landsstyret vedr. de nye departementer og forholdene for medarbejderne mv Forslag til spørgsmål - vælg, hvad der er vigtigt for dig. Måske er du ikke helt klar over, hvilke spørgsmål du egentlig har brug for at stille din læge - det kan være svært at have overblik over. Som en hjælp til det har vi samlet nogle spørgsmål, som mange kræftpatienter og pårørende gerne vil have svar på

væsentligt bidrag til DDB-ledelsens evaluering af det forgangne år og planlægning af det nye år, herunder DDB's strategidag og strategiske indsatsområder. DDB's tilfredshedsundersøgelse 2016 er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse blandt landets bibliotekschefer i starten af januar 2017. I alt har 72 % af bibliotekern Tilfredshedsundersøgelse - Rapport Marts 2008 NIRAS Konsulenterne A/S x Det er i særlig grad beboere med videregående uddannelser og dansk bag-grund, som går til aktiviteter uden for boligområdet. x Mange beboere har tillid til, at de har mulighed for at få indflydelse i bebo 1. Opgradering af overvågningsudstyr til eksisterende møller. 2. Lovpligtigt inspektion af transformer og dens sikkerhedsudstyr. 3. Hvad finder Danmarks Vindmølleforenings konsulenter. 4. Aktuelle erfaringer og spørgsmål. 5. Tilfredshedsundersøgelse

populær: