Home

Kina befolkningspyramide

Etter at ettbarnspolitikken ble innført i 1979, har fertilitetsraten i Fastlands-Kina sunket fra godt over to barn per kvinne (noe som igjen allerede var markant lavere enn tidlig i 1970-årene, da det var om lag fem barn per kvinne) til et gjennomsnitt på - hevdes det av noen - ca. 1,8 fødsler i dag (2009) Thomas Malthus levde i begynnelse av 1800-tallet, og blir i dag ofte betegnet som verdens første demograf. En av hans mest kjente teorier var at matproduksjonen ikke klarte å henge med i henhold til populasjonens behov for mat

Anden halvdel af det 20. århundrede har set, ikke blot slutningen på magtbalancesystemet, men også den imperiemæssige trang forsvinde: Til en vis grad går de to sammen Man skal derfor helt frem til tiden efter 2. verdenskrig inden, at man kan sige, at alverden er blevet skrevet i mandtal. Først afviklingen af de gamle koloniimperier og oprettelsen af egne lande med stor selvbevidsthed, mere eller mere vellykkede folketællinger og siden omkring 1970 i mange lande (bl.a. i Danmark) registerfolketællinger, der hvilker på befolkningens elektroniske. Befolkningen i Nord-Korea består av rundt 25,6 millioner og er en av de mest etnisk og språklig ensartet i verden, kun med et meget lite antall kinesere, japanere, vietnamesere, sørkoreanere, og europeiske landsforvise minoriteter En befolkning er summen av innbyggerne i et område, eller av menneskene som tilhører en bestemt gruppe, for eksempel «befolkningen i Norge», «den samiske befolkningen» eller «sivilbefolkningen».Ordet blir brukt synonymt med folkemengde, folketall, folkesetnad, folkeslag og innbyggere.Verdens befolkning var i 2017 på 7,55 milliarder mennesker Den demografiske transition er et demografisk begreb til beskrivelse af overgangen fra forholdsvis høje fødselstal og høje dødstal pr. 1000 indbyggere til forholdsvis lave fødsels- og dødstal, hvilken udvikling ofte er sket, når et land industrialiseres

Den kinesiske fødselsplanleggingspolitikken - Wikipedi

  1. Demografi - I hvilken retning går befolkningsveksten - Daria
  2. AKTØRER I GLOBAL ØKONOMI OG POLITIK - gf
  3. Befolkning - Wikipedia, den frie encyklopæd
  4. Nord-Korea - Wikipedi
  5. befolkning - Store norske leksiko
  6. Den demografiske transition - Wikipedia, den frie encyklopæd

populær: