Home

Soorten politie

Wat zijn de verschillende soorten van Politie Equipment

 1. Wat zijn de verschillende soorten van Politie Equipment? Er zijn veel verschillende soorten van politie-uitrusting, en de apparatuur door een bepaalde functionaris uitgevoerd, hangt af van het beleid van die officerâ € ™ s agentschap en zijn of haar rol binnen de rechtshandhaving
 2. Iedereen die met de politie in aanraking komt, heeft recht op een professionele behandeling. Dit geldt in het bijzonder voor de mensen die tegen hun wil worden ingesloten. Zij zijn immers van hun vrijheid beroofd en aan de zorg van de politie toevertrouwd. Dat houdt in dat de politie verantwoordelijk is voor hun veiligheid en relatief welbevinden
 3. politie bekeurt politie: Bij de zogenaamde 'automatische' bekeuringen zoals het geflitst worden tijdens het rijden door rood verkeerslicht of bij te hoge snelheid, gaat de bekeuring naar het betreffende onderdeel. De leiding van dat onderdeel dient vervolgens een gemotiveerd rapport op te stellen waarin de verantwoording van de verkeersovertreding
 4. In totaal zijn er meer dan zestien soorten politie! Zoek voor je spreekbeurt politie op welke kleding ze dragen. Dit noemt men het uniform. Laat bij elk van de 'soorten politie' zien welk uniform er gedragen wordt
 5. Politie te water. Er is ook politie, die op het water werkt. Op kanalen rivieren en in grote havens varen grijze politieboten. Varen en werken mannen van politie te water. Wat doet de politie te water? Eigenlijk het zelfde als de politie op het land. Omdat er ook veel schepen varen, zijn er voor het water ook verkeersregels gemaakt
 6. g, animatie of begeleiding van

Politietaken politie

Welkom op de site Politievoertuigen.nl . Dit is de site voor foto's van het wagenpark van de Nederlandse politie, de Koninklijke Marechaussee, de voormalige Politiekorpsen en diverse andere aanverwante voertuigen Hoe zou jij reageren wanneer staande wordt gehouden door de politie?! Bureau vooroordeel elke woensdag om 19.20 uur op NPO 2 Bekijk hier de vorige VCVR: http..

Politie in Nederland - Wikipedi

 1. Elke politie ambtenaar beschikt over een rang. Deze rang is te herkennen aan de epauletten op de schouders van de politie ambtenaar. De laagste rang wordt toegekend aan een hulpagent van polite 2de klasse en de hoogste rang binnen het Korps Politie Suriname wordt toegekend aan de Korpschef van politie in Suriname
 2. De politie in België is een overheidsinstantie belast met het handhaven van de wetten van het land, het bewaren van de openbare orde en het verlenen van hulp.Ook vormt zij de opsporingsdienst voor het Openbaar Ministerie van de rechterlijke macht
 3. istrative and judicial police operations, and supports both local and federal police services and units
 4. Je wijkinspecteur. Ken je de verantwoordelijke wijkinspecteur in je buurt? Hij of zij is je eerste contactpersoon bij de politie. Contacteer jouw wijkinspecteur
 5. De politie is een van de grootste werkgevers van het land: er werken zo'n kleine 40 000 mensen. Dat zijn niet alleen politieambtenaren (operationele personeelsleden), maar ook burgerpersoneel zonder politionele bevoegdheden (CALog-personeelsleden)
 6. Zoals fans van verschillende voetbalclubs, of met demonstraties. De politie te paard, of de bereden politie, surveilleert vaak op plaatsen waar veel mensen zijn, zoals toeristencentra en bij voetbalwedstrijden. Ook geleid de bereden politie allerlei gebeurtenissen, zoals de carnavalsoptochten en de rijtoer van de koningin op prinsjesdag

Kernwaarden Het Korps Politie Suriname concentreert zich op de volgende kernwaarden: Bescherming van de rechtsstaat Integriteit en ethiek Klantgericht- en klantvriendelijkheid Professionele arbeidsorganisatie Het Constitutioneel Orgaan Korps Politie Suriname De bijzondere positie van het Korps Politie Suriname komt tot uiting in artikel 178 van de Grondwet van de Republiek.. De politie in Nederland noemen we ook wel de Nationale Politie. De baas van de Nationale Politie is sinds 2016 Erik Akerboom. De baas van de Nationale Politie is sinds 2016 Erik Akerboom. Bij de gehele Nationale Politie werken ongeveer 65.000 mensen Wat vond je van de politie spreekbeurt? Wij zijn daar heel benieuwd naar! Laat ons weten wat je er van vond, of jij na je politie spreekbeurt ook echt bij de politie wilt gaan werken, hoe je spreekbeurt was gegaan en of je in groep 5, groep 6, groep 7 of groep 8 zit! Wij zijn erg benieuwd of onze politie weetjes het ook goed hebben gedaan bij. In het Belgische strafrecht bestaan er drie soorten van misdrijven: overtredingen, wanbedrijven en misdaden. Overtredingen zijn het minst erg, misdaden zijn het ernstigst. Het onderscheid tussen deze verschillende soorten van misdrijven is belangrijk omdat de ernst van de feiten bepaalt voor welke rechtbank de verdachte moet verschijnen

Welke soorten Technology Help Politie Misdaad van de strijd? Politie gebruik maken van vele soorten technologieën om de misdaad te bestrijden, zoals gezichtsherkenning, automatische nummerplaat scanners en satellietbeelden Verschillende soorten polities Het eigenlijke werk gebeurt op straat dit doet de politieagent. Je hebt ook speciale politie zoals: - politie op straat - politie op de motor - politie op het paard - politie in de lucht - m.e. - recherche - marechauchee Motorpolitie hoort bij de verkeerspolitie Zij regelen het verkeer op de snelweg bij files of. Soorten vandalisme ? Spelvandalisme kan je zien als het kleinste deel van een vandalisme. De mensen maken tijdens Als je opgepakt wordt door de politie dan heb je.

Welke soorten cybercrime zijn er? Cybercrime komt voor in vele varianten. In het overzicht hieronder vind je een opsomming van de meest voorkomende vormen van cybercrime en wordt uitgelegd waar deze uit bestaan Please select your language. Arabic (العربية). Bulgarian (български De federale politie oefent haar opdrachten uit over het hele Belgische grondgebied, maar ook grensoverschrijdend.In dat geval werkt ze samen met buitenlandse politiediensten en partners zoals Europol en Interpol De politie gebruikt drie soorten speurhonden: Door deze website te gebruiken accepteer je de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid . OK. Snellinks De politie gebruikt voor haar werk honden. Zo zet de politie speurhonden in om drugs of explosieven op te zoeken en surveillancehonden bij het dagelijks politiewerk. De surveillancehond is een zogenoemd geweldsmiddel, zoals de wapenstok, pepperspray en het vuurwapen dat ook zijn

De bereden politie was er vooral om de openbare orde te handhaven. Maar ook hielden ze toezicht op het verkeer en surveilleerden ze in buitenge-bieden zoals bossen en weilanden. Nog steeds hebben de beredenen een belangrijke taak en zijn ze niet weg te denken bij de politie. Voordelen Belangrijke voordelen van politie te paard zijn De Nederlandse politie wil de komende zeven jaar 17.000 nieuwe politieagenten werven. Dinsdag 7 mei start daarom een grote wervingscampagne met als titel 'Alles wat je in je hebt Home / politie stopborden in verschillende soorten. politie stopborden in verschillende soorten. Politie stop matrix in aluminium behuizing. STOP-POLITIE-VOLGEN Soorten Veiligheid Politionele veiligheid. 1. Federale Politie 2. Lokale Politie. Sociale veiligheid Civiele veiligheid. 1. De brandweer 2. Dringende geneeskundige hulpverlening 3. Civiele bescherming 4. Rampenplanning. Fysieke veiligheid Criminaliteit. Definitie 1. Oorzaken 2. Theorieën Overlast. De kust. Inleiding Wonen en toerisme Varia 1. verschillen soorten helikopters. Het bijzondere aan de helikopters van defensie en de politie . Ik kan niks over de politiehelikopters vinden want dat is geheim. De helikopterpolitie helpt bij vermiste mensen en helpt als ondersteuning bij een achtervolging ze kijken vanuit de lucht bij een grote operaties ze horen bij de dienst luchtvaartpolitie

Als we spreken over (kinder)mishandeling, welke soorten zijn er dan eigenlijk? Het is belangrijk om kennis te hebben van de vormen van mishandeling. Er zijn veel mensen die bij mishandeling alleen denken aan blauwe plekken. Echter is dit niet altijd het geval. Hieronder zal uitleg gegeven worden over de verschillende vormen van mishandeling Ook kan de bijzondere politie belast worden met de opsporing van bepaalde soorten strafbare feiten. In de distrikten is de distriktscommissaris belast met de zorg voor de handhaving van de openbare orde en rust in zijn distrikt en heeft hij als zodanig daar de leiding over de politie

Politiezone Antwerpen rekruteert momenteel enkel inspecteurs. Bij de politie kun je echter op verschillende niveaus aan de slag. Je hebt verschillende graden binnen de uniform- of operationele functies: agent, inspecteur, hoofdinspecteur, commissaris en hoofdcommissaris meer Nederlanders raar aankijken tegen de vele soorten politie in Spanje. Je kan geen ritje kan maken zonder één of meerdere soorten politie tegen te komen. Als onze aanhanger is gestolen gaan we niet naar de Policia Local om aangifte te doen maar naar de Guardia Civil. Deze agenten zijn er in alle soorten en maten, maar altijd in het groen.

De politie is voortdurend op zoek naar collega's met de meest gevarieerde achtergrond. We hebben niet enkel behoefte aan politieambtenaren (van agent tot commissaris), maar ook aan ondersteunend burgerpersoneel zoals informatici, boekhouders, technici en andere specialisten Soorten honden gebruikt op de politie Politie honden zijn opgeleid om een agressief maar gehoorzaam lid van de politie. Dit kan bestaan uit een lastige combinatie. Veel van de honden komen uit een jacht en hoeden van de klasse. Ze worden gewaardeerd voor hun scherp gevoel van geur, die Dit kun je doen in boeken, of op internet. Een leuk onderwerp voor een spreekbeurt is de Nederlandse politie. Lees wat de politie doet, welke verschillende afdelingen de politie heeft, hoe je bij de politie komt en nog veel meer. Met al deze informatie kun je een leuke en interressante spreekbeurt geven over de Nederlandse politie. Wat doet de.

Politie: meer soorten aangiften online. De politie wil het aantal delicten waarvoor online aangifte gedaan kan worden, uitbreiden. Reden is de toename van het aantal online aangiften. De politie wil het aantal delicten waarvoor online aangifte gedaan kan worden, uitbreiden. Reden is de toename van het aantal online aangiften Wanneer je solliciteert bij de politie, word je gevraagd een aantal moeilijke selectietests te maken. Deze testen maken deel uit van de sollicitatieprocedure, waarbij slechts een kleine 20% van de kandidaten alle testonderdelen haalt De politie mag van zowel minderjarigen als meerderjarigen de kleren en zakken nazoeken.. Er zijn twee soorten van fouilleren: fouilleren voor de veiligheid de politie onderzoekt je lichaam (zonder je kleren uit te trekken), kleren en bagage op wapens en gevaarlijke voorwerpen (messen, pepperspray ) De politie houdt toezicht op straat en handhaaft de orde, in het uiterste geval met geweldsmiddelen. De politie biedt hulp aan burgers en spoort strafbare feiten op. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor een goed functionerende Nederlandse politie Hierbij is onze opdrachtgever de politie ! :) Zij verwachten van ons een uitgebreid onderzoek over onze leefomgeving. Bijvoorbeeld; Wat voor soorten afval er in onze buurt ligt en voor welke soorten meldingen de politie ook echt op pad gaat

Spreekbeurt over de Politie - Super Spreekbeurt

DE VERSCHILLENDE SECTOREN 1. Primaire sector. De eerste groep bedrijven zijn bedrijven uit de primaire sector, ze zorgen voor grondstoffen die nodig zijn om een product te produceren De surveillance hond van politie kan en zal nooit als overtuigd en wettig bewijsmiddel worden ingezet. Je moet de surveillancehond zien als een allround hond, die zowel kan bijten als speuren. In elke regio ligt de nadruk anders, bij de ene regio ligt dit puur op het speuren en een beetje openbare orde, in de andere regio juist andersom In opdracht van de Politie Brabant-Noord is onderzoek verricht naar cultuur- en leiderschapsaspecten van Informatie-Gestuurde Politie. Aan de hand van documentenanalyse is een beschrijving gegeven van Informatie-Gestuurde Politie en de cultuur- en leiderschapsaspecten hiervan op operationeel niveau politie opleiding > soorten mbo opleidingen > opleiding. dit wat mijn spreekbeurt zijn er nog vragen??? politie met hond - wat voor politie agenten zijn er??? paart tranen een pistool wat zijn de risico's van een agent??? politie op paard wat doen de politie eigenlijk??? wat heeft een politie dagelijks bij zich?? wat voor politie

Een rechercheur is een gespecialiseerde politieagent die op de rechercheafdeling van de politie werkzaam is. De belangrijkste taak van een rechercheur is het oplossen van misdrijven en het eventueel voorkomen van misdrijven. Er bestaan verschillende soorten rechercheafdelingen, die allemaal hun eigen specifieke taken hebben Als lid van VSOA Politie kan je genieten van allerlei commerciële voordelen. Via Merits & Benefits biedt het VSOA zijn leden de meest interessante kortingen en voordelen bij honderden handelszaken, winkelketens, pretparken en webshops aan. Je merkt het snel: je lidgeld heb je zo terugverdiend

Politie - Spreekbeurten

Welke soorten uittreksel uit het strafregister zijn er

Startpagina Politie BoDuKa

Organisatieonderdelen politie

Waarmaarraarnl gebruikt cookies om wmr en advertenties te personaliseren om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Kleurplaten politie hieronder vind je 14 politie kleurplaten. Voeg de kleurplaat dan hier. Onder andere kleurplaten over dieren sinterklaas kerst helden maar echt een heleboel soorten Mijn spreekbeurt gaat over de politie -De politie vroeger. Voor de middeleeuwen was er geen politie. De edelman ging zelf op zijn paard achter de dief aan. Meestal werd de dief op de plaats waar die werd gepakt ook doodgemaakt door de edelman en zijn hulpen

Politieauto .nl Wij verhuren politie auto s, motoren en politie bussen. Uitsluitend verhuur voor film en tv opnames. politieautohuren.nl (Jan Wijnakker) heeft toestemming van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV LFR) Ga naar Politie.nl. Daar staat meer informatie over verschillende soorten criminaliteit. Daar staat meer informatie over verschillende soorten criminaliteit. Daar gaan de volgende opdrachten over Overtredingen zijn kleinere vergrijpen, lichte strafbare feiten. Daarover beslist vaak de kantonrechter of de politierechter. Misdrijven zijn ernstige vergrijpen. In de wet staat omschreven welk strafbaar feit een overtreding is en welk strafbaar feit een misdrijf oplevert De lokale politie LOWAZONE (Lovendegem, Nevele, Waarschoot en Zomergem) heeft gisteren op de N9 ter hoogte van Waarschoot rond 17 uur met drie ploegen een alcoholcontrole gehouden met een.

kombijde.politie.nl - MAAK ER POLITIEWERK VA

Als toonaangevend beveiligingsspecialist leveren en installeren wij natuurlijk alle soorten (Politie Keurmerk) sloten. Denk aan merken zoals Dom, Dorma, Secu, Vachette, Wilka, Yale, Zeis-Ikon, Axa, Buva, Cisa, Mul-T-lock, Nemef, Evva, Lips en Oxloc. Van al deze soorten weten wij bovendien wat de beste plaatsing is Derving betekent letterlijk waardevermindering van de voorraad. Er zijn verschillende soorten derving. Derving kan bekend of onbekend zijn ( je weet niet hoe de goederen verdwenen zijn , diefstal of te weinig artikelen geleverd niet goed geregistreed.) Niet- crimineel onstaat door verlies, breuk en beschadiging, of verkeerd telle

Overzicht van beroepen in Sector Politie / Beveiliging

Er zijn binnen het jeugdstrafrecht een aantal verschillende sancties (straffen) mogelijk. Het is afhankelijk van de ernst van het feit en de eerder gepleegde feiten welke straf wordt opgelegd en wat de strafmaat zal zijn De verschillende vormen agressie. In totaal zijn er vier verschillende vormen van agressie, namelijk: Expressieve agressie: hierbij uit een persoon zijn ongenoegen, vaak niet gericht op een ander persoon, maar meer op een bepaalde situatie of organisatie Sectoren, Branches, Business. Beroepen per sector Wat zijn sectoren? Een sector is een groep bedrijven en/of instellingen die zich bezighouden met vergelijkbare economische activiteiten

Het vervangt het originele LSPDFR menu voor een gloednieuw, Nederlandstalig menu. Vanaf nu ondersteunt de Koninklijke Marechaussee op het vliegveld en in de haven en de Nationale Politie in Blain County. Het wapenarsenaal van het AT en de KMAR is fors verbeterd en nieuwe soorten eenheden zijn toegevoegd, zoals handhaving en verkeersregelaars Soorten organisatiestructuren Iedere organisatie heeft een bepaalde organisatiestructuur. We onderscheiden de lijnorganisatie, de lijn-staforganisatie, de matrixorganisatie en de projectorganisatie. De voordelen en nadelen van deze soorten organisatiestructuren worden besproken Welkom! Welkom op Snelheidsinfo.nl! Al sinds 1995 DE website over snelheidscontroles en meer !! Je vindt hier alle info over snelheidscontroles, radardetectors, bekeuringstarieven, laserjammers, controles in het buitenland, praktische opdrachten voor scholieren en ga zo maar door Bij een trip door de Verenigde Staten kom je ongetwijfeld regelmatig zo'n klassieke blauw-witte of zwart-witte politieauto tegen. Wat misschien ook opvalt is dat er nogal wat soorten politie zijn. Van de 'klassieke' sheriff tot de State Patrol en de University Police. Een kort overzicht van de politie, van klein naar groot De opdrachtgever is Ingrid van der Horst. Ze werkt bij als Senior Intelligence Specialist (SIS) bij de Politie Nieuw West Zuid. De Senior Intelligence Specialist bij de politie verzamelt data uit allerlei bronnen; politiesystemen, wetenschappelijke rapporten, boeken, tijdschriften, internet, social media etc. Met deze informatie probeert de analist een beeld te vormen van de criminaliteit die.

De politie mag vanaf 1 maart allerlei soorten apparaten, zoals computers, smartphones en servers, binnendringen om bewijs voor misdrijven te verzamelen. Op die manier kan de politie bijvoorbeeld. Selectielijst Lokale Politie I. Beleid en Beheer 1. Algemeen Beleid en Beheer LP001 Wetgeving Varianten/synoniemen - Toelichting Verzamelnaam voor strafwetboek, gemeentewetgeving, organieke wetgeving voor politiepersoneel, plaatselijk politiereglement, plaatselijk Wolkom! Wikipedy is in meartalige ensyklopedy dêr't de ynhâld frij fan beskikber is. Eltsenien kin syn as har witten hjir tafoegje! Wikipedy yn it Frys Iedereen kent wel de hondenbrigades van de politie die op risico-momenten ingezet worden. Deze diensthonden zie je bijvoorbeeld bij politie en M.E. bij voetbalwedstrijden waarbij rellen e.d. niet uitgesloten worden. Of ter ondersteuning van de beveiliging bij bijzondere gebeurtenissen zoals staatsbezoeken of iets dergelijks 1 De personen die met inachtneming van artikel 96, eerste lid, werkzaam zijn ten behoeve van de Politieacademie, worden gelijkgesteld met ambtenaren van politie als bedoeld in artikel 2, onder a, b, of c, voor zover zij direct daaraan voorafgaand ambtenaren van politie als bedoeld in artikel 2, onder a, b onderscheidenlijk c, waren

Ja, soms mag dat. Bijvoorbeeld als de politie bezig is met een opsporingsonderzoek en u een verdachte bent in die zaak. De politie mag uw verzoek dan weigeren als het onderzoek hierdoor gevaar loopt. Het kan ook in het belang van anderen zijn dat de politie uw verzoek weigert. Bijvoorbeeld als de politie getuigen of informanten wil beschermen Als de politie speurhond landelijk moet worden ingezet gaat het in overleg met de coördinator van het Korps landelijke politiediensten (KLPD). De Korps landelijke politiediensten is verantwoordelijk voor de training van de politie speurhond. Ramp en natuurrampen Speurhonden en zoekhonden die ingezet worden na een ramp, zoals bij (bijvoorbeeld) de In 1960 registreerde de politie 18 minderjarige verdachten per 1.000 minderjarige inwoners, in 1985 waren dat er 32 en in 2007 57. Gemiddeld wordt sinds 1985 ongeveer 4% van alle minderjarigen jaarlijks als verdachte door de politie gehoord in verband met een misdrijf. Jongeren staan vooral geregistreerd voor vermogensdelicten

[2016] Diverse soorten politie voertuigen met spoed in

Terreurdreiging komt niet alleen in het buitenland voor, maar ook in Nederland. Om een einde te maken aan een levensbedreigende situatie kan de Dienst Speciale Interventies van politie en Defensie optreden als arrestatieteam of om een gijzeling te beëindigen Vanaf de start van je opleiding ben je in dienst van de politie. Niet alleen betaalt de politie je opleiding, ook krijg je tijdens je studie al een salaris en worden je reiskosten vergoed. En als je de opleiding positief afrondt, ben je gegarandeerd van een baan Omstreeks 3.00 uur werd het voertuig aan de kant gezet. De inzittenden, twee Genkenaars, een Maasmechelaar en een man uit Opglabbeek werden in het bezit gevonden van een aanzienlijke hoeveelheid verscheidene soorten drugs die ze verstopt hadden in een frisdrankblikje. Ze werden gearresteerd. Er wordt momenteel verder onderzoek uitgevoerd De Politie kan dat gebruiken om een oplossing te maken voor ieder gedeelte en verschillende soorten afval

wij hebben van de politie nieuw west-zuid een opdracht gekregen. wat we in de opdracht moeten doen is een manier bedenken om verschillende soorten afval in kaart te brengen. en dat idee moeten we ondersteunen met een app/ website van het idee In elke stad moet de veiligheid goed worden geregeld. Daarvoor zorgt de politie. De politie schrijft niet alleen bekeuringen uit, maar spoort ook misdadigers op. Zo kan iedereen veilig en onbezorgd leven

Politievoertuigen.n

Waarschijnlijk weet iedereen wat een rechter doet: hij spreekt recht op basis van de wet (en de jurisprudentie, de rechtsleer en het gewoonterecht).De rechter behoort tot de zogenaamde zittende magistratuur en is degene die beslissingen neemt in een rechtszaak Na een inbraak blijkt achteraf vaak dat buren iets opvallends hebben gezien of gehoord. En dat ze de politie niet belden, omdat ze dachten dat het toch niets was. Ook als je twijfelt, bel de politie via 112. Want de politie komt liever een keer te veel dan te weinig. Dankzij jouw tip kan de politie inbraken voorkomen Top 10: Politiewagens - Ook de arm der wet is niet vies van enkele speciale wagens. In België rijdt de politie rond met Volvo's & Volkswagens, maar er is meer dan dat te vinden in d

De politie heeft vanmiddag in de metro in Amsterdam tientallen Italiaanse voetbalsupporters aangehouden. De aanhangers van Juventus waren onder meer in het bezit van uitschuifbare wapenstokken. Welke soorten advocaten kennen we Inleiding. Soms gebeurt er iets in uw leven wat u niet alleen kan oplossen, u moet dan de hulp van een advocaat inschakelen, maar wat is nou de beste advocaat voor uw probleem Het lijkt erop dat de de laatste jaren het geweld tegen hulpverleners, zoals politie, ambulancepersoneel, brandweerpersoneel en andere publieke hulpverleners en werkers steeds vaker is voorgekomen. Hoewel er af en toe twijfel is over de statistieken, die door meerdere partijen anders worden gemeten, een ding is zeker: het geweld gaat niet meer. Alle verschillende soorten meldingen staan in de computer bij de alarmcentrale hoeven ze alleen maar wat aan te klikken en verzenden dan wordt de politie brandweer of ambulance opgepiept. Bij de brandweer heeft iedereen een pieper, omdat vaak iedereen thuis is. Maar ze spreken wel af dat er iemand dienst heeft Beroepen; Beroepen De onderstaande lijst is een recente en actuele lijst van de meest voorkomende beroepen in Nederland. Elke beroepstitel heeft omschrijvingen in de vorm van definitie en/of lijsten van taken, vaardigheden en benodigde kennis Het laatste nieuws het eerst op NU.nl. 1 maand, 1 week geleden Achtergronden bij het nieuws Meer geweld tegen politie: 'Hij sloeg me vol op mijn neus' Het aantal incidenten van fysiek en verbaal.

populær: