Home

Meervoud theorie

Meervoud van theorie

 1. Theorie heeft een meervoudsvorm die op -en eindigt. Wanneer het enkelvoud op -ie eindigt, moet je bij het schrijven van het meervoud kijken op welke lettergreep de klemtoon valt. Valt de klemtoon op de laatste lettergreep, zoals bij theorie, dan wordt er -ën achter het woord geplakt
 2. gen in de empirie··↑ theorie in: Sijs, N. van der Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst.
 3. Uitzonderingen. Maar natuurlijk zijn er ook uitzonderingen.Als een woord eindigt op een sis-klank, dan krijgt dat zelfstandig naamwoord er in het meervoud -es bij: . 1 wedstrijd - 1 match / 2 wedstrijden - 2 matche
 4. Home Theorie Spelling Spellingregels Meervoudsuitgangen Het meervoud van een zelfstandige naamwoord vorm je door er de meervoudsuitgangen -s, 's, -en of -n achter te schrijven. De -s schrijf je er aan vast als dat geen probleem voor de uitspraak oplevert: sektes, tantes, printers, loges en bureaus
 5. Leraren en organisaties delen hun lesmateriaal en -ideeën gratis met jou! Registreer op KlasCement en doorzoek tienduizenden leermiddelen voor alle vakken

theorie - WikiWoordenboek - nl

Het meervoud van Nederlandstalige woorden is soms erg lastig. Met behulp van www.meervoudvan.com kun je snel en eenvoudig het juiste antwoord opzoeken Meervoud . Het meervoud maak je met de uitgangen en, s of 's • de hand, de handen Een zelfstandig naamwoord met meer dan 1 lettergreep en dat eindigt op -e, -el, -en, -er, -em, -ie krijgt in het meervoud s. • het katje, de katjes • de egel, de egels Dit geldt ook voor woorden die eindigen op -eau. • het bureau, de bureau Meervoud van theorie is theorieen. Wil je weten welk lidwoord er voor theorie moet? Of weet je niet of het jou of jouw theorie is? Dagelijkse mail Nederlands: ·(onderwijs) een onderzoek naar de kennis of vaardigheden van iemand door middel van ondervraging Het examen was behoorlijk moeilijk.··↑ examen in: Sijs, N.

nt2taalmenu.nl theorie schrijven: grammatica en spelling pag. 3 Kijk naar de 'stam' van het werkwoord. De stam is de infinitief (het 'hele werkwoord') min de letters -en. Werkwoorden met een stam eindigend op 't kof s chip krijgen in de verleden tijd - te (enkelvoud) of -ten (meervoud), en in de voltooide tijd een t Meervoud. Het meervoud maak je met de uitgangen en, s of 's.. de hand, de handen; Een zelfstandig naamwoord met meer dan 1 lettergreep en dat eindigt op -e, -el, -en, -er, -em, -ie krijgt in het meervoud s Welkom op de pagina over het meervoud! Bovenaan deze pagina staat een uitleg over het gebruik van het meervoud. Daaronder vind je oefeningen met het meervoud. We raden je aan om eerst de uitleg door te lezen en daarna te gaan oefenen Theorie is vrouwelijk Bekijk hier de betekenis van theorie Meervoud: theorieen Deutsch: Theorie | Bekijk of het der of die Theorie is. Français: théorie | Bekijk of het Le o La théorie is. Jou of jouw: jouw theorie Buigings-e: Mooi of mooie theorie Groot of grote theorie Half of halve theorie Grappig of grappige theorie Leeg of lege theorie Meervoud van examen is examen. Wil je weten welk lidwoord er voor examen moet? Of weet je niet of het jou of jouw examen is? Dagelijkse mail

Met deze cursus leer je de regels en het toepassen van meervoud. Heb je dit onder de knie dan kun je tellen, kun je de enkelvoud en meervoud van zelfstandige naamwoorden en weet je de invloed ervan op werkwoorden. Bijna elk zelfstandig naamwoord kun je in het meervoud (plural) zetten Valt de klemtoon niet op de laatste lettergreep - zoals in kolónie - dan komt er in het meervoud alleen een n achter: koloniën. Ook bij deze woorden moet een trema worden gebruikt voor de juiste uitspraak. Het is dus economíé - economieën, industríé - industrieën, therapíé - therapieën, maar bactérie - bacteriën, ólie - oliën

Grammatica: De Engelse meervoudsvorme

Het meervoud: In het Nederlands is er geen lidwoord bij het meervoud van een; maar in het Frans is er wel een lidwoord: un of une wordt dan DES (Zie ook hieronder bij 3. het delend lidwoord) Il a des chiens (Hij heeft honden) Elle a des fleurs rouges (Zij heeft rode bloemen) Let op ! Wanneer 'des' vóór een bijvoeglijk naamwoord en ee Oefening: Meervoud 3. Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen. jufmelis.n Oefeningen hieronder! Bekijk deze link om dit filmpje te zien + nuttige oefeningen tijdens het kijken: http://www.educanon.com/public/6206/15757 Wil je op je.. Theorie Deze inhoud is intellectueel eigendom van ExtraNederlands. Gebruik door derden is alleen toegestaan ter ondersteuning van (de lessen in) het vak Nederlands in het basis- en voortgezet onderwijs

Meervoudsuitgangen Cambiumned - Spellin

Het meervoud van woorden die eindigen op 'ie' Woorden die op ie eindigen, kunnen in het meervoud eindigen op ies, iën of ieën. Veel mensen raken in de war met die iën en ieën. Toch is er een simpele regel voor: - meestal komt er ën aan het enkelvoud vast De juiste meervoudsvorm. adjunct-directeur: adjunct-directeuren / adjunct-directeurs / adjuncten-directeur Eerder schreef ik al een instructie over het juist schrijven van de werkwoordsvormen. In dit artikel leg ik uit wat de regels zijn bij het meervoud. Door de stappen goed te volgen en naar de voorbeelden te kijken, zult u geen fouten meer maken bij het maken van meervoudsvormen Het meervoud van bacterie wordt gespeld als bacteriën; het meervoud van industrie als industrieën. Naast de gewone meervoudsvorm ceremoniën is ceremonieën ook mogelijk. De regel is: wanneer de klemtoon op de [ie] valt, dan schrijven we ieë, heeft de [ie] geen klemtoon, dan schrijven we ië. Toelichtin

Het meervoud : Theorie - Downloadbaar lesmateriaal - KlasCemen

Oefening 1 zet het ZN in het meervoud Oefening 2 invuloefening Oefening 3 moeilijke vormen (meerkeuze) Oefening 4 Oefening 5 moeilijke meervoudsvormen Oefening 6 Oefening 7 Oefening 8 Lückentext pittige oefening Oefening 9 makkelijk Oefening 10 Onregelmatige vormen Oefening 11 Oefening 12 Oefening 13 Oefening 14 Oefening 1 Er zijn wellicht meerdere manieren hoe je de meervoudsvorm van een jaloezie denkt te schrijven, toch is er maar een correcte manier van schrijven; dat is als jaloezieën Hoe schrijf ik offerte in het meervoud? Het woord offerte is een zelfstandig naamwoord. Een zelfstandig naamwoord is een woord waar je de, het of een voor kunt zetten en hebben meestal een enkelvoud en een meervoud. In meervoud kan een zelfstandig naamwoord eindigen op -(e)n een -s of -eren Meervoudsvormen Zelfstandige naamwoorden, ook wel substantieven genaamd, hebben een meervoudsvorm en een verkleinvorm. Met deze website kunt u de meervouden en verkleinwoorden van zelfanstige naamwoorden online oefenen

zelfstandige naamwoorden - 2

nt2taalmenu.nl theorie schrijven: grammatica en spellingB2 pag. 1 Theorie Schrijven: grammatica voor nt2-leerders, niveau B2 Als je minder fouten wilt maken met grammatica en spelling, moet je natuurlijk weten aan welke dingen je extra aandacht moet besteden. Daarom de volgende top-5 va Deze site is gemaakt door B.T.J. Verberk, docent Nederlands aan het Esdal College Oosterstraat (havo/vwo/gymnasium) en Boermarkeweg (mavo) te Emmen Enkelvoud en meervoud. Als het onderwerp enkelvoud is, wordt de persoonsvorm ook in enkelvoud geschreven. Ik loop naar huis. Jij loopt naar huis. Mijn broer loopt naar huis. Als het onderwerp meervoud is, wordt de persoonsvorm ook in meervoud geschreven. Wij lopen naar huis. Jullie lopen naar huis. De leerlingen lopen naar huis Meervoud Theorie. Uitleg Engels enkelvoud & meervoud; Uitleg the plural of nouns; Uitleg Hoe maak je meervoud in het Engels? Uitleg PLURAL; Oefeningen. Oefening Plurals; Oefening Plural Nouns 1; Oefening Singular or Plural ? Oefeing Singular and plural (enkelvoud en meervoud) Oefeninf Plural 2 Kruiswoordpuzzel; Oefening Schrijf de. Type het meervoud. Soms zijn er meerdere mogelijkheden. Meestal komt er en of een s achter het woord. Achter een a,o,u,i,y,u een 's en achter een e de s vast. Bijv. oma's en tantes. Woorden die eindigen op ee krijgen ën. (sleeën) Woorden die eindigen op ie (klemtoon) krijgen ieën (industrieën). Zonder klemtoon iën (bacteriën)

uitleg: Meervoud (znw) - gevorderde - jufmelis

Meervoud van substantieven die op een lange klinker eindigen. De substantieven die op een lange klinker eindigen, krijgen als meervoud een vorm op In theorie is. Wanneer schrijf je woorden aan elkaar? Wanneer maak je gebruik van een koppelteken en wanneer gebruik je het weglatingsstreepje? De een doet het op gevoel, de ander kent de regels gewoon goed. Wat zijn die regels? Bekijk de theorie via de buttons hieronder, of bekijk de prezi hiernaast meervoud : enkele spellingsregels. Baby's is een typisch Nederlands meervoud. In het Engels wordt er voor meervouden nooit een apostrof gebruikt. Het meervoud krijgt meestal alleen een -s toegevoegd. Cat wordt cats, dog wordt dogs en boy wordt boys. Vandaar dus ook Het meervoud van substantieven (zelfstandige naamwoorden) Het Nederlands kent twee hoofdvormen voor meervoud, namelijk -en en -s. Voor anderstaligen is het lastig om te weten wanneer welke meervoudsvorm wordt toegepast. Ook zijn er een hoop uitzonderingen op de regels voor het meervoud

Taal, spelling, regelwoorden, meervouden 's. Uw browser ondersteunt niet de html5 video tag Meervoud van familie is families. Wil je weten welk lidwoord er voor familie moet? Of weet je niet of het jou of jouw familie is? Dagelijkse mail Schema dat meer uitleg biedt bij de schrijfwijze van het enkelvoud en het meervoud: lange of korte klank, dubbele medeklinker of niet. Enkelvoud en meervoud : Schema voor spelling - Downloadbaar lesmateriaal - KlasCemen

Volgens het Groene Boekje (ed. 2005) en de Dikke Van Dale zijn er vier mogelijkheden: . vaklieden vaklui vakmannen vakmensen Andere meervoudsvormen: barman, meervoud: barmannen. Complete the crossword, then click on Check to check your answer. Click on a number in the grid to see the clue or clues for that number

NU Beter Duits, in samenwerking met Werkgroep 'Deutsch macht Spass'. Maak de dagelijkse korte test en word elke dag een beetje beter in het schrijven van Duitse woorden Merk op dat mali en nautae bij elkaar horen: beide woorden staan in de nominativus meervoud en zijn mannelijk. Hoewel mali op een -i eindigt en nautae op -ae hebben beide toch dezelfde naamval, geslacht en getal en horen dus bij elkaar Meervoud van strategie is strategieën. Wil je weten welk lidwoord er voor strategie moet? Of weet je niet of het jou of jouw strategie is? Dagelijkse mail Overige oefeningen en links computerwerkwoorden 2a(de antwoorden staan boven de oefening). computerwerkwoorden 2b (dezelfde als 1, maar nu zonder voorbeelden, dus moeilijker

Meervoud -en, -s en 's - Nederlands voor in de onderbou

praktijk •de ruimte waarin bijvoorbeeld een arts, fysiotherapeut of advocaat zijn-haar beroep uitoefent. •hoe dingen werkelijk gaan, soms in tegenstelling tot hoe zaken in theorie zouden moeten functioneren. •gewoonte(n), manier van doen, handeling(en) Meer dan 6000 veelvuldig gemaakte fouten in de Nederlandse spelling De tweede persoon meervoud is VOUS (jullie, U) Vous le croyez sincère ? Vous allez découvrir cette nouvelle voiture. De derde persoon enkelvoud (hij, zij, men, het) is IL, ELLE, ON . Le train est passé ce matin, il ne s'est pas arrêté. De derde persoon meervoud (zij): ILS, ELLES: - Les facteurs font la tournée et ils sont en avance Alle andere zelfstandige naamwoorden hebben in principe een meervoud op -en. Het lijkt misschien een beetje veel, al deze regeltjes. De meeste mensen leren ze niet uit hun hoofd, maar ze gaan vanzelf het juiste meervoud gebruiken als ze meer ervaring krijgen met het Nederlands. Op de volgende pagina vind je een overzicht van alle regels

Theorie - 15 definities - Encycl

Meervoud van economie is economie. Wil je weten welk lidwoord er voor economie moet? Of weet je niet of het jou of jouw economie is? Dagelijkse mail Biografie in meervoud. Liefhebbers van de biografie kunnen hun hart ophalen. De komende maanden verschijnt er een aanzienlijk aantal boeken in dit genre. Sdu Uitgevers geeft de levensbeschrijvingen van twee bekende politici uit de twintigste eeuw (opnieuw) uit Uileg over grammaticale begrippen voor werkwoordspelling werkwoord, tijd van het werkwoord (tegenwoordig en verleden, onvoltooid en voltooid), getal: meervoud, enkelvoud, eerste, tweede en derde persoon, persoonsvorm, voltooid deelwoord, stam van het werkwoord, hele werkwoord (infinitief), onderwerp, zwakke en sterke werkwoorden, werkwoordelijk gezegd Erklärvideo zur Pluralbildung im Niederländischen. This feature is not available right now. Please try again later

We schrijven niet *li pen maar lip - pen (als meervoud van lip) (hoewel we maar één [p] horen). Verdubbeling van klinkertekens De vrije klinkers [aa], [oo], [ee] en [uu] worden in een gesloten lettergreep dubbel geschreven, hoewel we maar één klank horen A microbiota is an ecological community of commensal, symbiotic and pathogenic microorganisms found in and on all multicellular organisms studied to date from plants to animals. A microbiota includes bacteria, archaea, protists, fungi and viruses

Hier slechts enkele voorbeelden. Het woord paard wordt geschreven met een /d/ aan het eind vanwege het meervoud paarden (dat onderliggend een /d/ suggereert), maar voor de meervouden huizen en werven gaat deze regel niet op. Vanwege de vervoeging loop+t zou de schrijfwijze ook eet+t moeten zijn, maar er is een aanvullende regel die dit verbiedt Meervoud op -en - Vaak moet je alleen maar -en achter het woord zetten. (boer - boeren; dans - dansen) - Soms moet je tegelijk de laatste letter verdubbelen Psychiatrie in meervoud. De wetenschappelijke oriëntaties van de Nederlandse psychiatrie in het interbellum.pdf It also suggests that the interaction between theory and clinical practice. De meeste Meervoud-lezers zullen de naam 'Lambic' eerder associëren met een kale stripheld dan met een biersoort. Geuze en kriek zal daarentegen iedereen kennen. Wel, deze beide bieren worden bereid op basis van lambic Antwoord. Beide vormen zijn correct. Het gebruik van de meervoudsvorm leraars is standaardtaal in België.. Toelichting. Woorden die uitgaan op het achtervoegsel-aar, hebben in de regel een meervoud op -s

Meervoud van machine is machines. Wil je weten welk lidwoord er voor machine moet? Of weet je niet of het jou of jouw machine is? Dagelijkse mail Forum name: Translation Theory and Practice This site uses cookies. Some of these cookies are essential to the operation of the site, while others help to improve your experience by providing insights into how the site is being used

meervoud van zn Oefenen met Nederland

Franse werkwoorden online - uitleg / theorie. Download hier een beknopt overzicht (pdf document) Regels voor de vorming van de Franse werkwoordstijde Het meervoud Schrijf telkens het juiste meervoud.Denk steeds goed na. Formuleer je antwoord.Klik op kijk na om je antwoord na te kijken. Toon alle vragen <= =>

Een aantal kan in theorie dus enkelvoud of meervoud zijn, maar (1) het onderscheid is dikwijls moeilijk te maken, en (2) met enkel het meervoud komen we er ook. Dus het onderscheid willen maken is een systeem van het zevende knoopsgat. Bijkomend bewijs hiervoor is dat de interpretatie soms ronduit foutief is, zoals in het voorbeeld hoger: 81. Op niveau onderbouw / plus / tweede fase - 1 meervoud oefenen - femkedekooter woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen Woordleer Nederlands leren: woordleer. Met dit boek leer je dagelijkse woordenschat met ludieke nieuwsberichten, taalspelletjes, spreekwoorden... Bestel rechtstreeks via e-mail, we leveren het boek thuis zonder kosten

Over Van Dale Van Dale Uitgevers is de meest toonaangevende en gezaghebbende uitgever van woordenboeken in Nederland en België. Van Dale verzorgt een groot en gevarieerd aanbod met tientallen titels op taalgebied om taalgebruikers effectief te ondersteunen - op school, kantoor, thuis of op reis Keuzevoorzetsels Een belangrijke aanvulling op bovenstaande tabel vormen de Duitse keuzevoorzetsels.Na de voorzetsels an, auf, hinter, neben, in, über, unter, vor, zwischen volgt bij plaatsaanduidingen (waar, stilstand, bv. 'ich bin in der Stadt') en tijdsbepalingen (wanneer) de derde naamval (Dativ) en bij bewegingen (van-naar, geen stilstand, bv. ich gehe 'in die Stadt') de vierde 14. Bezitsvorm van zelfstandige naamwoorden . Een bezitsvorm of genitief * maken we doorgaans door een s toe te voegen aan een zelfstandig naamwoord. Dat kunnen we doen bij bepaalde soortnamen die naar personen verwijzen (mijn broers fiets) en bij eigennamen (Annie M.G. Schmidts verhalenbundel) Casus belli is a Latin expression meaning an act or event that provokes or is used to justify war (literally, an occasion of war). A casus belli involves direct offenses or threats against the nation declaring the war, whereas a casus foederis involves offenses or threats against its ally—usually one bound by a mutual defense pact Startpagina voor HotPotatoesoefeningen en Theorie: Een initiatief van KlasCement Stuur geen oefeningen meer op, maar zet ze gratis online bij Classy. Meer info.

A theory is a set of principles or statements devised to explain a whole group of observations or phenomena. A theory thus tries to account for a wider variety of events than a law does. Broad acceptance of a theory comes when it has been repeatedly tested experimentally on new data and makes accurate predictions about them Type het meervoud. Soms zijn er meerdere mogelijkheden. Meestal komt er en of een s achter het woord. Achter een a,o,u,i,y,u een 's en achter een e de s vast. Bijv. oma's en tantes. Woorden die eindigen op ee krijgen ën. (sleeën) Woorden die eindigen op ie (klemtoon) krijgen ieë (industrieën). Zonder klemtoon iën (bacteriën) meervoud met -en +en voor de meeste substantieven De bank -> de banken Het boek -> de boeken voorbeelden in context-s wordt -zen de buis -> de buizen het huis -> de huizen voorbeelden in context-f wordt -ven de korf -> de korven voorbeelden in context-heid wordt -heden de grootheid-> de grootheden de waarheid-> de waarheden voorbeelden in.

Slimlere

 1. Theorie woordsoorten 8 De gebruikelijke aanspreekvormen zijn je (vertrouwelijk) en u (beleefdheidsvorm). Je is bruikbaar voor mensen die we met de voornaam aanspreken (kinderen, sportlieden, vrienden, collega's). Anders zeggen we u. Het meervoud van je is jullie. Het meervoud van u is u. Is het onduidelijk dat u naar meer da
 2. In het meervoud gebruik je hen als lijdend voorwerp en na een voorzetsel. Het verwijswoord hun gebruik je als meewerkend voorwerp. Let op: -hun- kun je NOOIT gebruiken als onderwerp. Maak oefening 1. Maak oefening
 3. Hoewel de vrouwelijke vormen (ook) een meervoud op -s hebben, schrijven we dus toch <en> in samenstellingen als . agentenuniformrokje, studentenrokjes . Let op: secretaressecongres. want secretaresse is niet afgeleid van secretaris door er -e aan toe te voegen. We volgen daarom de gewone regel: secretaresse heeft ook een meervoud op -s, dus.
 4. Spelling : meervouden op -ie Bij het noteren van meervouden op -IE of -EE ga je soms twijfelen. Hier moet je letten op de klemtoon. Ligt de nadruk of klemtoon op die laatste lettergreep, dan noteren we +ËN
 5. De apostrof wordt in het Engels nooit gebruikt om een meervoud aan te geven, zoals dat in het Nederlands wel gebeurt. Een voorbeeld hiervan zie je in de laatste voorbeeldzin bij CDs

Oefeningen meervoud Meervoud van ? www

Meervoud 's of vaste s. Noteer het meervoud van het vetgedrukte woord in het witte vak. Hulp nodig? Druk op HINT. Klaar? Druk op CONTROLEER meervoud de traduction dans le dictionnaire néerlandais - français au Glosbe, dictionnaire en ligne, gratuitement. Parcourir mots et des phrases milions dans toutes les langues o - pen en ge - slo - ten let - ter - gre - pen / syl - la - ben Het is belangrijk om te weten hoeveel lettergrepen/ syllaben een woord heeft Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Volwassenenonderwijs Grammatica Frans Versie: 1.0 Pagina 1 van 132 Frans Grammatica niveau 5 -

Oefenen met Engelse grammatica Oefenen met 1 Engelse tijd. Het onderdeel Oefenen met 1 Engelse tijd gaat over de vorm van de verschillende tijden. Je leert je hoe de verschillende tijden eruitzien in bevestigende, ontkennende en vragende zinnen Bij het meervoud komt er dan een verdubbeling van de medeklinker. (Ik leg je in de les precies uit wat een gesloten lettergreep is.) Er zijn nog meer regels in de Nederlandse taal voor het maken van een meervoud. Deze regels 3, 5, 8, 9 en 10 oefenen we een volgende keer! Zet nu hieronder het meervoud achter elk zelfstandig naamwoord. Veel succes

Meervoud van theorie Welklidwoord

 1. ée comme dans : Je mange desfruits
 2. Hier vind je oefeningen op meervoudsvormen. Voor eenvoudige oefeningen volg je link 1, voor iets moeilijkere oefeningen link 2. Laat alle oefeningen controleren door de leerkracht
 3. Pedagogiek in meervoud (paperback). Pedagogiek in meervoud 5e druk is een boek van G J J Vao/ uitgegeven bij Bohn Stafleu van Loghum. ISBN 9789031322299 Professionals die in opvoeding - en onderwijssituaties handelen, maken bij het oplossen van problemen gebruik van pedagogische theorie n

examen - WikiWoordenboe

 1. meervoud in betekenis 1: standaarden, standaards, standerds meervoud in betekenis 2: standaarden [...] Standaarden dus. Wim de Smit-- Beveel het papier niet terstont al wat u in den zin schiet, maer toetst uwe inbeeldingen, vonden en gedachten ofze der penne en den dagh waerdigh zijn. J.V. Vonde
 2. Allerlei informatie over werkwoordspelling vind je hieronder. Gewoon een item aanklikken!
 3. Heeft u een vraag, bel ons Neem contact op via 010 - 7371750 of support@bondforwebsolutions.n
 4. Voor de spelling van moeilijke meervoudsvormen die eindigen op -ie en -ee moet je een aantal regels goed kennen.: 1: Ligt de klemtoon van het woord in enkelvoud op -ie op de laatste lettergreep, dan eindigt het meervoud op -ieën

Meervoud - Braint Taalgid

The incorporation of a rule of V MOVEMENT into our description of English Syntax turns out to have fundamental theoretical implications for our overall Theory of Grammar: it means that we are no longer able to posit that the syntactic structure of a sentence can be described in terms of a single Phrase-marker representing its S-structure Bij zelfstandige naamwoorden en namen in het meervoud komt de apostrof na de meervoudsvorm. Engelse meervouden gaan meestal uit op een -s. a lovers' quarrel the Beatles' albums the EU countries' economies Er zijn meervouden die niet op een -s uitgaan

Meervoud - oefenplein

If you consider proof of concept a compound phrase, it would be proofs of concept.In The Associated Press Stylebook, it says for compound words that involve separate words or words linked by a hyphen, make the most significant word plural Gebruik de regels van deze pagina pas, als je hebt vastgesteld dat het werkwoord niet meeverandert als je de hoofdpersoon in meervoud verandert. Zie meervoud maken. De spelling van het voltooid deelwoord verandert niet als de hoofdpersoon wisselt tussen enkelvoud en meervoud 2de persoon meervoud / beleefdheidsvorm. 2ième personne pluriel / forme de politesse. indicatif présent: impératif. Rangez la cuisine ! Breng de keuken in orde In an era when political leaders promise deliverance from decline through America's purported preeminence in scientific research, the news that science is in deep trouble in the United States has been as unwelcome as a diagnosis of leukemia following the loss of health insurance

Oefen met lezen, schrijven, rekenen en internetten. Leer tegelijkertijd over onderwerpen als werk, opvoeding, gezondheid en omgaan met geld. Populaire leerprogramma's zijn Lees en Schrijf!, Taalklas.nl en Klik & Tik De Woordenlijst Nederlandse Taal is in boekvorm te koop als het Groene Boekje. © De Taalunie 2015, alle rechten voorbehouden. Suggesties of vragen? Stuur een e-mail. meervoud: 2. De persoonsvorm bepaalt of de zin in de tegenwoordige of verleden tijd staat. Dit is dus het enige werkwoord in de zin dat je in een andere tijd kunt zetten

populær: